Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2009 - Vol. 31

document
Opplastet:
tirsdag 01. september 2009
Endret:
søndag 24. mai 2020
Treff:
1471
Nedlastinger:
49
Vurdering:
(0 stemme)
H1N1, «Ida», Betelgeuse, «Selvmordskuer», Eufrat, Hybrider, Elektrosmog, Prestinner, Obama 3, «Avgrunnens brønn»
Les om i dette nummer
H1N1
Hvis man under en samtale om verdensbegivenhetene antyder at det kan være «andre motiver som ligger bak», er det enkelte som bemerker med et overbærende smil: «konspirasjonsteorier ». Denne klisjeen er tidenes mest forgnålte og drøvtygde platthet som avslører vedkommendes mangel på kunnskap om hvordan verden blir styrt. Og at verden blir styrt bak kulissene har en rekke prominente statsledere antydet fra tid til annen). Verden blir nemlig ikke styrt på den måten mediene innbiller oss.
«Ida»
Sensasjonskåte media brukte til dels sterke superlativer: «Verdenskjente forskere avslører et revolusjonerende funn som vil endre alt» (gjengitt i Time.com 21. mai 2009). Etter disse iøynefallende medieoverskriftene, fulgte en internasjonal pressekonferanse ved Det amerikanske naturhistoriske museum i New York City, utgivelsen av en ny bok: The Link: Uncovering Our Earliest Ancestor («Linken/mellomleddet: Avsløringen av vår tidligste stamfar»), et spesialprogram på ABC News, samt et spesielt program på History Channel. . . .De fleste paleontologer vil imidlertid himle med øynene av slikt oppskrytt medienonsens» (Time.com, 21. mai 2009).
Betelgeuse
Orion er et av nattehimmelens mest karakteristiske stjernebilder. Med sitt lett gjenkjennelige sverd og belte, figurerer det prominent på høst- og vinterhimmelen. Den kjente konstellasjonen er også nevnt flere steder i Bibelen: «Han har skapt Bjørnen og Orion og Syvstjernen og sørhimmelens stjernebilder» (Job 9,9; Amos 5,8). «Kan du knytte Syvstjernens bånd eller kan du løse Orions lenker?» (Job 38,31). I Orions høyre skulder finner vi den lyssterke, røde superkjempen Betelgeuse (alfa orionis), som med sitt rødlige skinn er den niende lyssterkeste stjernen på nattehimmelen. Denne superkjempen er en av de største og mest lyssterke stjerner som er kjent. Den utstråler en lysmengde som er 100 000 ganger større enn solens. Hvis Betelgeuse ble plassert på solens plass i vårt solsystem,ville den strekke seg helt ut i asteroidbeltet mellom Mars og Jupiter, dvs. banene til planetene Merkur, Venus, Jorden og Mars ville befinne seg inne i selve stjernen!
«Selvmordskuer»
I den lille, maleriske landsbyen Lautenbrunnen i de sveitsiske alper skjedde det nylig en uvanlig hendelse. I løpet av tre dager styrtet 28 kuer og okser seg tilsynelatende umotivert utfor et stup og ble drept i steinrøysen nedenfor. Politiet stiller seg helt uforstående til saken. Fordi det ikke forekommer større rovdyr i Alpene lenger, er hendelsen et mysterium. En teori er at et tordenvær i området har skremt kuene. (Police Baffled as dozens of «suicidal cows» throw themselves off cliff in the Alps, mail online, 28. august 2009).
Eufrat
Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elv Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen» (Åp 16,12). Den 2700 km lange Eufrat, en elv som blir nevnt så ofte i Bibelen, er i ferd med å tørke opp. Årsaken er langvarig tørke i Irak, samt at nabolandene Syria og Tyrkia har demmet opp elven flere steder for å besørge egne vannforsyninger. Eufrat er i dag betydelig mindre enn den var for noen år siden, og man frykter at vannstanden snart er bare det halve av hva den pleier å være (New York Times, 13. juli 2009).
Hybrider
Genspleisning og genkombinering har hittil vært en meget tidkrevende prosedyre på grunn av genmaterialets utrolig kompliserte struktur. Det er et nitid arbeide å isolere, spleise og gjeninsette gener. Forskerne har heller ikke hatt oversikt over hvilke nye genkombinasjoner som vil gi de ønskede resultatene. Nå har imidlertid genforskere ved Harvard Medical School utviklet en metode som kan få farten opp på denne tidkrevende prosedyren.
Elektrosmog
Såkalt smog, eller tåke blandet med industrirøyk og andre luftforurensninger, har i mange år vært et kjennetegn for mange storbyer. Denne smogen har skapt utallige respirasjonslidelser for innbyggerne i byområdene, særlig astma. De senere årene har det dukket opp en ny type smog, en usynlig sådan, som har fått navnet «elektrosmog», dvs. det hav av kunstig elektromagnetisk stråling jorden nå er badet i. Den britiske avisen The Independent (7. september 2008) sier det slik: «Elektronisk smog forstyrrer naturen i stor skala».
Prestinner
Bibelen nevner ingen ting om kvinnelige prester (prestinner), ganske enkelt fordi spørsmålet er selvinnlysende ut fra den presedens Guds ord har skapt. Det er ikke nødvendig med lange avhandlinger for å gjøre klart hva Bibelens uskrevne lov er om dette kontroversielle emnet — kontroversielt fordi mennesker ikke ønsker å forholde seg til retningslinjene i Guds ord, men tolker Skriftene vrangt for å tilpasse dem tidens samfunnsnormer. Det er Bibelen som blir tilpasset samfunnsnormene, og ikke samfunnsnormene som blir prøvd med Guds ord. På denne måten blir Bibelen fordreid og menneskebud hevet over Skriften.
Obama 3
USAs 44. president — Barack Hussein Obama — vekker på mange måter oppsikt verden over, ikke minst under sine statsbesøk. Statsbesøkene til den amerikanske presidenten har hittil fortonet seg som de reneste egotrippene. Et eksempel er Obamas besøk i London i begynnelsen av april, der han var til stede under G-20-konferansen. Ved sin ankomst gikk mannen som ønsker å få skikk på verdensøkonomien foran med et godt eksempel ved å kjøre i gang et storslått show der pengene fikk ben å gå på.
«Avgrunnens brønn»
Bibelen snakker om en «avgrunnens brønn», og det har vært mange spekulasjoner om hvor den befinner seg. Denne artikkelen slår ingen ting fast, men formidler noen interessante opplysninger.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2826 - Nedlastinger: 168
Treff: 1934 - Nedlastinger: 100
Treff: 2135 - Nedlastinger: 146
Treff: 1422 - Nedlastinger: 140
Treff: 1390 - Nedlastinger: 107