Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3/4, 2012 - Vol. 39

document
Opplastet:
fredag 02. november 2012
Endret:
torsdag 09. april 2020
Treff:
904
Nedlastinger:
70
Vurdering:
(0 stemme)
Det viktigste av alt, Koloniskaperne, Naos eller hieron? (Del 2), Graven — dødsriket, Skapelse og IQ, Trengselstiden, Den kommende katastrofe, Den store strid (del 1), Jødenes historie
Les om i dette nummer
Det viktigste av alt
Tidenes tegn både på jorden og i verdensrommet forteller at Jesu annet komme er meget, meget nær. Denne storslåtte begivenhet har vært menighetens store håp gjennom to tusen år, og selv patriarken Abraham så frem til denne store dag, 1900 år før Kristus (Heb 11,9–10). Nå står vi på terskelen til disse storslåtte scener, og spørsmålet som dukker opp, er: Hva er det viktigste av alt i denne tiden mens vi venter på at vår Frelser skal åpenbare seg i himmelens skyer og samle sitt folk som ser fram til hans komme?
Koloniskaperne
Bjørnsonskikkelsen Arne, som bodde i en dal mellom høye fjell (trolig Eikesdalen i Møre og Romsdal), undret seg da han så opp mot de høye fjellene: «Undrer meg på, hva jeg får at se over de høje fjælle. . . . Ut, vil jeg, ut! — å, så langt, langt, langt over de høje fjælle!» (Fra Bjørnstjerne Bjørnsons fortelling Arne, 1858).
Naos eller hieron? (Del 2)
Bibelen gjør det helt klart at en ond personlighet vil tre frem på verdensarenaen i endens tid. Denne onde personlighet, som blir referert til som Antikrist, vil sette seg i et tempel (2 Tess 2,4) og gi seg ut for å være Gud. Han vil rive store deler av menneskeheten med seg i denne blendende forførelse, ledsaget av store tegn og under.
Graven — dødsriket
I det nye testamente støter vi på minst tre greske ord som er oversatt med «grav»: Hades, mnema og taphos. Uttrykkene forekommer i forskjellige grammatikalske bøyninger, og i denne artikkelen refereres kun til rotordet.
Skapelse og IQ
Det er en rekke personer som lanserer verbalt nonsens med at de som forkaster utviklingslæren og holder seg til Bibelens skapelsesberetning, må være folk med «lav IQ». Slike vrøvlete påstander har selvsagt sin rot i manglende kunnskaper. Her skal nevnes en rekke bibeltroende forskere som var kreasjonister, dvs. de trodde på skapelsesberetningen slik Bibelen fremstiller den.
Trengselstiden
Endens siste tid, like før Jesu annet komme, vil jorden bli rammet av en trengselstid uten sidestykke i historien. Både profeten Daniel og Jesus selv (som for øvrig henviser til Daniel) forteller dette i klartekst.
Den kommende katastrofe
Det er ingen overdrivelse å hevde at jorden i nærmeste fremtid vil gå inn i en katastrofisk tilstand som ikke har sett sin like siden Noahs syndflod. Fordi Bibelen beskriver disse tingene i klartekst, er det heller ingen grunn til å pakke budskapene inn i bomull og nedtone dem. De er ikke ment å skremme menneskene, men å vekke dem, slik at de kan velge å ta imot frelsen i Jesus Kristus og bli bevart i trengselens tid.
Den store strid (del 1)
En roman har som oftest en tråd man kan følge fra første til siste side. Den er en fortelling med hovedpersoner — ofte med en god helt og en ond fiende og en handling. Slik er det også med Bibelen, Guds Ord. Mange leser Skriften tilfeldig — et vers her og et vers der. Det er vel og bra, men Bibelen har likevel en handling med hovedpersoner og en tråd som kan følges fra første til siste side.
Jødenes historie
En roman har som oftest en tråd man kan følge fra første til siste side. Den er en fortelling med hovedpersoner — ofte med en god helt og en ond fiende og en handling. Slik er det også med Bibelen, Guds Ord. Mange leser Skriften tilfeldig — et vers her og et vers der. Det er vel og bra, men Bibelen har likevel en handling med hovedpersoner og en tråd som kan følges fra første til siste side. Det er når man har grepet fatt i denne tråden at Bibelen virkelig blir en levende bok, og en utrolig interessant sådan.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2729 - Nedlastinger: 166
Treff: 1851 - Nedlastinger: 99
Treff: 2062 - Nedlastinger: 145
Treff: 1371 - Nedlastinger: 139
Treff: 1331 - Nedlastinger: 105