Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2003 - Vol. 10

document
Opplastet:
tirsdag 01. juli 2003
Endret:
mandag 06. april 2020
Treff:
1371
Nedlastinger:
46
Vurdering:
(0 stemme)
Tusen år, Guds stad, Hva sier Skriften?, Feministteologi, Mars, Midtøsten — stridens eple
Les om i dette nummer
Tusen år
De tusen årene i Åpenbaringen 20 har vært gjenstand for mange spekulasjoner. Tolkningsmessig er det tre hovedretninger som dominerer i den kristne verden: 1. Amillenianisme. Den hevder at de tusen år er et symbolsk og åndelig begrep. Ifølge denne retning ble Satan bundet ved Jesu død. 2. Postmillenianisme. Denne retning hevder et bokstavelig gudsrike her på jorden, men at Jesu gjenkomst finner sted etter de tusen årene. 3. Premillenianisme. Denne retning hevder et bokstavelig gudsrike her på jorden, og at de tusen årene begynner med Jesu gjenkomst.
Guds stad
Synden oppsto i himmelen, i Jerusalem, i et tempel, ved Guds trone. Det var i disse omgivelsene at synden oppsto i sinnet hos Lucifer, den ypperste av alle Guds skapninger, han som sto nærmest Guds trone etter Guds Sønn. Under bilde av Tyrus’ konge skildres han på denne måten: «Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus’ konge, og si til ham: Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! I Eden, Guds hage, bodde du.
Hva sier Skriften?
Gjennom mange år har enkelte bibeltolkere holdt tre årstall i ære som spesielt betydningsfulle: 1. november 1755 (jordskjelvet i Lisboa), 19. mai 1780 (den mørke dag) og 13. november 1833 («stjerneregnet»). Disse «tegnene» er blitt sett på som en oppfyllelse av Matteus 24,29 og et forspill til Jesu annet komme. Men det er nå gått 170 år siden det siste av disse tegnene, og Kristi annet komme har ennå ikke funnet sted. Dessuten har det både før og etter den tid skjedd lignende fenomener. Kan vi derfor med full rett bruke disse årstallene som en direkte oppfyllelse av Matt. 24,29? Er ikke disse årstallene mer å betrakte som talerstol- påstander som ender opp i historiske klisjeer? Denne artikkelen kan forhåpentlig sette tegnene i deres rette perspektiv.
Feministteologi
Det er de aggressive aktivistene blant rødstrømpe- teologene som arbeider for å omskrive Bibelen og innføre en «feministteologi ». «Vi ønsker nå ro for å kunne utforme vår egen teologi», ble det for noen år siden sagt av kvinneprest-aktivister ved Menighetsfakultet i Oslo. Skriften skal gjøres «kjønnsløs», slik at uttrykk som «Faderen», «Sønnen» o.l. skal kunne tolkes begge veier, etter preferanse. Det blir hevdet at Bibelen «foretrekker» menn, at den derfor er «kvinneforaktende» og ikke følger dagens krav om «likestilling». «Rå og avskyelig kvinneforakt» er uttrykk som blir brukt om mostandere av kvinneprester.
Mars
Planeten Mars er utvilsomt den mest enigmatiske av alle solsystemets planeter. Spesielt gåtefull og kontroversiell ble krigsplaneten etter at moderne romforskningsteknologi brakte for dagen detaljerte nærbilder som tvang forskerne til å revurdere en rekke av sine tidligere ideer om den røde planet. Det er blitt landsatt kjøretøy på Mars som har sendt en rekke sensasjonelle bilder tilbake til jorda, og marssonder som «Oddysey» sender daglig bilder med de mest fascinerende detaljer.
Midtøsten — stridens eple
Oljelandet Irak befinner seg i dag i et formidabelt kaos. Landets infrastruktur er brutt ned, og lovløsheten øker dramatisk. USA-hatet fra irakerne stiger for hver dag, og geriljavirksomhet har til nå kostet mange amerikanske og britiske soldater livet. Det er USAs «frigjørings- og demokratiseringsprosess » som går sin gang. Hele krigen var basert på fjell av løgner som ble spredt av vridde og kontrollerte media. Den ene løgnen overtok etter den andre, og idag har såvel den amerikanske president Bush og den engelske statsminister Tony Blair malt seg selv opp i et hjørne. Etter hvert som påstandene som ble brukt til å gå til krig mot Irak ble avslørt som løgnpropaganda, har de to statsledere viklet seg inn i et nettverk av selvmotsigelser og bedrag.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2719 - Nedlastinger: 166
Treff: 1838 - Nedlastinger: 99
Treff: 2052 - Nedlastinger: 145
Treff: 1364 - Nedlastinger: 139
Treff: 1325 - Nedlastinger: 105