Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2001 - Vol. 1

document
Opplastet:
mandag 01. januar 2001
Endret:
torsdag 09. april 2020
Treff:
1381
Nedlastinger:
66
Vurdering:
(0 stemme)
Den nye verdensorden, Det geometriske univers, Kristi blod, Refleksjoner
Les om i dette nummer
Den nye verdensorden
Opp gjennom verdenshistorien har viljesterke og ambisiøse erobrere gått med visjoner om et verdensherredømme. Berømte hærførere som Aleksander den store i oldtiden og Napoleon Bonaparte i nyere tid var besjelet av denne drømmen, men greide ikke å realisere den.
Det geometriske univers
Middelalderens astronomer, som på tankens vinger beveget seg utenfor himmelkuppelen over den flate jord og speidet ut i evigheten, oppfattet verdensaltet som et intrikat system av forskjellige hjul som grep inn i hverandre og arbeidet i et fullkomment, harmonisk samspill for å koordinere «sfærenes » bevegelser og de forskjellige himmellegemers daglige gang. Dette absolutte harmoniske samspill fikk betegnelsen «sfærenes musikk» eller «sfærenes harmoni», et utenomjordisk kor av idel velklang.
Kristi blod
Hva er et normalt kristenliv? Det er et spørsmål vi gjør vel i å overveie. Vårt studium vil vise at det er noe helt annet enn det en gjennomsnittskristen lever. Ser vi på de krav Guds ord stiller, f.eks. i Bergprekenen, vil vi kanskje tvile på om noen annen enn Jesus selv i det hele tatt har levd et normalt kristenliv. Men har Jesus levd et slikt liv, så et også det svaret på spørsmålet vårt.
Refleksjoner
Ve oss, for en dag! For nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige. Er ikke maten blitt borte for våre øyne, glede og fryd fra vår Guds hus? Såkornet er tørket bort under mulden som dekker det. Forrådshusene er ødelagt. Låvene er nedbrutt, for kornet er utskjemt. Hvor buskapen rauter! Bølingene streifer skremt omkring, for det finnes ikke beite. Også saueflokken må lide. Til deg, Herre, roper jeg! For ild har fortært beitene i ødemarken, flammer har forbrent alle markens trær. Også markens ville dyr stønner opp til deg, for bekkene er uttørket. Og ild har fortært beitene i ødemarken» (Joel 1,15-20). Legg merke til at disse versene beskriver tilstandene like før «Herrens dag».

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2729 - Nedlastinger: 166
Treff: 1851 - Nedlastinger: 99
Treff: 2062 - Nedlastinger: 145
Treff: 1371 - Nedlastinger: 139
Treff: 1331 - Nedlastinger: 105