Registrer
fredag, 18 juli 2014 00:00

Hva er Evangeliet?

Det er mange som sammenblander lov og evangelium, og det er denne forvirring apostelen Paulus forsøker å råde bot på i sitt brev til galaterne.
Publisert i Hva Bibelen lærer