Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2008 - Vol. 27

document
Opplastet:
tirsdag 01. januar 2008
Endret:
fredag 07. august 2020
Treff:
1631
Nedlastinger:
51
Vurdering:
(0 stemme)
Konspirasjonsteorier, Malakias’ profetier, Et avfolkningsmanifest, Vesteuropa, en ny provins for Islam?, Kornsirkler, Nibiru, Ånder i varetekt, Den kommende storkrise, På terskelen
Les om i dette nummer
Konspirasjonsteorier
Uttrykket «konspirasjonsteori » er en stereotyp floskel som blir brukt for å diskreditere historie- og samfunnsforskere som aner at historiens gang ikke skjer tilfeldig, men er planlagt av mektige krefter som er besjelet av en bestemt ideologi og et bestemt agenda.
Malakias’ profetier
Den irske erkebiskop Maelmhaedhoc Ó Morgair (1094–1148), best kjent som St. Malakias av Armagh, ble kanonisert (opphøyd til helgen) i 1199 av pave Clemens III, og ble dermed den første irske geistlige som fikk denne store katolske æresbevisning. Malakias, som rådde over Armagh-bispedømmet, ble kalt til Rom i 1139 av pave Innocens II for å avlegge rapport om tingenes tilstand i sitt bispedømme. Under oppholdet i byen på de syv høyder fikk han også løfte av paven om to pallier (bispekapper) — et for Armagh og et for det nyopprettede bispedømme i Cashel, men paven glemte øyensynlig å oppfylle dette løftet.
Et avfolkningsmanifest
I følge pådriverne for «Den nye verdensorden» er jordkloden i ferd med å bli overbefolket, og at det derfor er nødvendig med en drastisk befolkningsreduksjon. Enkelte ønsker å redusere befolkningstallet med så mye som 90% — dvs. å bringe folketallet i verden ned til 500 millioner. Det betyr at 5,5 milliarder mennesker på sikt må utryddes på en eller annen måte! Dette er ikke hentet ut fra grøsserromaner i Frankenstein- klasse — det er kjente forskere og prominente personer i dagens samfunn som leker med slike tanker for å «redde Moder Jord» ved en drastisk befolkningsreduksjon.
Vesteuropa, en ny provins for Islam?
Det er et uomtvistelig faktum at Vesteuropa er i ferd med å bli en muslimsk provins. Ifølge det tyske Central Institute Islam Archive, var det i 2006 ikke mindre enn 53 millioner muslimer i Europa, hvorav 16 millioner i EUlandene — og tallet øker. Vesteuropeiske byer som Marseille og Rotterdam har allerede en muslimbefolkning på 25%, mens den svenske byen Malmö topper statistikken med den høyeste muslimtallet i Vesteuropa — hele 35% (Europe works to assimilate Muslims, Atlanta Journal Constitution — Tolerance and fear collide in the Netherlands, UNHCR, Refugees Magazine, Issue 135 (New Europe)). På landsbasis har det katolske Frankrike den høyeste muslimtettheten med 7–10% av den totale befolkning. I en rekke vesteuropeiske land — deriblant Norge — er Islam blitt den største minoritetsreligion etter statsreligionen.
Kornsirkler
Rundt omkring i verden, særlig i Vesten, men også andre steder, forekommer det fra tid til annen store geometriske mønstre i kornåkre — såkalte kornsirkler. De er ikke et nymotens fenomen, slik mange tror. Det første beskrevne tilfelle stammer fra England i 1647, og ble tilskrevet djevelen — «The Mowing Devil». Før 1970 var det meldt om 200 tilfeller, men tallet har økt dramatisk de senere årene, med ca. 250 rapporterte tilfeller hvert år. Disse geometriske fenomenene forekommer som regel i kornåkre, derav navnet. Til i dag er det blitt rapportert over 10 000 kornsirkler i 29 land. De aller største kornsirklene kan dekke et område på 18 mål/dekar (18 000 m2).
Nibiru
Bibelen forteller at det i endens tid vil skje store fysiske omveltninger med selve jordkloden — omveltninger som best kan forklares ved påvirkningen til et større passerende himmellegeme.
Ånder i varetekt
Hva mente apostelen Peter da han sa at Jesus prekte for åndene som var i varetekt?
Den kommende storkrise
Et overblikk over den politiske og økonomiske situasjon i dagens verdenssamfunn, sammen med litt bakgrunnskunnskap, levner ingen tvil om at en storkrise er på gang. Denne storkrisen skjer imidlertid ikke tilfeldig, men er planlagt i samsvar med bestemte ideologier og virkemidler som har verdensherredømmet som det ultimate mål. Dette er ikke «konspirasjonsteorier » med negativt fortegn, men veldokumenterte fakta.
På terskelen
Jesus hadde mange konfrontasjoner med fariseerne, de skriftlærde og saddukeerne, og ved én anledning kommer han med denne kraftige refsen: «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!» (Matt 16,3.) I Det nye testamente er det 318 (noen sier 330) referanser til Jesu annet komme, mens det er 115 referanser til kjærlighet. I Det gamle testamente er det 1527 referanser til Jesu komme som Konge (hans annet komme), og sikkert enda flere.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2916 - Nedlastinger: 168
Treff: 1994 - Nedlastinger: 100
Treff: 2195 - Nedlastinger: 146
Treff: 1472 - Nedlastinger: 140
Treff: 1433 - Nedlastinger: 107