Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2009 - Vol. 30

document
Opplastet:
søndag 01. mars 2009
Endret:
lørdag 26. september 2020
Treff:
1712
Nedlastinger:
42
Vurdering:
(0 stemme)
Det elektromagnetiske havet, Hva er meningen med livet?, Obama II, Yellowstone, En advarsel, Facebook, Ondets rot, Det store skjelvet, Begrepsforvirring, Pengesekkens makt, Jorden sørger
Les om i dette nummer
Det elektromagnetiske havet
Det er et uomgjengelig faktum at jordkloden bader i et hav av elektromagnetisk stråling. En del av denne strålingen stammer fra solen og verdensrommet i form av synlig lys, gammastråling og partikkelstråling (kosmisk stråling). Den elektromagnetiske stråling som ligger innenfor det snevre frekvensområdet vi kaller synlig lys er en livsnødvendighet for livet på jorden, mens stråling med andre bølgelengder kan ha skadelige eller negative virkninger i større doser.
Hva er meningen med livet?
Hver dag blir 150 000 mennesker på denne jord lagt i sin grav, og 400 000 nye mennesker ser dagens lys. Slekter kommer, og slekter går. Slik har det vært fra menneskehetens vugge for 6000 år siden, da synden kom inn i verden. Etter syndfloden stabiliserte menneskets levealder seg på 70 år i gjennomsnitt. Noen lever lenger, og andre kortere, men til slutt trekker Guds livsånden tilbake: «Du drar tilbake deres livsånde, de dør og vender tilbake til støv» (Sal 104,29). «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake» (1 Mos 3,19).
Obama II
En rekke amerikanske presidenter har avlagt sin tiltredelsesed foran det store fallossymbolet, «Washington- monumentet». Også Barack Obama avla sin ed foran dette store, hedenske fallossymbolet, men på et punkt i eden snublet han i ordene. Derfor ble eden gjentatt neste dag, denne gangen i kartrommet i Det hvite hus.
Yellowstone
Yellowstone-nasjonalparken i USA dekker et område på 9000 km2, hovedsakelig i staten Wyoming. Yellowstone kan skilte med vakker natur — ville fjell, en rekke innsjøer, canyons, fossefall, og 100 000 geysirer, som tyder på at det dreier seg om et vulkansk område. Og her slutter idyllen. Under den fagre kappen befinner det seg en vulkan. Ikke bare en vulkan, men en supervulkan.
En advarsel
Den kollaps verdenssamfunnet nå opplever, er også et tegn på at Guds tålmodighet med en forstokket menneskehet nærmer seg bristepunktet.
Facebook
De «sosiale nettstedene» eller «nettsamfunn» som eksempelvis Bebo, MySpace og Facebook har hatt en eksplosiv vekst de siste par årene. Særlig Facebook har tatt av med rekordfart, og anslagsvis 22 millioner mennesker over hele verden har lagt ut sine profiler på dette nettsamfunnet — derav ca. 250 000 nordmenn. Populariteten er enorm. Det er pr. i dag rundt 175 millioner aktive brukere av Facebook over hele kloden. Facebook ble åpnet 26. september 2006 for alle over 13 år med en gyldig email-adresse. Men den engelske avisen The Independent kan styre sin begeistring, og kommer med denne advarselen: «Millioner av engelskmenn som bruker sosiale nettverk som Facebook kan snart få alle sine bevegelser overvåket av myndighetene og lagret i ‘Storebrors database’» (The Independent, 25. mars 2009).
Ondets rot
Verdensledere rådslår med hverandre og bevilger «krisepakker» i håp om at det skal avhjelpe situasjonen i verden. Men det hjelper ikke. Politikere velter seg i valgflesk og store løfter under valgkampanjer, men etter valget skrumper valgflesket inn til skinnmagre bein. Det hjelper ikke. Det blir undertegnet talløse internasjonale og regionale avtaler, traktater og overenskomster. Det hjelper ikke. Det blir opprettet «fredsskapende» organisasjoner, og det blir holdt «fredskonferanser » for å sikre fred i verden. Det hjelper ikke.
Det store skjelvet
Den senere tiden er staten Israel blitt rammet av en rekke jordskjelv. I oktober 2007 ble Jordandalen rammet av to mindre skjelv, og bare noen uker senere, i november/desember, ble sioniststaten rammet av fire jordskjelv. En av innbyggerne på nordsiden av Dødehavet beskrev et av skjelvene (3 og 4,2 på Richters skala) slik: «Det var skremmende. Alt begynte å riste, og jeg så en stor bølge stige opp av Dødehavet. Det virket som den kom imot meg» (den israelske nyhetsside Ynet News, 20. november 2007).
Begrepsforvirring
Store deler av kristenheten hevder med ikke så liten varme at dagens jøder er Guds folk, og at opprettelsen av staten Israel i 1848 var en oppfyllelse av Bibelens profetier. Når det gjelder dette spørsmålet virker det som kristenfolket har mistet vettet og ikke er i stand til å tenke på egen hånd. Så farer man vill fordi man ikke kjenner Skriftene og Guds kraft. Man lar seg i stedet forlede av populære forkynnere og de store mengder av «israel-litteratur» og sentimentale fortellinger som kristenheten lokker med til støtte for sine myter. Men i denne saken taler den ene forkynneren den andre etter munnen, og den ene boken er nærmest en kopi av den andre. Beklageligvis gjør de seg også skyldig i å manipulere Bibelen til å si noe den slett ikke sier. Her må man ta til vettet og la Guds Ord få komme til orde, og ikke la følelsene råde!
Pengesekkens makt
Den økonomiske krisen som skyller over verden som en syndflod, er uten sidestykke. Ifølge eksperter, er krisen verre enn under depresjonen i mellomkrigsårene 1920–1939, og den var ille nok. I 1838 uttalte pengebaronen og bankieren Amschel Mayer Rothschild disse betydningsfulle ordene: «Gi meg bare fullmakt til å utstede og kontrollere et lands pengesystem, og det er meg likegyldig hvem som lager landets lover».
Jorden sørger
Jordens økosystem er i ferd med å kollapse. Vær og klima går amok, dyrearter forsvinner i hurtig tempo, betydelige deler av verden lider under ekstrem tørke, og matvareproduksjonen faller dramatisk. Man trenger ikke være profet for å forstå at noe uvanlig er på gang, og at denne vår jord står foran store og gjennomgripende omveltninger.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 3043 - Nedlastinger: 169
Treff: 2116 - Nedlastinger: 100
Treff: 2264 - Nedlastinger: 146
Treff: 1580 - Nedlastinger: 140
Treff: 1503 - Nedlastinger: 107