Registrer
Religion

Religion

En stor del av dagens kristenhet befinner seg i frafall fra den rene tro slik den er definert i Bibelen. Sensasjonalisme, jubel og synsementalitet har i stor grad overtatt plassen til «den tro som engang var overgitt de hellige». Det er følelsene som rår grunnen. Man farer vill fordi man ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Dette er en meget urovekkende trend som uvergelig fører til at man forveksler Guds Ånd med Satans ånd, og blir et offer for djevelens store forførelser i endens tid da endog «de utvalgte skal kunne føres vill om det var mulig».

18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Religion
(0 Stemmer)
Kan Islam og kristendommen forenes? I USA er det nå en trend som tar sikte på nettopp det, og fenomenet som har fått navnet «Chrislam» sprer seg som ild i tørt gress. Hvor er det blitt av bakkekontakten til kristne mennesker som støtter denne trenden?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Religion
(0 Stemmer)
De populære, såkalte kristne TV-kanalene markedsfører en broket forsamling av «troshelbredere» og «profeter» som hevder å utføre mirakler.  Men er dette av Gud, eller er det en helt annen ånd?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Religion
(1 Stemme)
Store deler av dagens kristenhet har gitt avkall på den enkle tro og erstattet den med ytre gimmicks. Det blir lagt vekt på bisarre manifestasjoner som i entusiasme og blindhet blir tilskrevet Den Hellige Ånd, men som heller har sitt opphav fra mørkets fyrste
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Religion
(0 Stemmer)
I de senere årene er det blitt stadig vanligere med ordinasjon av kvinner til prestetjeneste. Dette fenomenet har fulgt i kjølvannet til feministbevegelsen. Men har kvinnelige prester bibelsk støtte for sitt verv?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Religion
(1 Stemme)
Et sjelsødeleggende, ytterliggående svermeri blåser idag gjennom kristenheten, og det er maktpåliggende å kjenne Skriftene og Guds kraft for å kunne avsløre denne djevelske svindelen