Registrer
fredag, 18 juli 2014 00:00

Israels ti tapte stammer Del 3

Interessante arkeologiske funn tyder på at israelittene i sin utferdstrang også var nådd fram til Det amerikanske fastland, der de etter alt å dømme anla handelskolonier og drev gruvedrift, spesielt utvinning av kopper ved nordbreddene av Lake Superior. Israelittene seilte sammen med fønikerne, som var betydelige sjøfarere (1 Kong 9,26–28. Hiram fra Tyrus var føniker fra den gamle fønikiske byen Tyrus), og vi vet at også Dans stamme hadde skip (Dom 5,17). De første koloniene i Amerika ble grunnlagt ved elvemunningene i det som nå er Ny-England. Den israelittisk/fønikiske påvirkning blir bekreftet av hundrevis av steininskripsjoner og andre arkeologiske funn i Amerika. Inskripsjonene er på flere språk, bl.a. fønikisk og iberisk/punisk.
Publisert i Israel
fredag, 18 juli 2014 00:00

Israels ti tapte stammer Del 2

Vi fortsetter å følge sporene av Israels ti tapte stammer gjennom Asia og Europa, der de etter hvert dukket opp under helt nye navn. Gjennom århundrene hadde de mistet sin identitet, men arkeologien forteller en historie om vandringene til et bestemt folkeslag.
Publisert i Israel
fredag, 18 juli 2014 00:00

Israels ti tapte stammer Del 1

Har Gud en plan med Bibelens Israel i de siste dager? Den kristne verden er for tiden sterkt opptatt av dette spørsmålet. Jødene vender tilbake til sitt land, heter det, og de forventer Messias’ komme i nær framtid. Det letes etter paktens ark, og fra enkelte hold meldes det om at den er funnet. Grunnsteinen ligger klar for byggingen av det tredje tempelet, og en ny storhetstid for jødene er nær forestående — heter det i den kristne verden. La oss gjøre et forsøk på å oppklare en del misforståelser i forbindelse med Israel og jødene. Hva er en "jøde", og hva mener Bibelen med "Israel", "Jakobs hus", "Israels hus" og "Judas hus"? Her er det åpenbart mange misforståelser ute og går.
Publisert i Israel
Bibelvers med henvisninger til de tolv Israels stammer.
Publisert i Israel
Det er mange bibelvers som forteller at Gud i "de siste dager" vil sanke tilbake "de adspredte får av Israels hus"
Publisert i Israel
Det er mange bibelvers som avdekker kjennetegnene på de tolv Israels stammer.
Publisert i Israel
fredag, 18 juli 2014 00:00

Hvor dro de tolv apostler?

Er det ikke merkelig at mesteparten av Det nye testamente etter Apostelgjerningene ble skrevet av Paulus og ikke Peter? Hvorfor forsvant både Peter og de andre apostlene plutselig av syne etter at Peter, da han var i huset til Kornelius, begynte å forkynne Evangeliet til hedningene? Og hvorfor var det bare Peter og Johannes som i et flyktig øyeblikk dukket opp i Jerusalem ved den sammenkomsten som er skildret i Ap.gj. 15?
Publisert i Bibelhistorie
fredag, 18 juli 2014 00:00

Den åpnede bok

Bibelens profetier har alltid fascinert bibelgranskere. Men de har også skapt hodebry på grunn av det rike symbolspråket. Men kanskje er det en logisk ordning i de profetiske bøkene som er innblåst av en ordens Gud?
Publisert i Profetier
fredag, 18 juli 2014 00:00

Det nye jerusalem

Åpenbaringsboken beskriver en stor by som stiger ned fra himmelen. Er denne byen en bokstavelig by, eller er den bare et symbol på den gjenfødte menighet — eller begge deler?
Publisert i Hva Bibelen lærer