Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2001 - Vol. 2

document
Opplastet:
søndag 01. april 2001
Endret:
fredag 07. august 2020
Treff:
1513
Nedlastinger:
56
Vurdering:
(0 stemme)
Den nye verdensorden — kampen om Europa, Kampen om Europa — Vatikanets rolle, Psyko-epidemier, Min reisekledning, Mammon og de siste dager
Les om i dette nummer
Den nye verdensorden — kampen om Europa
Etter annen verdenskrig har Belgias hovedsstad Brussel fått stadig større kontroll over den jevne europeer. Gjennom traktater og avtaler som utkrystalliserer seg i titusener av direktiver og reguleringer, styrer Den europeiske union (EU) store deler av Europa enten folk liker det eller ikke. Brikkene er skrittvis kommet på plass, og Den europeiske superstat er rett rundt hjørnet.
Kampen om Europa — Vatikanets rolle
Personlig er jeg ikke av det slaget som ser en jesuitt eller en pave bak hver busk, slik enkelte gjør. Men når det gjelder spillet om Europa, kommer man ikke utenom en diskusjon av Vatikanets rolle. Romerkirken mener den har en naturlig rett til å herske over styre og stell her på jorden fordi Kirkens hierarki representerer Jesu kongedømme på jorden, dvs. at paven, gjennom sine biskoper og prester utøver Jesu suverene herredømme over alle nasjoner og alle samfunn. Romerkirken er også grunnlagt på dogmen om at paven er verdens øverste hersker. Denne dogmen, i likhet med dogmen om (Romer)kirkens ufeilbarlighet er aldri blitt trukket tilbake.
Psyko-epidemier
I følge veterinærer er munn- og klovsyke (MKS) en forholdsvis ufarlig sykdom for de smittede dyrene, med en dødelighetsprosent på bare 5% — hovedsakelig hos svakere dyr. De smittede dyrene vil som regel komme seg, om noe utmagret. Sykdommen er heller ikke farlig for mennesker. Etter utbruddet av MKS i England i mars/april 2001 er nå over 3 millioner dyr blitt kremert og/eller avlivet og begravd i store massegraver på grunn av 1600–1700 utbrudd av MKS.
Min reisekledning
Min reisekledning er ikke alene min garanti, men min rette utrustning; dersom jeg gjør slik som Gud vil jeg skal gjøre og leve etter, slik at jeg kan bære min reisedrakt i den hvite farge, slik frelseskledningen skal være. «Iklæ eder Guds fulle rustning, så dere kan stå eder mot djevelens listige angrep; for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens hærer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjere motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.» Ef. 6,11–13.
Mammon og de siste dager
Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra» (2 Tim 3,1–5).

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2916 - Nedlastinger: 168
Treff: 1994 - Nedlastinger: 100
Treff: 2196 - Nedlastinger: 146
Treff: 1472 - Nedlastinger: 140
Treff: 1433 - Nedlastinger: 107