Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2013 - Vol. 40

document
Opplastet:
mandag 01. april 2013
Endret:
mandag 06. april 2020
Treff:
1115
Nedlastinger:
93
Vurdering:
(0 stemme)
Israels stammevandringer, Royal Raymond Rife, Treenigheten, Mot økonomisk kollaps, Syndens lønn, Kittim, De tusen år, Den flate jord, Mystisk steinstruktur i Genesaretsjøen, De 24 eldste, Heksagrammet, Jorden blir ødelagt
Les om i dette nummer
Israels stammevandringer
Historien kan vise til mange gåter. En av dem er Israels «ti tapte stammer». Etter at nordriket Israel ble erobret av assyrerkongene i det 7. århundre f.Kr. forsvant ti av Israels tolv stammer (i hvert fall hovedmassen av dem) brått fra Bibelen og historiens annaler. Det er uforståelig at de skulle forsvinne så brått uten å sette spor etter seg. Eller kanskje sporene likevel finnes?
Royal Raymond Rife
En amerikansk oppfinner og optikkingeniør, Royal Raymond Rife, var utvilsomt et av de største genier i historien innenfor det medisinske område. Rife, som ble født i 1888 og døde i 1971, utviklet et enestående mikroskop og en frekvensgenerator som kunne ødelegge skadelige virus og bakterier ved å stille inn generatorens frekvens på virusets/bakteriens egenfrekvens. Viruset/bakteriene ble da ødelagt uten at omkringliggende vev ble skadet. Royal Raymond Rife er glemt, men han var som sagt et av de største genier i historien innenfor medisinen.
Treenigheten
Er der to eller tre personer i Guddommen? Vi har jo Faderen, Sønnen, og — så er da spørsmålet: Den Hellige Ånd, hvor kommer den inn i bildet? Er det en tredje person i guddommen, eller er det ganske enkelt Faderens og Sønnens Hellige Ånd det er snakk om? Ved hjelp av Guds ord er det nemlig fullt mulig å finne ut av dette.
Mot økonomisk kollaps
Det er ingen som helst tvil om at verdensøkonomien står foran et totalt sammenbrudd. Gapet mellom de fattige og de rike blir stadig større, og middelklassen er i ferd med å forsvinne. La oss begynne med den engang så fremadstormende, frie og blomstrende supermakt USA — frihetens og mulighetens land, der mange europeere søkte sin lykke. Men det var engang.
Syndens lønn
Døden er et fremmedelement i Guds skaperverk. Ingen unnslipper denne onde fiende, men Gud vil til sist gjøre ende på den og gjenopprette det som gikk tapt ved syndefallet.
Kittim
I forbindelse med utviklingen i Midøsten og kollapsen av Kypros, er det av interesse å se hva Bibelen sier om Kypros i de siste dager, like før Jesu annet komme. Det tradisjonelle, bilbelske navn på Kypros er «Kittim», og det er profetier i Bibelen som nettopp nevner Kittim, og da i endetidsramme. La oss se på noen av disse.
De tusen år
Det er enkelte som mener at de tusen årene i Åpenbaringen 20 er i himmelen mens jorden ligger øde og tom. Andre mener at de tusen årene er her på jorden, og at det dreier seg om et tusenårig fredsrike med Jesus som konge. Hva sier Bibelen om disse tingene?
Den flate jord
Det er en utbredt oppfatning at oldtidens astronomer og andre lærde enstemmig forkynte at jorden var flat. Dette er ikke riktig. Flere av oldtidens fremste lærde hevdet at jorden var en kule. De som sto for dette synet baserte sine teorier ut fra egne observasjoner, mens de som propaganderte for en flat jord trakk sine teorier ut fra filosofiske spekulasjoner, og ikke ut fra det observerbare plan. Men det er ikke slik sann vitenskap fungerer. Sann vitenskap skal alltid være basert på hva som kan observeres, og ikke på filosofiske spekulasjoner bak et skrivebord i studerkammeret. Sann vitenskap er empirisk, dvs. beviselig observerbar.
Mystisk steinstruktur i Genesaretsjøen
I 2003 ble det oppdaget en merkelig steinstruktur på bunnen av den sydvestlige del av Genesaretsjøen i Israel. Denne innsjøen, som er verdens lavestliggende ferskvannssjø, (rundt 211 meter under havnivå), er 21 km lang og 13 km bred (166 km2), med en største dybde på 43 meter. Den er nevnt flere ganger i Det nye testamente i forbindelse med Jesu virksomhet.
De 24 eldste
Ved Jesu død på korset sto en rekke døde mennesker opp av sine graver, og de ble sett av mange: «Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovede helliges legemer stod opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange» (Matt 27,51–53).
Heksagrammet
I sin bok The Six-Pointed Star forteller den jødiske forfatteren O.J. Graham om en samtale han hadde med en professor ved universitetet i Tel Aviv, Israel: «Forfatteren ble introdusert for Dr. Abner Shaki, som tidligere var knyttet til Undervisningsdepartementet i Staten Israel, og som nå er dekanus ved det juridiske fakultet ved universitetet i Tel Aviv. Dr. Shaki fortalte meg at han var klar over at den sekskantede stjerne ikke var jødisk, men derimot hedensk, og det var han som lånte meg boken The Jewish Connection av M. Hirsch Goldberg.
Jorden blir ødelagt
Det er ingen tvil om at jordkloden og livet på den blir ødelagt av menneskers galskap. Det gjelder både luft, jord, hav og ferskvann. Verdenshavene blir ødelagt, og livet der dør ut. Oljekatastrofen i Mexicogulfen dreper og deformerer systematisk alt liv der. Det meget giftige kjemikalium corexit som ble brukt i store mengder i Gulfen, sprer død og ødeleggelse rundt seg, og giften spres rundt med havstrømmene. Konsekvensene etter Fukushimakatastrofen i Japan tar aldri slutt. Radioaktive isotoper sprer seg i luftlagene, og radioaktivt vann tømmes fortsatt ut i Stillehavet, der det blir spredd med havstrømmene og gjør store skader på det marine liv.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2719 - Nedlastinger: 166
Treff: 1838 - Nedlastinger: 99
Treff: 2052 - Nedlastinger: 145
Treff: 1364 - Nedlastinger: 139
Treff: 1325 - Nedlastinger: 105