Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3, 2004 - Vol. 14

document
Opplastet:
torsdag 01. juli 2004
Endret:
torsdag 06. august 2020
Treff:
1700
Nedlastinger:
54
Vurdering:
(0 stemme)
Frimureriet (del 2), Et hedensk fruktbarhetsritual, Fantastiske våpen (bønn), Sions Vises Protokoller, Nilus’ profeti, Jerusalem og Den nye verdensorden, De to vitner, Gulagene, Mano cornuta
Les om i dette nummer
Frimureriet (del 2)
Frimureriet hevder at det er en veldedig organisasjon, en slags sosial klubb som arbeider for menneskehetens beste. Men er det andre og langt mer dypereliggende og vidtspennende motiver som skjuler seg bak den ytre fasaden?
Et hedensk fruktbarhetsritual
I sitt verk Maçonnerie Pratique, Cours d’Enseignement Supérieur de la Franc-Maçonnerie, Rite Ecossais Ancien et Accepte, (1885), s. 206 gir jøden Paul Rosen denne esoteriske utlegning av Mesterfrimurerens ritual (3. grad i Den blå losje), og det er innlysende at det dreier seg om fallosdyrkelse og fruktbarhetsritual: «[Frimurer]templet er et symbol på menneskekroppen. Mesterlosjen kalles også Mellomkammeret, der de dypeste og mest fortrolige mysteriene i frimureriet blir feiret. Det representerer livmoren, der formeringen av alle levende vesener finner sted.
Fantastiske våpen (bønn)
For å kunne lykkes i både den indre og den ytre krigføring, må vi ha de rette våpnene for hånden. La meg fortelle deg om de våpnene som har hjulpet meg. Kan hende vet du om andre våpen, men du kan være trygg for at du ikke mangler noen av de livsviktige våpnene for å kunne lykkes. «For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker» (2 Kor 10,4). Med disse åndelige våpnene som Gud skaffer, vil du være i stand til å bryte ned Satans festningsverker. Men du må bli svært dyktig til å bruke disse våpnene. Din fortsatte åndelige eksistens avhenger av det. Gud forventer at vi skal forene våre menneskelige anstrengelser med hans kraft for å beseire fienden.
Sions Vises Protokoller
Det er få skrifter i moderne tid som har vært så omdiskutert som Sions Vises Protokoller, og det er knapt noe skrift det har vært gjort flere forsøk på å tilbakevise som nettopp Protokollene. Dette i seg selv er påfallende, og tyder på at noen har «svin på skogen»
Nilus’ profeti
Nilus av Ankyra el. Nilus av Sinai (død ca. 430 e.Kr.) var en av de mange disiplene til kirkefaderen Johannes Chrysostom. Fra sitt kloster i Sinai ble han en velkjent personlighet på sin tid, både som teolog, bibelkjenner og asketisk forfatter. I sine tallrike skrifter fordømte han kjetteri, hedenskap, disiplinære forbrytelser, etc. Han skrev fryktløse advarsler til personer i høye stillinger: abbeder, biskoper, guvernører og fyrster — selv keiseren. Nilus nedtegnet også en bemerkelsesverdig profeti om verdenstilstandene i det 20. århundre — 1500 år fram i tiden. Her forutser han både telefon, fly og ubåter, moralsk forfall etc.!
Jerusalem og Den nye verdensorden
Ingen byer på denne jord har en mer fargerik historie bak seg enn Jerusalem. Byen er et stridens eple, og vi skal nå se litt på forbindelsen mellom Jerusalem og frimureriet.
De to vitner
Det er slående likheter mellom beretningen om profeten Elias som virket i Israels land under kong Akab (7. årh. f. Kr., 2 Kong kap. 17–18) og beretningen i Åp. 11–13 om de to vitner og «dyret» og dets bilde og merke i endens tid. Israels land» i endens tid er kort og godt der det bibelske Israel, etterkommerne av Israels tolv stammer hovedsakelig befinner seg i endens tid, og ikke sioniststaten «Israel». «Israels land» i endens tid vil si den vestlige verden, spesielt Nordeuropa og USA. Det er i denne delen av verden at striden mellom slangens ætt og kvinnens ætt utspiller seg i den siste tid, og det er her den vil bli avsluttet. Dette er jo rimelig, da det er «kvinnens ætt», dvs. det ekte Israel og hennes etterkommere som er i strid med Satans ætt. Da må jo nødvendigvis striden utkjempes der «kvinnens ætt» befinner seg.
Gulagene
Den russiske forfatteren Aleksandr I. Solzhenitsyn fikk i 1970 Nobelprisen i litteratur for sin store trilogi Gulag-arkipelet. Dette store verket er oversatt til over 50 språk. I sitt prisbelønte verk beskriver Solzhenitsyn Gulagene — et nettverk av tusenvis av grusomme, umenneskelige konsentrasjonsleire spredt omkring i Sovjetunionen. Nobelprisvinneren var selv fange i Gulag-arkipelet i ti år av ingen annen årsak enn kommunistledernes frykt for ham.
Mano cornuta
Håndtegnet mano cornuta (el Diablo, il cornuto), som vi ser øverst til venstre, er et viktig og meget benyttet tegn innen satanistkretser og Wiccatrolldom. Det skal angivelig representere det tohornede vesen Pan (eller Baphomet), som er et symbol på Satan. Tegnet brukes også av mafiaen for å signalisere død.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2916 - Nedlastinger: 168
Treff: 1994 - Nedlastinger: 100
Treff: 2196 - Nedlastinger: 146
Treff: 1472 - Nedlastinger: 140
Treff: 1433 - Nedlastinger: 107