Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2013 - Vol. 41

document
Opplastet:
tirsdag 10. desember 2013
Endret:
mandag 06. april 2020
Treff:
985
Nedlastinger:
90
Vurdering:
(0 stemme)
Den torturerte jord, Tallet tolv, Tallet seks, «Mon jeg vil finne troen på jorden», Jesu oppstandelse, De tusen år, Ockhams barberkniv
Les om i dette nummer
Den torturerte jord
Vår hjemlige klode har gjennomgått en tortur bak i historien som mangler sidestykke. Hvor lite vi egentlig vet om den sanne historien om vår fortid!
Tallet tolv
Tallet tolv er et gjennomgående tema i Bibelen. Det forekommer i mange forskjellige sammenhenger, og viser at det har en spesiell betydning. Det samme tallet forekommer også utenom Bibelen, men har nær tilknytning til den. Tolv er et fullkomment tall som indikerer fullkommenheten til et herredømme. Det fullkomne herredømme er Guds herredømme. Alt som har med dette fullkomne herredømme beskrives med tallet tolv og dets multipler (12 x 2; 12 x 12 etc).
Tallet seks
I en tidligere artikkel så vi nærmere på tallet tolv. I denne artikkelen skal vi se på tallet seks, som er halvparten av tolv. Tallet seks forekommer flere steder i Bibelen, og desto oftere i naturen.
«Mon jeg vil finne troen på jorden»
Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» (Luk 18,8). Menneskene lever idag i en verden der ondskapen er det fremherskende element. Beklageligvis fester store deler av verdens 7 milliarder mennesker lit til alle de løgner de daglig blir servert gjennom massemedier, aviser og fra talerstoler.
Jesu oppstandelse
Det er to syn som dominerer innenfor kristenheten om hvilken ukedag Jesus ble korsfestet og døde, og da selvfølgelig hvilken ukedag han sto opp. Det ene synet går ut på at Jesus ble korsfestet og døde fredag ettermiddag, og at han sto opp søndag morgen. Det andre synet går ut på at han døde onsdag ettermiddag, og at han sto opp lørdag aften. Hva sier Bibelen om disse tingene?
De tusen år
Hva er det egentlig som foregår i de tusen år? Hva er hensikten med de tusen år? Hvor foregår de tusen år? Er det bare frelste som befinner seg der? Dette er da spørsmål som vi vil komme inn på i denne artikkelen. Det er nå engang slik at syndens drama varer i syv tusen år, og til nå regner en med at der er gått seks tusen år, der er altså en periode på tusen år (Åp. 20,2–7) som står tilbake når Jesus kommer igjen, eller som Heb. 4,8 sier om det syvende årtusen i Heb. 4,9: «Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk.»
Ockhams barberkniv
Det er knapt noen ideologi som har fjernet gudstroen hos menneskene i større grad enn utviklingslæren. Den retter sitt angrep mot en hovedattributt hos Gud, nemlig hans skapermakt. Utviklingslæren er en uhyrlig løgn klekket ut av Satan selv. Løgnen er så uhyrlig, så vanvittig i sin absurditet at den knapt fortjener noen kommentar

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2719 - Nedlastinger: 166
Treff: 1838 - Nedlastinger: 99
Treff: 2052 - Nedlastinger: 145
Treff: 1364 - Nedlastinger: 139
Treff: 1325 - Nedlastinger: 105