Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2010 - Vol. 32

document
Opplastet:
fredag 01. januar 2010
Endret:
torsdag 09. april 2020
Treff:
1358
Nedlastinger:
44
Vurdering:
(0 stemme)
Rytmens makt, Asasel, Glemte verdener, Det glade budskap, Svermeriets ånd, Haiti, Mot kveld
Les om i dette nummer
Rytmens makt
Ingen kunstform har evnen til å gripe så dypt i menneskets fysiologi og atferd som musikk fordi den så direkte påvirker sanseapparatet. Forsøk har vist at ikke bare mennesker, men så vel dyr som planter blir påvirket av musikk. Denne kunstformen innehar derfor et stort potensiale til å påvirke sinnet i positiv eller negativ retning. Helt fra de tidligste tider har kloke hoder merket seg disse egenskapene ved musikken. I alle kulturer opp gjennom verdenshistorien har musikk spilt en viktig funksjon. Fra de mest primitive naturdyrkere til de mest høytstående kultursamfunn spilte musikk i en eller annen form — ofte ledsaget av dans — en fremtredende rolle. Spesielt viktig var musikkens rolle i tilknytning til kultursamfunnets religion/ gudsyrkelse.
Asasel
Det gamle testamente er full av mysterier og dype hemmeligheter. Det vrimler av forbilder som peker fram mot den nye husholdning (Den kristne æra). En rekke begivenheter i forbindelse med Israels utgang fra Egypt (Exodus) er profetier som peker fram mot endens tid, og en rekke hendelser i forbindelse med patriarkene Abraham, Isak og Jakob peker fram mot Jesu første komme. Også seremoniene i forbindelse med tabernakeltjenesten, samt festdagene, har en langt dypere betydning enn vi har trodd. Spesielt interessant er Forsoningsdagen (Yom Kippur) på den tiende dag i den syvende måned, fordi en rekke detaljer peker fram mot Jesu første komme, hans korsfestelse og død.
Glemte verdener
Over hele verden finner man ruiner og spor etter forgangne, høytstående kulturer. Disse minnesmerkene bærer ofte preg av en intrikat byggekunst som har satt mange grå hår i hodet på de lærde. I tillegg dukker det med jevne mellomrom opp arkeologiske funn som enten blir ødelagt eller stuet ned i museenes kjellere i stedet for å bli utstilt i glassmontre til alminnelig beskuelse. De kalles «Ooparts» (Out Of Place Artifacts), dvs. gjenstander som ikke hører hjemme noe sted — de hører ikke hjemme i det utviklingshistoriske verdensbilde. Det er riktigere å si at de ikke hører hjemme i det utviklingshistoriske verdensbilde.
Det glade budskap
Gud har en lov. Den kalles Tibudsloven. Den er uforanderlig som Gud selv. Overtredelse av denne lov kalles lovbrudd. Lovbrudd straffes med døden — den annen død, som er en evig død. Dette er Lovens ubønnhørlige krav overfor synderen. Hele menneskeslekten falt kollektivt i synd via Adam, «den første Adam». Hele menneskeslekten var dermed hjemfallen til Lovens ubønnhørlige krav: Den annen død. Den eneste utveien, praktisk sett, var å adlyde Guds lov til fullkommenhet, slik at Lovens krav kunne bli oppfylt ved absolutt lydighet.
Svermeriets ånd
Bibelen formaner oss som kristne til å ta vare på den sunne lære og den sunne tro. Det vil komme en tid da det vil skje et stort frafall fra troen, sier apostelen: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr» (2 Tim 4,3–4).
Haiti
Det nylige jordskjelvet på Haiti var en humanitær katastrofe nærmest uten sidestykke i moderne tid, men det er flere som peker på en rekke anomalier i forbindelse med skjelvet. Mellom 12.–20. januar var det 48 skjelv større enn 4,5 på Haiti. Det som var merkelig, var at veiene ikke ble skadet.
Mot kveld
Vi lever i en verden som er i ferd med å kveles i frafall og ugudelighet, men tidenes tegn viser at Gud snart setter kroken på døren og gjør ende på den gamle verdensorden. Til tross for alt mørket, er det lys i enden av tunnelen

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2728 - Nedlastinger: 166
Treff: 1851 - Nedlastinger: 99
Treff: 2062 - Nedlastinger: 145
Treff: 1370 - Nedlastinger: 139
Treff: 1331 - Nedlastinger: 105