Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 4, 2005 - Vol. 19

document
Opplastet:
lørdag 01. oktober 2005
Endret:
tirsdag 26. mai 2020
Treff:
1677
Nedlastinger:
42
Vurdering:
(0 stemme)
Millennium, Skyanomalier, Quo vadis, USA?, Utviklingslæren, Er Norge en selvstendig nasjon?, Denne verdens fyrste, Nemesis
Les om i dette nummer
Millennium
De tusen årene i Åpenbaringsboken volder problemer for enkelte bibelgranskere. Noen mener at jorden ligger øde og tom i tusen år, mens andre hevder at Kristus oppretter sitt fredsrike her på jorden under denne tidsperioden. La oss rette søkelyset på de tusen årene og se hva Bibelen egentlig forteller oss om denne problematiske tidsperioden.
Skyanomalier
Den amerikanske meteorolog Scott Stevens reiser spørsmålet om hvorvidt en rekke skyformasjoner er forårsaket på kunstig vis med skalar teknologi, bl.a. HAARP og stående bølger. Meteorologen har analysert en rekke skyformasjoner og konkludert at de ikke har naturlige forklaringer, men åpenbart skyldes manipulasjon med skalar teknologi. Dette er slett ikke Science Fiction, teknologien er allerede utbygd og utprøvd, ofte med katastrofale konsekvenser.
Quo vadis, USA?
Supermakten USA går mot sin undergang — økonomisk og på annen måte. Det er en rekke bibeltolkere som ser supermaktens undergang i profetien om væren og gjetebukken i Daniels åttende kapittel, og dette synet kan være velbegrunnet, selv om man ikke skal være dogmatisk i sine tolkninger.
Utviklingslæren
For over 700 år siden videreførte den engelske filosof og skolastiker William av Ockham (el. Occam, ca. 1285–1349), grunnleggeren av den såkalte «nominalisme » innenfor skolastikken, den ide at «enheter ikke må mangfoldiggjøres uten at det er nødvendig» («non sunt multiplicande entia praeter neccesitatem»). Dette er den såkalte økonomiloven eller parsimoniloven. Prinsippet var nevnt før Ockham, bl.a. av Durand de Saint-Pourcain og av 1300-talls fysikeren Nicole d’Oresme. Sistnevnte tok økonomiloven i bruk — slik Galileo senere gjorde — for å forsvare verdensaltets enkleste forklaring eller hypotese. William av Ockham var imidlertid den som oftest kom inn på prinsippet, og anvendte det så skarpt at det ble kalt «Ockhams barberkniv ».
Er Norge en selvstendig nasjon?
Hver eneste borger i dette land bør legge seg Grunnlovens § 1 på minne. Den bør innprentes så den sitter: «Kongeriget Norge er et frit, uafhengig og udelelig rige. Dets regjeringsform er indskrænket og arvelig- monarkisk». Ifølge Den norske grunnlov er kongeriket Norge et fritt, uavhengig og udelelig rike. Det innebærer at landets styresmakter aldri må undertegne traktater, konvensjoner og avtaler på regional/internasjonal basis som innskrenker Norges frie og uavhengige stilling, og som undergraver nasjonens selvstendighet. En hvilken som helst norsk regjering som tar seg slike friheter, gjør seg skyldig i landsforræderi, og er ifølge norsk straffelov berettiget til opptil 21 års fengsel. Straffelovens § 83 sier i klartekst: «Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år».
Denne verdens fyrste
Verden er styrt av ganske andre personer enn vi forestiller oss. Det er Satan som er denne verdens fyrste, og han har lagt sine planer som han bruker sine lakeier i frontposisjoner til å gjennomføre.
Nemesis
Omtrent alle kultursamfunn på jorden har en beretning om store katastrofer som engang rammet jordkloden. Det er ingen tvil om at slike katastrofer har skjedd i fortiden — katastrofer som endret jordens overflate og/eller endret jordbane og jordakse. Bibelen forteller at en slik katastrofe vil skje igjen ved tiden for Jesu gjenkomst. Alle indisier peker i retning av et passerende himmellegeme som vil ryste jorden i dens grunnvoller.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2826 - Nedlastinger: 168
Treff: 1934 - Nedlastinger: 100
Treff: 2135 - Nedlastinger: 146
Treff: 1422 - Nedlastinger: 140
Treff: 1390 - Nedlastinger: 107