Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2012 - Vol. 37

document
Opplastet:
onsdag 01. februar 2012
Endret:
torsdag 09. april 2020
Treff:
1630
Nedlastinger:
49
Vurdering:
(0 stemme)
O jul med din glede, Evig, Syndfloden, Mot en ny æra, Nasjonalstaten, Den eksakte vitenskap, Chrislam, Bakterier til godt og ondt, Klimahysteri, Genetisk galskap, «Globale merkverdigheter», Økosykdommer
Les om i dette nummer
O jul med din glede
En kjent julesang begynner slik: «Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født; da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt» (Tekst: Inger Marie Lycke Wexelsen, melodi: Peder Knudsen. Marie Wexelsen var 26 år gammel da hun julaften 1858 satt på kjøkkenet i foreldrenes hjem på Sukkestad i Toten og ventet på julegjestene. Det var skumring, og kirkeklokkene ringte julen inn. Mens hun lyttet til klokkeringingen grep forfatterinnen sin penn og skrev den kjente julesangen. Den første organisten i Ålesund kirke, gudbrandsdølen Peder Knudsen, skrev melodien året etter).
Evig
Det er mange kristne som mistolker uttrykket «evig pine» i Bibelen, og tror at Gud vil torturere fortapte mennesker gjennom evighetenes evigheter for de synder de må ha begått gjennom sitt korte jordeliv på 70–80 år eller mindre. Hva slags Gud er det disse kristne tjener? Er dette synet i samsvar med hva Bibelen lærer om Gud, vår Himmelske Far? Er en slik straff i samsvar med misgjerningens størrelse?
Syndfloden
Det er en teori innenfor kristenheten om at Noahs syndflod, slik den blir beskrevet i 1 Mos kap. 7–8 ikke var verdensomspennende, men heller en lokal begivenhet, eksempelvis i Midtøsten, Svartehavet eller i Tarimbassenget i Vest-Kina — et område på over 905 000 km2, der Taklamakan-ørkenen ligger. At det har vært store, lokale oversvømmelser i disse områdene er hevet over tvil — spesielt i Tarimbassenget, som engang var et stort innlandshav som ble drenert, antakelig etter et stort jordskjelv, men var disse oversvømmelsene Noahs syndflod, slik Bibelen beskriver den?
Mot en ny æra
Jordkloden er nå inne i en stor omveltningsfase både fysisk og politisk, og alt tyder på at Guds tålmodighet med menneskenes ugudelighet snart har nådd sitt bristepunkt. Syndebegeret er omtrent fullt, og Guds straffedommer begynner nå å ramme en verden som velter seg i synd, vantro og ugudelighet. I takt med tidens ånd er det mange som ler av advarslene om det som kommer over jorden, og de trekker likegyldig på skuldrene. Det gjorde de også på Noahs tid, og så visste de ikke av det før de frådende vannmassene druknet dem alle, bortsett fra åtte mennesker som hadde gitt akt på Guds advarsel og søkt ly under hans «vingefjærer» — eller rettere sagt: Én mann (Noah) som dermed også reddet sin famile, hvorav ikke alle var så gode.
Nasjonalstaten
En nasjonalstat er ifølge Kunnskapsforlagets store ettbindsleksikon en «. . .statsdannelse hvor befolkningen helt eller i det vesentlige utgjør en språklig, kulturell og historisk enhet». Nasjonalstaten er også en fri og uavhengig nasjon, slik den eksempelvis for Norges vedkommende blir definert i Den norske grunnlov av 17. mai 1814: «Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udelelig Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk » (Den norske grunnlov, § 1, uthevelser tilføyd).
Den eksakte vitenskap
Matematikk er den mest eksakte av alle vitenskaper. Hele skaperverket — ja, hele universet kan beskrives i matematiske begreper: Tall, formler og geometriske figurer.
Chrislam
I USA har nå frafallet innenfor kristenheten tatt en ny vri. Enkelte såkalte kristne menigheter forsøker nå å møte Islam på halvveien ved å introdusere en ny religiøs bevegelse: «Chrislam».
Bakterier til godt og ondt
Det er mange som tror at bakterier er noe man skal være livende redd for. I utgangspunktet er ikke dette riktig. De aller fleste bakterieformer er absolutt nødvendige for livet på jorden. Bare et fåtall bakterieformer er patogene, dvs. sykdomsfremkallende.
Klimahysteri
FNs klimapanel IPCC fortsetter ufortrødent sitt klimahysteri, men har endret betegnelsen på hovedsaken fra «global oppvarming» til «klimaendring». Det er jo høvelig, fordi «klimaendring» kan tolkes begge veier. Så er de jo helgardert. Men det hele dreier seg om penger. Påstanden om den menneskeskapte klimaendring på grunn av økte utslipp av karbondioksyd (CO2) er nå så frynset og står på så vaklende føtter at Klimapanelet fant det passende å endre betegnelsen til «klimaendring».
Genetisk galskap
På en bondegård utenfor Reno i delstaten Nevada, USA, befinner det seg en flokk på 300 sauer. Mange av dem er ikke vanlige sauer, men går rundt med lever, hjerner, hjerter og andre organer av delvis menneskelig opphav. Genforskerne ved universitetet i Nevada/Reno, gransker nå virkningene av celler fra mennesker som ble satt inn i hjernen på sauefostre. Denne genetisk/biologiske blandingen av mennesker og dyr utvikler seg nå til mer eksotiske former som minner om artsblandinger vi finner i gresk mytologi, som kentaurer (menneske/hest), Kimera (løve/gjet/slange) og andre bisarre vesener.
«Globale merkverdigheter»
De store økologiske katastrofene jordkloden nå opplever, forteller i klartekst at Jesu gjenkomst er meget, meget nær. Det er tegnene på hans snare komme som nå utfolder seg.
Økosykdommer
I følge mai-utgaven 2011 av magasinet Health Affairs, koster miljørelaterte lidelser hos barn i USA den amerikanske stat ikke mindre enn 385 milliarder kroner årlig. Dette er en astronomisk sum. Det dreier seg om barnekreft, astma, ADHD, nedsatt mental aktivitet, autisme etc. Dette er tilstander som nå er spesielt typiske for den industrialiserte verden med dens degenererte livsstil og sterkt forurensede miljø.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2729 - Nedlastinger: 166
Treff: 1851 - Nedlastinger: 99
Treff: 2062 - Nedlastinger: 145
Treff: 1371 - Nedlastinger: 139
Treff: 1331 - Nedlastinger: 105