Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3, 2002 - Vol. 7

document
Opplastet:
mandag 01. juli 2002
Endret:
mandag 06. april 2020
Treff:
1400
Nedlastinger:
52
Vurdering:
(0 stemme)
UFO-fenomenet, Josef av Arimatea (Israel del 4), Sodomas synder, «Jorden rystes, ja den rystes», Jesu Kristi, Guds Sønns blod
Les om i dette nummer
UFO-fenomenet
Mange ser på UFO-fenomenet som oppspinn og fantasi det ikke er grunn til å ta alvorlig. En dybdegransking av fenomenet gir heller grunn til å tro at en slik konklusjon er forhastet. Selvsagt er det en del svindel med dette — som med alt annet — men som alt annet, er ikke alt svindel. De moderne UFO-fenomener har pågått i snart seksti år, og har ikke avtatt — tvert imot. Et så vedvarende fenomen kan ikke uten videre avfeies med et skuldertrekk. Apostelen Paulus gjør utrykkelig klart at vi ikke har kamp mot «kjøtt og blod», men mot «. . . maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).
Josef av Arimatea (Israel del 4)
Det er alminnelig antatt at munken Augustin brakte det kristne budskap til England i år 596 e.Kr. Dette er etter all sannsynlighet feil. Den romersk-katolske kirke har fortalt myten om at Augustin i år 596 ble sendt fra Rom til England som kristen misjonær til et «hedensk» land, for å omvende «hedningene» der til kristendommen. Det er ikke rare sannheten i dette, noe Vatikan-dokumentene selv vet å berette. Lenge før Rom ble kristnet, var England — ved et offisielt dekret — allerede en kristen nasjon. Augustin ble kort og godt sendt til England for å prøve å forlede det store og viktige kristne samfunn der til å akseptere pavens overherredømme. Dette var Augustins rolle i denne sammenhengen.
Sodomas synder
I Guds ord er homofil/ lesbisk praksis forbudt på det sterkeste. Seksuelle perversjoner av denne art blir karakterisert som «styggedom», «motbydelig gjerning», «urenhet», «skammelige lidenskaper», og ble nådeløst straffet med døden i gammeltestamentlig tid. Til tross for Bibelens klare tale om disse tingene, er store deler av den religiøse verden kommet på kant med den sunne lære. Stadig flere kirkesamfunn gir sitt bifall til en pervers praksis og livsstil Guds ord fordømmer på det aller sterkeste. Den er i strid med naturens orden og går på tvers av den norm Gud har nedlagt i selve skaperverket.
«Jorden rystes, ja den rystes»
1955 ble det vist en film med tittelen «Opprører uten årsak», med James Dean i hovedrollen. I begynnelsen av filmen besøkte skoleklassen hans et observatorium der de ble vist himmelhvelvingen med mange stjerner og stjernebilder. Foredragsholderen ved observatoriet begynte med å si [parafrasert]: «Ved slutten av jordas historie vil folk se opp på himmelen og oppdage et himmellegeme som kommer mot jorda mens det blir stadig klarere. Jorda vil sprekke. Vindene vil bli av tornadostyrke. Polene vil skifte.»
Jesu Kristi, Guds Sønns blod
Jesu Kristi, Guds Sønns blod, renser oss fra alle synder. 1Joh 1:7. Du som er en virkelig stor synder; tenk over hvor mye du veier, i forhold til dette? Legg merke til hva det er apostelen egentlig sier her! Så i alle fall noe av storheten i hva dette veldige forsoningsverket gjelder, kunne gå opp for deg når vi nå vil se nærmere på hvert eneste ord i dette dyrebare skriftordet. Legg først merke til hvilken person det er tale om her! Jesu Kristi, Guds Sønns, blod. Tenk — Jesus Kristus — denne «kvinnens sæd» som Skriften forkynner at Gud for lenge siden hadde lovet skulle komme, «Herrens salvede» (Kristus). «Hans utgang er fra fordums tid, fra evighets dager».

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2719 - Nedlastinger: 166
Treff: 1838 - Nedlastinger: 99
Treff: 2052 - Nedlastinger: 145
Treff: 1364 - Nedlastinger: 139
Treff: 1325 - Nedlastinger: 105