Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2011 - Vol. 36

document
Opplastet:
mandag 01. august 2011
Endret:
lørdag 26. september 2020
Treff:
1828
Nedlastinger:
60
Vurdering:
(0 stemme)
De dødes oppstandelse, Universet, Er alle mennesker Guds barn?, Imam Mahdi, Går solen amok?, Den syke jord, Lebesbymannen, Ti regioner, Japan, Nedslag, Mot 3. verdenskrig, Løgnens verden, Intermezzo, Maria
Les om i dette nummer
De dødes oppstandelse
Bibelen gjør det klart at Gud har fastsatt en grense for menneskets levealder: «Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år. Deres herlighet er strev og møye. For snart er det forbi, vi flyr av sted» (Sal 90,10). I denne syndens og dødens verden er ingen ting sannere enn disse ordene.
Universet
Bibelen innleder med disse ordene: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1 Mos 1,1). Når var «i begynnelsen», og hva ligger i disse ordene? Én ting er helt på det rene: Utviklingslæren er den største svindel i verdenshistorien. Den er den største bløff som noensinne er blitt pådyttet menneskene på denne jord. Bibelen, som vi gjør best i å tro på, gjør det uttrykkelig klart at Gud skapte livsmiljøet og livet på denne jord på seks bokstavelige dager.
Er alle mennesker Guds barn?
Det høres jo fortrøstningsfullt ut at alle mennesker er Guds barn, men det er ikke hva Bibelen lærer. I utgangspunket er ingen mennesker Guds barn, men fortapte syndere. Ved syndefallet i Edens hage kom synden inn i verden, og mennesket ble skilt fra Gud. Det ble da underlagt synden og var redningsløst fortapt hvis ikke Gud i sin kjærlighet til det fortapte menneske som var skapt i Hans bilde, hadde lagt en plan for å bringe det som var fortapt tilbake til seg selv.
Imam Mahdi
I denne artikkelen skal vi kort ta for oss muslimenes forventning om den tolvte Imam — Imam Mahdi. Både Shia-muslimer og Sunni-muslimer deler denne troen, med visse variasjoner. Ifølge muslimenes tro skal det komme en såkalt Mahdi (den 12. Imam) som vil være Islams forløser. Han vil oppholde seg på jorden i 7, 9 eller 19 år før dommens dag, avhengig av fortolkningen. Han vil være en etterkommer etter Muhammed gjennom hans datter Fatima, og vil bære Muhammeds navn: Muhammad al-Mahdi. Sunnimuslimene tror imidlertid at Mahdi vil være et vanlig menneske som er født av en vanlig kvinne.
Går solen amok?
Den senere tiden har solforskerne påvist en rekke anomalier (uregelmessigheter) ved vår nærmeste stjerne, solen. Solstormer og -flarer blusser opp med uvanlig styrke, og det forventes ekstrem høy solaktivitet i årene 2012–2013, med potensiale til å slå ut kommunikasjons-satellitter, samt skade jordens magnetfelt slik at menneskene blir utsatt for høye doser kosmisk stråling og andre typer kreftfrembringende stråling fra verdensrommet.
Den syke jord
Stormakten USA opplever den ene storkrisen etter den andre. Den engang så mektige amerikanske Dollar er bare en skygge av seg selv og går mot total kollaps. Nasjonen blir rammet av den ene naturkatastrofen etter den andre, og verre ting kommer.
Lebesbymannen
Det er en rekke personer som har fått «åpenbaringer» om endetiden. Den mest kjente i Norge er trolig «Lebesbymannen ». Her kommer et lite utdrag fra hans åpenbaringer.
Ti regioner
Tidlig på 1970-tallet skisserte Romaklubben en inndeling av jorden i ti regioner etter deres industraliserte rang. USA er region 1, Vesteuropa region 2, Japan region 3 etc. Denne inndelingen er gjengitt i Romaklubbens bok Mankind at the Turning Point av Mihajlo Mesarovic og Eduard Pestel (1974), på s. 38. Romaklubben er en av de mange organisasjoner som arbeider for en verdensregjering.
Japan
Jordskjelvet i Japan den 11. mars i år på styrke 9,0 med påfølgende tsunami påførte øyriket Japan enorme skader, ikke minst på atomreaktorene ved Fukushima, med potensiale til å forgifte resten av verden med radioaktivt materiale. Det er blitt stilt spørsmål om jordskjelvet hadde naturlige årsaker, eller om det var kunstig frembrakt, eksempelvis med HAARP-teknologi.
Nedslag
Astronomene har varslet at en stor asteroid — YU55 — vil passere jorden den 8. november i år. Asteroid YU55 er ca 400 meter i diameter, veier 55 millioner tonn og vil passere jorden i en avstand av ca. 325 000 km. Dette er faktisk innenfor månens bane, og er det nærmeste en asteroid av denne størrelse har passert vår klode. I astronomisk sammenheng er det snakk om å bomme på jorden med en hårsbredd.
Mot 3. verdenskrig
Den amerikanske kongress er i ferd med å vedta en lov som i prinsippet er en erklæring om at 3. verdenskrig er begynt. Lovforslaget, H.R. 1540, sec. 1034, gir den amerikanske president fullmakt til en rekke illevarslende tiltak. Den amerikanske president vil bli gitt absolutt fullmakt til ensidig, og uten tidsbegrensning, å gå til militær intervensjon i et hvilket som helst land på jorden, alle organisasjoner, personer — både innenfor USA og hvor som helst på kloden — som er «mistenkt» for «fiendtlig aktivitet» mot USA eller dets allierte.
Løgnens verden
Det er mange mennesker som aner at noe er i ferd med å skje på verdensarenaen som kan få store konsekvenser, og som også merker seg den omfattende kollaps vi er vitne til både i økosystemet og verdenssamfunnet for øvrig. Men det er også mange som ikke riktig klarer å sette navn på tingene grunnet manglende bakgrunnskunnskaper.
Intermezzo
Det er nå gått over 2000 år siden Jesu himmelfart, og fremdeles venter vi på hans annet komme. Hvorfor denne lange forsinkelse? Apostelen Peter fastslår: «Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?
Maria
Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig, han ville ikke føre skam over henne og ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn!

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 3043 - Nedlastinger: 169
Treff: 2117 - Nedlastinger: 100
Treff: 2264 - Nedlastinger: 146
Treff: 1581 - Nedlastinger: 140
Treff: 1503 - Nedlastinger: 107