Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2012 - Vol. 38

document
Opplastet:
søndag 01. juli 2012
Endret:
torsdag 09. april 2020
Treff:
944
Nedlastinger:
50
Vurdering:
(0 stemme)
Er Guds Ord å stole på?, Blodet – livets elv, Menneskets alder, Svin – og annen styggedom, Glemte verdener (del 5), Hemmelige våpen, Mer om 911, «Frihetens land», Israel, Kissinger, Evolusjon, «Naos» eller «Hieron» (del 1)
Les om i dette nummer
Er Guds Ord å stole på?
Bibelen, Guds Ord, som er den eldste bevarte bok i verdenshistorien, og som er oversatt til de fleste språk i verden, har alltid vært omstridt. Det er to grupper som kjemper mot hverandre: De som hevder at Bibelen er en bok som bare inneholder en rekke mytologier og historiske opplysninger som ikke er riktige ifølge «nyere forskning».
Blodet – livets elv
I menneskekroppen sirkulerer det hele tiden i gjennomsnitt fem liter blod. Denne røde væsken er en absolutt livsnødvendighet. Uten blodet ville det ikke være liv. Hvis hjertet, og dermed blodstrømmen gjennom kroppen stopper i 15 minutter, vil hjernen dø av mangel på oksygen, og da nytter det ikke å få liv i den igjen. Da er man hjernedød.
Menneskets alder
I følge utviklingslæren kom de første mennesker på arenaen for ca. 2–3,5 millioner år siden Ifølge Bibelen ble det første menneske, Adam, skapt av Gud for seks tusen år siden. Det er store motsetninger mellom disse to modellene — det er et sprik i tidsregningen på rundt to-tre millioner år, samt et stort gap mellom bildet av et «apemenneske» og den fullkomne Adam — kronen på Guds skaperverk.
Svin – og annen styggedom
Det er noen kristne som mener at Det nye testamente opphever forbudet mot å spise såkalte urene dyr, slik de er beskrevet i Det gamle testamente. Det særlig fire tekster i NT de bruker som støtte for sitt syn.
Glemte verdener (del 5)
Den morkne skuta til utviklingslæren er i ferd med å kantre og gå til bunns. Stadig nye funn bebuder at noe er fundamentalt galt med hele hypotesen, som er den største svindel i moderne historie — men som beklageligvis en stor del av menneskeheten har godtatt som sannhet.
Hemmelige våpen
Dagens våpenteknologi er blitt langt mer sofistikert enn de fleste forbinder med moderne våpen — maskingeværer, raketter etc. Nå er våpenteknologien kommet opp på et høyere, men desto farligere nivå, der selve menneskehjernen er siktemålet.
Mer om 911
Attentatet mot World Trade-sentrene i New York og Pentagonbygningen i Washington D.C. den 11. september 2001 har hatt mange etterdønninger i tiden som er gått. Stadig flere indisier peker på at disse attentatene ikke hadde noe som helst med arabiske flykaprere å gjøre, men heller var iverksatt av den amerikanske regjering og det israelske Mossad.
«Frihetens land»
De rike blir rikere, mens de fattige blir fattigere, og middelklassen er snart utslettet og sendt ned i fattigklassen. Det er nettopp dette som er programmet til «Den nye verdensorden». Vi ser det overalt i samfunnet. Både skattepolitkk og annet favoriserer de rike, mens middelklassen får stadig større økonomiske byrder — ikke bare i USA, men i resten av Vesten.
Israel
Store deler av kristenheten er i dag besatt av en israelgalskap som grenser til det bisarre. Mange kristne ser på opprettelsen av staten Israel i 1948 som en oppfyllelse av Bibelens profetier. Men stemmer dette synet med hva Bibelen selv sier? Svaret er nei! Definitivt nei! Det er manglende bibelkunnskap, manglende kunnskap om bibelhistorie og manglende kunnskap om hvordan staten Israel ble opprettet, som er årsak til denne israelgalskapen. La oss derfor se hva Bibelen sier, og sammenholde Bibelens ord med de reelle fakta om jødestaten i Midtøsten.
Kissinger
Dette er et utdrag av et (trolig fingert) intervju med den tidligere, nå 89 år gamle amerikanske, tidligere utenriksminister Henry Kissinger. Ordene som blir lagt i hans munn stemmer likevel perfekt med det skjer på verdensarenaen når det gjelder kampen om verdensherredømmet — Den nye verdensorden, som Kissinger alltid har vært en sterk tilhenger av.
Evolusjon
I begynnelsen var det ingen ting. I dette ingen ting fantes nøyaktig alle stoffer som eksisterer. Ingen ting, som var alle ting, klumpet seg sammen og ble derfor varmere. Klumpen av ingen ting, som jo var alle ting, ble til sist så varm at den eksploderte.
«Naos» eller «Hieron» (del 1)
Bibelen gjør det helt klart at en ond personlighet vil tre frem på verdensarenaen i endens tid. Denne onde personlighet, som blir referert til som Antikrist, vil sette seg i et tempel (2 Tess 2,4) og gi seg ut for å være Gud. Han vil rive store deler av menneskeheten med seg i denne blendende forførelse, ledsaget av store tegn og under. Det er imidlertid en viss uenighet om hva slags tempel Antikrist skal sette seg i. Noen mener at det dreier seg om et bokstavelig tempel som er blitt bygget i Jerusalem, mens andre mener at det dreier seg om et åndelig tempel, dvs. menigheten/den troende, som også blir omtalt i NT (Det nye testamente) som et tempel.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2728 - Nedlastinger: 166
Treff: 1851 - Nedlastinger: 99
Treff: 2062 - Nedlastinger: 145
Treff: 1371 - Nedlastinger: 139
Treff: 1331 - Nedlastinger: 105