Registrer
Profetier

Profetier

Bibelens endetidsprofetier er gitt oss som en «håndbok» for endens tid. De er en «lampe som lyser på et mørkt sted», sier apostelen, og Skriften sier i klartekst at «salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.» Det er mange forskjellige tolkninger av Bibelens endetidsprofetier, men de skal tolkes bokstavelig slik de står, såfremt det ikke benyttes symbolspråk, som spesielt Åpenbaringsboken er rik på. Gud har imidlertid gitt oss nøkler og stikkord til hjelp i tolkningene av symbolspråket. Når den er salig som leser og hører det profetiske ord, skal vi også vite at Gud har gitt oss nøklene til å forstå de profetier om endetiden han har gitt oss som en lampe som lyser på et mørkt sted.

18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(2 Stemmer)
Bibelens profetier har alltid fascinert bibelgranskere. Men de har også skapt hodebry på grunn av det rike symbolspråket. Men kanskje er det en logisk ordning i de profetiske bøkene som er innblåst av en ordens Gud?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(1 Stemme)
Er Bibelens profetiske bøker av underordnet betydning? Skriften sier rett ut at den er salig som leser og tar vare på det profetiske ord fordi det er et lys på vår sti i dette verdens mørke.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(2 Stemmer)
Daniels åttende kapittel beskriver en konfrontasjon mellom to makter i endens tid. Er det mulig å identifisere dem?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(1 Stemme)
Noen mener at endetidsprofetiene, eksempelvis i Daniel og Åpenbaringen kun er perifere og mest beregnet for spesielt interesserte. Andre igjen mener at de kun er ment som «opplysninger» som spiller en underordnet rolle. Det er ikke frelse i disse tingene, men de er en lykte for vår fot og et lys for vår sti. Den som leser og forstår det profetiske ord er salig, sier Skriften.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(2 Stemmer)
Hva skjer ved Jesu gjenkomst? Hva sier Bibelen om denne begivenhet som representerer tidsaldrenes klimaks?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(0 Stemmer)
Daniels åttende kapittel beskriver utvilsomt en konfrontasjon mellom to store militærmakter, der den ene blir totalt ødelagt. Er denne profetien relevant for vår egen tid, eller hører den historien til?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Profetier
(0 Stemmer)

Daniels åttende kapittel beskriver en konfrontasjon mellom to store militærmakter, der den ene blir totalt ødelagt. Er denne profetien relevant for vår egen tid, eller hører den historien til. La oss rette søkelyset mot Daniels åttende kapittel.