Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2006 - Vol. 21

document
Opplastet:
torsdag 01. juni 2006
Endret:
fredag 07. august 2020
Treff:
1677
Nedlastinger:
41
Vurdering:
(0 stemme)
Psykoterror, Utviklingslæren (del 3), Ny verdensorden, Syndens drama, Den tause død, Pengenes makt, Uvanlige flyspor, Dommen
Les om i dette nummer
Psykoterror
Menneskeheten vasser i dag i et hav av kunstig elektromagnetisk stråling. Radio- og TV-sendere, satellitter, mobiltelefoner etc. bader verden i et elektromagnetisk hav. Og hva verre er, teknologien på dette området er kommet så langt at myndighetene kan gjøre bruk av den til psykisk terror. Det dreier seg ikke om science-fiction, men om anvendt teknologi.
Utviklingslæren (del 3)
Utviklingslæren er tidenes største svindel. Vi fortsetter vår serie om denne gigantbløffen som er blitt tredd nedover hodet på menneskeheten. Det er ingen ting som har bidratt mer til å fjerne gudstroen hos menneskene enn denne svindelen som serveres under navnet «vitenskap », men som ikke er annet enn vranglære av formidable dimensjoner, en filosofi som krever enda sterkere tro enn troen på en Allmektig Skaper.
Ny verdensorden
Det er en internasjonal elite av pengebaroner som higer etter verdensherredømmet. De skyr ingen midler for å nå sine mål. Her gjelder prinsippet om at hensikten helliger midlet.
Syndens drama
Det er mer enn 160 kratere på jorden som er skapt ved nedslagene til uvelkomne gjester fra verdensrommet. En rekke av disse kraterne er enorme. Det er tydelig at det er skjedd store katastrofer på vår jord, men når?
Den tause død
Under sine vanvittige kriger de senere årene har USA sluppet flere tusen tonn med utarmet uran ut i atmosfæren. Myndighetene lyver mht faren av dette stoffet, og mediene er tause. Hva er sannheten om utarmet uran?
Pengenes makt
I 1838 uttalte pengebaronen og bankieren Amschel Mayer Rothschild disse betydningsfulle ordene: «Gi meg bare fullmakt til å utstede og kontrollere et lands pengesystem, og det er meg likegyldig hvem som lager landets lover». Eller sagt på en annen måte: Den som styrer landets pengesystem, styrer også dets lovverk og politikk. I 1924 uttalte den engelske politiker og bankmann Reginald McKenna følgende ord, som faktisk er et ekko av Rothschilds uttalelse fra 1838, nesten hundre år tidligere: «Jeg er redd den alminnelige borger ikke liker å bli fortalt at bankene kan skape penger, noe de også gjør. . . .og de som kontrollerer et lands pengesystem styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender» (Reginald McKenna, 1924. McKenna var engelsk finansminister under 1. verdenskrig og senere styreformann i Midland Bank fram til sin død i 1943. Sitert i Caroll Quigley: Tragedy and Hope, s. 325).
Uvanlige flyspor
Har du lagt merke til de mange merkelige flysporene som har dominert himmelen den senere tiden? Er det snakk om vanlige kondensstriper fra jetfly, eller er det noe annet?
Dommen
Både Danielsboken og Åpenbaringsboken beskriver en dom over den forfølgende makt i endetiden. Vi skal se kort på denne dommen.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2916 - Nedlastinger: 168
Treff: 1994 - Nedlastinger: 100
Treff: 2196 - Nedlastinger: 146
Treff: 1472 - Nedlastinger: 140
Treff: 1433 - Nedlastinger: 107