To Top

Artikler

Dette er en test

UFO-fenomenene

Skriv ut
(0 Stemmer)

Spenningen på verdensarenaen øker dramatisk og signaliserer at noe stort og avgjørende er i ferd med å skje. I takt med denne utviklingen er også UFO-aktiviteten økt tilsvarende. Det er særlig over storbyer i en rekke land at disse observasjonene øker i hyppighet — og flere av dem er filmet. Men dette forties av mediene.

Noen smiler overbærende og trekker på skuldrene av alt dette, med en bemerkning om «overspent vrøvl». Det er det ingen som helst grunn til å gjøre. UFOer og «aliens» («de fremmede») er høyst virkelige, men de oppholder seg i en annen dimensjon og er derfor ikke synlige med våre sanser. Men de har evnen til å materialisere seg, og det er det som skjer i forbindelse med UFO-fenomenene og såkalt «nærkontakt» fra første til femte orden. UFO-manifestasjonene skyldes definitivt ikke vennligsinnede vesener fra andre kloder, slik mange hevder, men har sitt opphav fra Mørkets Fyrste. Følgelig er denne aktiviteten av meget ondsinnet natur. De har sitt agenda, og den ultimate hensikt er å frembringe Antikrist og rive så mange som mulig av menneskene med seg i det som kommer til å bli det mest besnærende, sanseberusende bedrag i verdenshistorien. Konsekvensene av dette vil bli det «frafall» apostelen Paulus snakker om.

Synes du dette er noe å le av? Du som ler overbærende av UFO-fenomenene, du vet ikke hva du gjør! Satans virksomhet med all løgnens tegn og under er ingen spøk, men et spørsmål om liv eller død.

UFO-historie

Middelaldersk UFO-skildringMiddelaldersk UFO-skildringMange trorEn satyr/kentaur som bortfører en kvinneEn satyr/kentaur som bortfører en kvinne at UFO-fenomenene er et nymotens produkt som er sprunget ut av den teknologiske tidsalder. Men det er det ikke på noen måte. UFO-observasjoner er av gammel dato; de kan faktisk spores helt tilbake til oldtiden.

I sin bok Passport to Magonia dokumenterer Jacques Vallee at så godt som alle kultursamfunn på jorden har i sin mytologi og folklore beretninger om vesener som forflyttet seg på himmelen i skinnende «vogner» eller «skiver», kidnappet og enkelte ganger også fikk avkom med mennesker. Disse mytologiene har alle sitt opphav i 1. Mosebok kap 6. der det fortelles om «Guds sønner» (falne engler) som fikk avkom — kjemper — med jordiske kvinner som de begjærte.

Mytologien forteller også om hybride vesener, eksempelvis satyrer og kentaurer, og om «guder», som kidnappet og bortførte jordiske kvinner — og befruktet dem. Vi har f.eks. himmelguden Zevs, som i skikkelse av en okse bortførte den vakre kvinnen Europa, UFOer og «aliens» er følgelig ikke et nymotens fenomen, men er av like gammel dato som «ondskapens åndehær i himmelrommet», som er opphavet til disse fenomenene. Vi finner temaet innspunnet i folklore og mytologi over hele verden.

Incubus og succubus

Den mesopotamiske helteskikkelsen Gilgamesh var angivelig to tredjedeler «gud» og en tredjedel menneskeDen mesopotamiske helteskikkelsen Gilgamesh var angivelig to tredjedeler «gud» og en tredjedel menneskeOpp gjennom historien foreligger det beretninger om «kvinnelige» demoner (succubus) som har samleie med sovende menn, samt mannlige demoner (incubus) som har samleie med sovende kvinner. Et incubus kan ha til hensikt å produsere et hybrid avkom. Dette er ikke fri fantasi, men har sitt opphav i beretningen om falne engler i 1 Mos kapittel 6.

De tidligsteDet er mengder av beretninger gjennom historien om så vel incubus som succubus. Dette er ikke oppspinn, slik mange vil hevde, men aktiviteter fra djevler og urene ånder som er sex-besatteDet er mengder av beretninger gjennom historien om så vel incubus som succubus. Dette er ikke oppspinn, slik mange vil hevde, men aktiviteter fra djevler og urene ånder som er sex-besatte beretninger om incubus og succubus stammer fra Mesopotamia. Den store mesopotamiske helteskikkelsen Gilgamesh (som mange mener er Bibelens Nimrod), ble regnet som to tredjedeler «gud» og en tredjedel menneske. I den sumeriske kongerekken står kong Lilu oppført som far til Gilgamesh. Sumerisk mytologi forteller at Lilu forstyrret og forførte sovende kvinner, mens motparten, Lilitu, kom til sovende menn.

 

Det blir også fortalt at incubus/succubus var i stand til å forandre sitt «kjønn», dvs. en succubus kunne ha samleie med en sovende mann for å samle opp hans sæd, og kunne deretter forandre seg til en incubus og bruke sæden for å befrukte en sovende kvinne. Det blir fortalt at avkommet ble overnaturlige vesener, selv om sæden var av menneskelig opphav. Alt dette er et ekko av beretninTrollmannen Merlin var ifølge arthurlegendene produktet av en incubusTrollmannen Merlin var ifølge arthurlegendene produktet av en incubusgen om falne engler og jordiske kvinner i 1 Mos 6.

Det blir også fortalt om incubus- eller succubus-demoner som tok bolig i mennesker, som dermed ble besatt. Dette var de «urene ånder» som Jesus ofte drev ut av besatte mennesker.

Et eksempel på incubus som førte til et overnaturlig avkom, er middelalderlegenden om kong Arthur, der trollmannen Merlin blir beskrevet som sønn av en jordisk kvinne (en nonne) som ble befruktet av en incubus, som Merlin fikk sine overnaturlige evner fra — og karakteristisk nok kunne ikke Merlin styre sitt begjær etter vakre kvinner. Det samme som de falne engler i 1 Mos 6, mytologiens «guder» og hybride vesener som satyrer og kentaurer. Det er langt mer mellom himmel og jord enn vi aner, og disse mytologiene og legendene har sitt ustpring i virkelig hendelser.

Ondskapens åndehær i himmelrommet

Apostelen Paulus gjør det klart at det eksisterer en hærskare med ondsinnede åndsmakter, og at de befinner seg i «himmelrommet» (epouranios = over det jordiske luftrom, verdensrommet):

«For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Paulus sier også at disse maktene også har en høvding over seg: «I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn» (Ef 2,2).

Dr. Jaques F. Vallee setter likhetstegn mellom UFO-fenomener og demonisk aktivitet, og det har han helt rett iDr. Jaques F. Vallee setter likhetstegn mellom UFO-fenomener og demonisk aktivitet, og det har han helt rett iApostelen Johannes påpeker at det er Satan, djevelen, som er den store forfører, og at han også kalles «den gamle slange» (Se 1 Mos 3,1–15). «Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham» (Åp 12,9). Det er denne ondskapens åndehær i himmelrommet, anført av Satan, som står bak UFO-fenomenene, og ikke «vennligsinnende, avanserte vesener fra andre stjernesystemer», slik mange tror. Det er kort og godt demonisk aktivitet, slik en rekke nøkterne UFO-forskere har påpekt. F. eks. astrofysikeren Dr. Jacques F. Vallee, som i mange år har forsket rundt UFO-fenomenene: «De 'medisinske undersøkelser' som UFO-kidnappede mennesker hevder de er blitt utsatt for — ofte ledsaget av sadistisk, seksuell manipulasjon — minner om fortellinger fra middelalderen om konfrontasjoner med demoner» (Jacques Vallee: Confrontations, s. 13. Uthevelser tilføyd).

«Den symbolikk som de UFO-kidnappede har vært vitne til, er identisk med initieringsritualene eller astrale reiser som er en del av de okkulte tradisjoner til enhver kultur. . . .Strukturen til kidnappingsrapportene og okkulte initieringsritualer er identiske. . . .Dagens UFO-vesener faller under den samme type manifestasjoner som de [okkulte] vesener som ble beskrevet i tidligere tider» (Jacques Vallee: Confrontations, s. 146, 159–161. Uthevelser tilføyd).

 

Også andre seriøse UFO-forskere har bemerket det samme: «De moderne ufonauter og tidligere tiders demoner er trolig identiske» (Pierre Guerin: Flying Saucer Review, vol. 25 nr. 1, s. 13–14. Uthevelser tilføyd).Størsteparten av de såkalte kornsirkler er av demonisk naturStørsteparten av de såkalte kornsirkler er av demonisk natur

«UFO-Nærkontakt av tredje gradNærkontakt av tredje gradmanifestasjonene ser i det store og hele ut til å være bare mindre variasjoner av de eldgamle, demoniske fenomener» (John A. Keel: UFO's: Operation Trojan Horse, s. 299. Uthevelser tilføyd). La ingen narre seg selv på dette punktet! UFO-manifestasjonene er av demonisk natur, og det er «ondskapens åndehær i himmelrommet» som står bak. Det gjelder både UFO-nærkontakter av første til femte orden, UFO-kidnappinger, kornsirkler, dyremutilasjoner etc.

For ordens skyld: De såkalte UFO-nærkontakter er inndelt i fem klasser, eller ordener:

1. Nærkontakt av første grad: Man observerer en eller flere UFOer på avstand, eller unormale lysfenomener på himmelen som kan tilskrives UFOer.

2. Nærkontakt av andre grad: Man observerer en UFO, gjerne på nærmere hold, og merker fysiske virkninger, som prikking i huden, varme, stråling, fysiske spor på bakken, dyr som blir skremt, «tapt tid» etc.

3. Nærkontakt av tredje grad: Man kan observere fremmede vesener inne i, eller utenfor UFOen.

4. Nærkontakt av fjerde grad: Her er det snakk om UFO-kidnappinger.

5. Nærkontakt av femte grad: Her er det snakk om mennesker som på frivillig basis kommuniserer med «de fremmede» UFO-okkupantene.

Denne verdens fyrste

De fleste UFO-kidnappinger er reelle fenomener som tjener et satanisk agendaDe fleste UFO-kidnappinger er reelle fenomener som tjener et satanisk agendaDe fleste UFO-kidnappinger er reelle fenomener som tjener et satanisk agendaDet er Satan som er leder for ondskapens åndehær i himmelrommet, og Jesus kalte ham «denne verdens fyrste»: «Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg» (Joh 14,30; 12,31; 16,11).

Apostelen Paulus kaller ham «denne verdens gud»: «For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2 Kor 4,4).

Satan hevdet selv at «alle verdens riker» var overgitt til ham, og at han hadde full råderett over dem: «Djevelen førte ham [Jesus] da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham: Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil» (Luk 4,5–6). Derfor sier Paulus om Satan og hans hærskarer at de utgjør «maktene, myndighetene, verdens herskere i dette mørke».

Ved skapelsen overlot Gud jorden til Adam og hans etterkommere, og de skulle herske over den (1 Mos 1,27–28). «Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn» (Sal 115,16).

Men ved sOuija-brett er farlige å befatte seg med fordi de er innfallsporter for demonisk aktivitetOuija-brett er farlige å befatte seg med fordi de er innfallsporter for demonisk aktivitetyndefallet tilranet Satan seg makten over jorden, som ble hans domene. Det vil den være til han blir fratatt sin makt ved en «riksrettssak» (Dan. 7,9–10) og herredømmet over jorden blir gitt til Jesus og hans folk (Dan 7,24–27; Åp 12,7–10; Åp 11,15). Det er viktig at vi har all denne bakgrunnskunnskapen for å kunne se UFO-fenomenene i det rette lys.

Et overblikk over de personer som hevder at de er blitt kidnappet av UFOer, viser at praktisk talt alle har vist interesse for paranormale fenomener, New Age og Østens mystikk. Et betydelig antall har også vært involvert i okkulte kunster som astral projeksjon, channeling, telepati, Ouija-brett, reinkarnasjon, astrologi etc. Det er også rapportert kidnappingstilfeller der ofret har ropt til Gud for hjelp, og det har stoppet kidnappingsforsøket. Derfor må det ropes et kraftig varsku mot å befatte seg med disse okkulte kunster. De åpner veien for store, sataniske bedrag som Bibelen advarer på det sterkeste mot!

En lysets engel

Apostelen Paulus gjør det klart at Satan kan omskape seg til en lysets engel: «Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!» (2 Kor 11,14.) Det greske ord for «skape seg om», er metaschematizo, som betyr å endre ytre skikkelse uten at den sanne natur blir forandret.

Satan vil skape seg om til en lysets engel som vil forføre en hel verden i et sanseberusende bedragSatan vil skape seg om til en lysets engel som vil forføre en hel verden i et sanseberusende bedragDet var trolig i en slik strålende, ubeskrivelig vakker skikkelse (nachash) han viste seg for Eva i Paradiset, uten at dette skal være en dogmatisk påstand. Men Satan var engang en salvet kjerub som var fullkommen i skjønnhet og glans.

I Eden, Guds hage, bodde han, sier Esekiel, som her beskriver «Morgenrødens Sønn», Heylel (latin: Lucifer), som etter sitt fall ble til Satan — her (representert som kongen av Tyrus):

«Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' konge, og si til ham: Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. . . .Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst» (Esek 28,12–14.17). En slik skinnende, førførende skikkelse som var fullkommen i skjønnhet, måtte til for å besnære Eva.

Men også i dag kan Satan vise seg som en lysende engel, sier Paulus, og når han og hans hærskarer av falne engler når tiden er inne, antar sine mest forførende skikkelser, vil praktisk talt en hel verden bli besnæret — til og med de utvalgte står i fare for å bli forført, poengterer Jesus i Matt 24,24 — ikke minst på grunn av de store mirakler og tegn og under disse «fremmede» gjør for menneskenes øyne.

Satans makt

Apostelen Paulus påpeker at «den lovløse» skal komme i Satans makt og gjøre store tegn og under — «med all løgnens makt». «For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst» (2 Tess 2,7–10). Good News Bible sier det slik, og oversettelsen gir god mening: «Den onde vil komme i Satans makt og gjøre alle slags falske mirakler og tegn og under

DeDenne jord er Satans domene. Han er leder for «ondskapens åndehær i himmelrommet», og er storfornøyd når mennesker i sin blindhet benekter hans eksistens. Så kan han operere mye friereDenne jord er Satans domene. Han er leder for «ondskapens åndehær i himmelrommet», og er storfornøyd når mennesker i sin blindhet benekter hans eksistens. Så kan han operere mye frierette er definitivt ingen spøk! Den som faller som offer for disse gigantiske forførelsene «med all løgnens makt og tegn og under», vil gå fortapt, står det. Og årsaken til at de lot seg besnære, er at de ikke hadde kjærlighet til sannheten, og at de ikke kjente Skriftene og Guds kraft.

Og Sannheten er Jesus (Joh 14,6). Og Jesus er Evangeliet. Og Evangeliet er Guds kraft til frelse (Rom 1,16). Disse enorme bedragene som vi nå begynner å ane konturene av, vil snart utkrystallisere seg til den største tragedie som har rammet menneskeslekten siden Noahs syndflod. Store deler av menneskeheten går evig fortapt som en konsekvens av at de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Jesus er Ordet og Sannheten, og det er utelukkende ved å holde oss nær til Jesus og hans Ord, at vi kan gjennomskue de sanseberusende forførelsene og bli bevart fra dem. Våre fem sanser strekker ikke til i dette tilfellet; det er utelukkende det åndelige klarsyn vi kan få ved å kjøpe den fornødne øyensalve (Åp 3,18), og ved å holde oss nær til Jesus og kjenne hans Ord, Bibelen, at vi kan bli spart.

Store tegn og under

I sin endetidsforelesning på Oljeberget påpekte Jesus at i endens tid skulle menneskene være vitne til store, besnærende mirakler: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig» (Matt 24,24). De falske profeter og messiaser Jesus her refererer til er ikke i første rekke omsvermete, selvutnevnte «profeter» og «messiaser» med sans for PR og penger, og som vet å profilere seg i dagens kristenhet — ikke minst gjennom de populære, kristne TV-kanalene. Noen av disse sjarlatanene hevder å helbrede syke og vekke opp døde, uten at dette kan dokumenteres. Men mange lar seg bedra av det sirkus som store deler av dagens kristenhet er utartet til. Det er «religiøs» underholdning og ikke mat i rette tid. Alt dette er en «programmering», om du vil, til det siste store bedraget som vil forføre en hel verden. De vil være sanseberusende, nærmest hypnotiske, og selv Guds folk står i fare for å la seg rive med av bedragene.

Frafallet

«La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn» (2 Tess 2,3). Uttrykket «frafallet» er oversatt fra det greske ordet apostasia, og betegner et plutselig og brått frafall fra Bibelens tro og verdenssyn, et overlagt opprør mot Gud og hans Ord. Den bestemte artikkel foran apostasia — «det frafall» — forteller at det er noe spesielt og unikt som forårsaker dette plutselige frafallet — et frafall innenfor kristenheten — og og at det ikke dreier seg om et progressivt frafall som har utviklet seg gjennom lengre tid, selv om menneskene er blitt programmert over tid til å delta i frafallet. Paulus setter det i forbindelse med «syndens menneske, fortapelsens sønn». Det dreier seg om et plutselig frafall eller opprør mot Gud. Dette store frafallet skjer i «den for enden fastsatte tid», og blir etterfulgt av en nesten samtidig begivenhet — Antikristens komme, «syndens menneske, fortapelsens sønn». Denne store «verdenslederen» som vil sette seg opp i Jerusalem, vil forføre en hel verden med store tegn og under, og virkningene vil bli katastrofale.

De som lot seg bedra med alle løgnens tegn og under, falske profeter og falske forkynnere, går beklageligvis fortapt. Dette er en meget alvorlig sak. «Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen» (2 Tess 2,10–11). Dvs. Fordi menneskene ikke ville ta imot Jesus og holde seg til hans ord, kan ikke Gud gjøre mer for dem. Han må derfor med ubeskrivelig sorg i hjertet utbryte: «Efra'im er bundet til avgudsbilder. La ham fare!» (Hos 4,17.) Med andre ord: Menneskene er så bundet av sine åndelige avguder at Gud ikke lenger når frem til deres sanser. Derfor må han utbryte: «La ham fare — så får han tjene den gud og herre han har valgt!» Gud trekker sin beskyttelse tilbake, og tillater at disse mennesker faller som ofre for de store villfarelser som overskyller verden som en ny syndflod. Det er bare de som er i arken som blir bevart.

Det er derfor av evighetsbetydning at vi ikke lar oss rive med av sirkuset i dagens kristenhet, der millioner av mennesker blir forført til å tro at ståket og halloiet dreier seg om Guds Ånd.

Tidenes største bedrag

Det er duket for tidenes største bedrag. Dette bedraget vil beklageligvis rive størsteparten av menneskeheten med seg. Det er slett ingen overdrivelse å hevde at menneskene står foran et gigantisk, sanseberusende bedrag av kosmiske proporsjoner — det største bedrag i menneskehetens historie. Det er Satans store blendverk, hans store mesterverk som han har «tørrtrent» på i lengre tid. Vårt sanseapparat vil ikke strekke til for å gjennomskue disse bedragene. Det er nettopp via våre ytre sanser at «ondskapens åndehær i himmelrommet» setter inn sine blendende bedrag. Det er bare den åndelige øyensalve Gud gir oss, som vil gjøre oss i stand til å gjennomskue fienden gjennom alt det sanseberusende, sataniske fatamorgana som kristenheten vil falle til fote for.

De såkalte «Aliens» er rett og slett onde ånder fra «ondskapens åndehær i himmelrommet», og ikke vennligsinnede vesener fra andre stjernesystemer, slik noen tror. Disse vesenene er høyst reelle, og ubeskrivelig ondeDe såkalte «Aliens» er rett og slett onde ånder fra «ondskapens åndehær i himmelrommet», og ikke vennligsinnede vesener fra andre stjernesystemer, slik noen tror. Disse vesenene er høyst reelle, og ubeskrivelig ondeDe »fremmede» vil opprette et globalt lederskap som vil legge for dagen egenskaper som menneskene ikke har sett maken til. Dette lederskapet er drevet av overnaturlige krefter, og utfører store mirakler — «all løgnens tegn og under», og det er all mulig grunn til å tro at UFOer og de såkalte «aliens» vil spille en fremtredende rolle i dette bedraget.

Vi skal merke oss at et av de primære budskapene «ufonautene» kanaliserer til sine menneskelige kontaktpersoner, er at menneskene må «forene» seg, og at «globalisme» og en verdensregjering er løsningen på all ufreden i verden. Det må være en sentralisert «ny verdensorden» heter det, og trenden er nå å erklære nasjonalstatene for avlegs.

Dr. David Jacobs har gransket hundrevis av UFO-kidnappinger fra mange land, og i sin bok The Threat, forteller han at kidnappingsofrene var blitt informert at — «en forandring vil komme meget snart, og etter forandringen vil det bare være én regjering for hele jorden. De insektlignende aliens vil ha total kontroll, og det er ikke lenger nødvendig med nasjonalstater og nasjonale styresmakter.». Etter å ha gransket hundrevis av UFO-kidnappinger og etter å ha intervjuet hundrevis av kidnappingofre, er Dr. Jacobs kommet til den konklusjon at dette fenomenet er ledd i et program som går ut på å frembringe et større antall hybride vesener — en krysning av menneske/alien — som er i besittelse av store paranormale evner. Disse vesenene har til hensikt å infiltrere verdenssamfunnet og endre det fullstendig.

UFO-fenomenene

UFO-litteraturen er overveldende, og det skal ikke nektes for at det også er rikelig med svindel og regelrett desinformasjon, men det er altfor mange seriøse rapporter om UFO-tilfeller som involverer dusinvis av pålitelige vitner, til at man uten videre skal avskrive det hele som svindel. Det foreligger rikelig dokumentasjon — sågar av håndgripelig natur — som burde være nok til å bringe den mest glødende UFO-skeptiker til taushet.

UFO-fenomenene er høyst reelle, men er kan hende ikke hva folk flest utenfor skeptikerfløyen tror de er. Mange — spesielt innenfor New Age-partiet — hevder at UFOene og «ufonautene» er høytstående, vennligsinnede vesener fra andre stjernesystemer som befinner seg på et «høyere utviklingstrinn» enn jordboerne, og at de kommer hit som «frelsere» som skal redde jorden og dens innbyggere fra selvødeleggelse. De er tilsynelatende opptatt av miljøet, og har store planer om å skape «fred» på jorden.

Det er nok et slikt bilde «ufonautene» tegner av seg selv, men det er ikke annet enn et gigantisk bedrag som er ledd i en langt større plan som skal utkrystallisere seg når «den til enden fastsatte tid» er kommet. Et bedrag som vil rive praktisk talt hele menneskeheten med seg!

«Menneskers sæd»

I 1 Mos kap 6 fortelles det om «Guds sønner» (bene elohim), dvs falne engler som begjærte jordiske kvinner og fikk avkom med dem. Avkommet ble kalt «nephilim» (av niphal, «de falne», «bølle», «tyrann»), og var ubeskrivelig onde hybride kjemper. De fylte jorden med ondskap, fordervet hele menneskeslekten, og var selve årsaken til at Gud måtte gripe inn og utrydde dem ved en syndflod.

«Kjempene [niphal] var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner [bene elohim] gikk inn til menneskenes døtre [bath adam], som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne» (1 Mos 6,4). Legg merke til kontrasten mellom «Guds sønner» og «menneskenes døtre». Denne kontrasten er tilsiktet for å vise at «Guds sønner» ikke var vanlige mennesker.

«Og likeså siden», dvs. også etter syndfloden. Den samme historie gjentok seg etter syndfloden, men i mindre skala. Satan befolket Kanaans land med hybride kjemper for å skape problemer for Israels folk, som han visste Frelseren skulle komme fra.

Jesus sa at som det var i Noahs dager, slik skulle det være ved tidenes ende, ved hans annet komme (Matt 24,37), og det ligger langt mer i Jesu ord enn vi tror. I Daniels annet kapittel beskrives en statue bestående av fire metaller. De beskrev verdensrikene fra Nebukadnesars Babylon og nedover i historien. Men Daniel poengterer at de har med «de siste dager» å gjøre (v. 28). Kan det være at disse oldtidsrikene som forlengst er gått til grunne, vil «gjenoppvekkes» i de siste dager. Hodet av gull (Babylon) = de tilsvarende områder i dag: Irak. Brystet av sølv (Medo-Persia) = Iran. Lendene av kobber (Grekenland) = Vestmaktene (NATO). Benene av jern (Rom) = Vesteuropa (EU). Så kommer føttene, som var dels av jern og dels av leire. Og i den forbindelse kommer noe interessant:

«Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del svakt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire» (Dan 2,42–43).

Den norske Bibelen har oversatt setningen med «. . .de skal blande seg med hverandre ved giftermål», men det er en helt misvisende oversettelse. I den engelske King James-oversettelsen står det «they shall mingle themselves with the seed of men» (de skal blande seg med menneskers sæd), og det er også slik det står i den hebraiske grunntekst. Ordet som «sæd» er oversatt fra, er zerah, som kort og godt betyr «sæd, avkom». Det er det samme ordet som brukes i 1 Mos 3,15: «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt [zerah] og hennes ætt [zerah]» — dvs kvinnens etterkommere og Satans etterkommere. Det er hva teksten sier, og det er ingen grunn til å fordreie Skriften fordi den ikke passer med tilvante forestillinger. Det er langt mer mellom himmel og jord enn vi aner!

Hvem skal blande seg med «menneskers sæd»? Ifølge teksten er det snakk om jernet og leiren, men hva er den dypere mening? Jernet representerer én ting, og leiren noe annet. Disse skal blande seg med «menneskers sæd», står det, og antyder dermed at de som gjør dette, ikke er av «menneskers sæd».

Det er duket for det største bedrag i verdenshistorien, og hvor mange er forberedt. Hollywood-filmer som «Close Encounter» programmerer folk til å tro at «romvesenene» er vennligsinnedeDet er duket for det største bedrag i verdenshistorien, og hvor mange er forberedt. Hollywood-filmer som «Close Encounter» programmerer folk til å tro at «romvesenene» er vennligsinnedeKan det være en antydning om at det vil bli en gjentakelse av 1 Mos kap 6, «og likeså siden», i forbindelse med Jesu ord om Noahs dager og endens tid? Er det mulig at oldtidens «nephilim» igjen vil spille en rolle ved tidens avslutning, men under andre skikkelser, og at de utgjør en del av verdensimperiet — antikristens rike — der de infiltrerer styresmaktene og utfører store tegn og under? Er de produktene av de genetiske eksperimenter Satan og ondskapens åndehær i himmelrommet bedriver for tiden, med dyremutilasjoner, UFO-kidnappinger etc.? Dette er selvfølgelig bare tanker i forbifarten. Det kan godt tenkes at det også har andre vinklinger. Tiden får vise. Når det gjelder UFO-fenomenene, vil vi snart få se ting vi aldri hadde drømt om eller forestilt oss. Må Gud hjelpe oss til ikke å falle som offer for de sanseberusende bedragene som ligger foran oss!

Så ligger det mer i disse ordene fra apostelen Paulus enn vi aner: «syndens menneske. . .fortapelsens sønn», dvs. et «menneske» som er sønn av fortapelsen — Satans «sønn» med «menneskers sæd»? Ordet «sønn» er oversatt fra det greske huios, som betyr et mannlig avkom. Ordet «fortapelsen» er oversatt fra det greske apoleia, som betyr «total ødeleggelse, å ødelegge», og har sitt opphav i det samme greske rotord som «Apollyon» («avgrunnens engel») i Åp 9,11 stammer fra — et av navnene på Satan. «Apollyon» betyr også «Ødeleggeren». Denne onde entitet har et bestemt agenda, og han driver ikke hobbyvirksomhet og fritidssysler med de UFO-kidnappinger og påfølgende «medisinske undersøkelser», dyremutilasjoner og relaterte fenomener som skjer. Påfallende nok er det særlig menneskets reproduksjonsorganer som er gjenstand for «de fremmedes» interesse.

Dette er dødsens alvor, og aldeles ikke noe å trekke på skuldrene av. Vi må for all del ikke undervurdere makten til Satan og hans åndehær og hans djevelske agenda. Han har store planer — onde planer — og forbereder seg grundig.

Hybrider

En rekke UFO-forskere er kommet til den konklusjon at «de fremmede» bedriver genetiske eksperimenter: «En av årsakene til at UFOer kommer til jorden, er å kidnappe mennesker for å hjelpe aliens til å frembringe andre typer vesener. Det er ikke et reproduksjonsprogram, men heller et 'produksjonsprogram'. De er ikke her for å hjelpe oss. De har sitt eget agenda, og vi får ikke vite den fulle sannhet om hva det går ut på» (David Jacobs: Secret Life, s. 305. Uthevelser tilføyd).

«Det foreligger mengder av rapporter som forteller omtrent nøyaktig den samme beretning: At vi blir brukt i et oppdretts-program som tar sikte på å frembringe menneske/alien-hybrider» (Nick Pope: The Uninvited, s. 268. Uthevelser tilføyd).

En kvinne under hypnotisk regresjon av Dr. John E. Mack ble bedt om å fortelle sine erfaringer fra en UFO-kidnapping. Hun tegnet denne skissen, og fortalte at hun så en rekke beholdere med levende hybrid-fostere i en slags næringsoppløsningEn kvinne under hypnotisk regresjon av Dr. John E. Mack ble bedt om å fortelle sine erfaringer fra en UFO-kidnapping. Hun tegnet denne skissen, og fortalte at hun så en rekke beholdere med levende hybrid-fostere i en slags næringsoppløsning«Etter å ha drevet undersøkelser om UFO-kidnappinger i tyve år, er jeg kommet til den konklusjon at hovedformålet til disse vesenene ikke er å lære oss å ta bedre vare på miljøet. Alt tyder derimot på at de er her for å utføre et komplekst oppdretts-eksperiment som går ut på å frembringe et hybrid vesen. en blanding av menneske og alien, med begges karakteristika. . . .UFO-vesenenes kaldblodige og frekke eksperimenter med forskjellige kombinasjoner av genetisk materiale fra mennesker og Aliens» (Budd Hopkins: Witnessed, s. 378–379. Uthevelser tilføyd).

Også psykologiprofessoren Dr. John E. Mack er kommet til lignende konklusjoner etter å ha gransket hundrevis av UFO-kidnappinger og intervjuet ofrene: «Pionérarbeidet til Budd Hopkins og David Jacobs har påvist hva som klart er blitt bekreftet i mine egne undersøkelser, nemlig at kidnappingsfenomenet hovedsakelig dreier seg om et oppdrettsprogram som tar sikte på å frembringe et alien/menneskelig hybridavkom. Når vi sammenligner erfaringene fra de forskjellige ofrene, virker det som det blir tatt sædprøver av menn og eggprøver av kvinner, og at disse prøvene blir kunstig befruktet og endret [genmanipulert]. . . . Det endrede produktet blir enten gjeninnsatt i livmoren under en påfølgende kidnapping, der det får vokse noen uker, og deretter fjernet. Etter dette blir de hybride fostrene 'inkubert' i tanker eller sylindre inntil de er gamle nok til å leve utenfor beholderne i et slags rom i skipet» (John E. Mack: Abduction, s. 414. Uthevelser tilføyd).

Det er ingen grunn til å smile av disse tingene som «middelaldersk overtro». Genforskerne er allerede i full sving i forsøkene med å frembringe hybride vesener, og har allerede klart å produsere levedyktige embryoer av menneske/dyr. Men ondskapens åndehær i himmelrommet har årtuseners erfaring og stor kompetanse på området. Hva kan ikke de få til? Det er som sagt langt mer mellom himmel og jord enn vi aner, og Satan har bestemte hensikter med dette avls-eksperimentet.

Det kommer en tid — og den er ikke langt unna — da Satans mesterbedrag vi utkrystallisere seg og menneskene vil se ting de aldri hadde drømt om. Ve den som på den tid ikke har øyensalve, kjenner sin Bibel og ikke blir beskyttet ved Guds nåde!

«Aliens» og Antikrist

Det er mange innenfor New Age og UFO-kultene som mener at Antikrist vil være et hybrid vesen som er halvt menneske og halvt «alien» («Avatar»). De hevder at de overnaturlige kreftene til den kommende verdenslederen stammer fra hans tilknytning til «utenomjordiske vesener». Og det har de jo rett i — «ondskapens åndehær i himmelrommet».

I sin bok The Day the Gods Came (en renspikket New Age-bok) sier George King følgende om den kommende verdensleder (Antikrist): «Snart vil det komme en blant dere som er helt annerledes. Han er høyere enn alle andre, og har et skinnende utseende. Denne skikkelse vil være kledd i en heltrukken drakt av et stoff dere ikke kjenner. . . .Han vil komme til verdenslederne, og de vil be om hans referanser. De vil han gi dem. Hans utstråling, sjarm og fortryllelse vil overgå alle andre på denne jord. . . .Han vil komme til verdenslederne i all åpenhet, og han vil fortelle dem om sitt opphav, men de vil ikke tro ham. Han har likevel stor makt, som han ifølge Den karmiske lov har tillatelse til å bruke for å demonstrere for alle mennesker, så det ikke levnes tvil om den autoritet han er gitt for å utføre sin store misjon på jorden. . . .Makten til denne skikkelsen vil overgå alt hva mennesker hittil har sett i menneskelig skikkelse. Så stor er denne makten, at den vil være forferdelig» (s. 68–69. Uthevelser tilføyd). Mannen som skrev dette, George King, var for øvrig grunnlegger av UFO-sekten Aetherius Society.

George King beskrev AntikristGeorge King beskrev AntikristDette er nærmest et ekko av Åpenbaringen 13, og det andre dyret som får sin makt fra det første dyret: «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr — det som fikk sitt dødelige sår legt. Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen» (Åp 13,11–14).

Når Antikrist kommer på tronen, vil han utføre store tegn og under; han vil presentere for menneskene en omfattende plan for «fred på jord» — og en krigstrett menneskehet som likevel ikke har kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst, bøyer kne for Verdensbedrageren! De senere årene er menneskeheten blitt programmert til å betrakte UFO-fenomenene og «ufonautene» («aliens») som vennligsinnede og høytstående vesener fra andre stjernesystemer som kommende «verdensfrelsere». Filmer som «ET» og «Close Encounters» har i stor grad bidratt til en kondisjonering som forberedelse til det store frafallet og tidenes største forførelse.

Staten Israel og UFO-virksomhet

MerKan hende vil et jordskjelv eller en villfaren rakett under en krigssituasjon legge Klippemoskeen i grus og bane veien for det tredje tempelKan hende vil et jordskjelv eller en villfaren rakett under en krigssituasjon legge Klippemoskeen i grus og bane veien for det tredje tempelkelig nok utgjør staten Israel et globalt konsentrasjonsområde for UFO-manifestasjoner. Den kjente israelske journalist Barry Chamish uttaler at UFO-observasjonene i Israel mangler sidestykke både kvantitativt (mengde) og kvalitativt (bevismaterialets tyngde), og han karakteriserer det som «den store invasjonen». Ufologer har bemerket at observasjonene finner sted så godt som utelukkende over israelsk område, og ikke over resten av Midtøsten. Faktisk ble den store mengde UFO-observasjoner over Israel diskutert i den israelske nasjonalforsamling Knesset den 12. februar 1997 (The Jerusalem Post, 13. februar 1997; Daniel Brynberg: The Jerusalem Report, mars 1996).

Kan hende er det ikke så merkelig, fordi Jerusalem vil bli hovedsetet for «de fremmede» og deres overnaturlige (hybride?) verdensleder Antikrist. Byen (under navnet Babylon), blir — som det står i Åp 18,2 — «. . .et tilholdssted for onde ånder — et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl». Et tilholdssted for onde ånder, Antikrist og hans horder av «aliens», ondskapens åndehær i himmelrommet.

Et apropos til de som er bitt av israelgalskapen som raser gjennom kristenheten, og som mener at opprettelsen av staten Israel i 1948 var en oppfyllelse av profetiene: Hvor står det i profetiene at når Gud fører sitt folk tilbake til Løftets land (Esekiel, Jeremias etc.), så skal det senere utarte til en bolig for ondskapens åndehær, et sete for «verdensregjeringen» og den ubeskrivelig onde verdensleder, Antikrist — en hybrid?

Tvert i mot står det at når Gud fører sitt folk tilbake til Løftets land, så skal enhver sitte i fred og ro under sitt eget fikentre, og ingen ting skal forferde ham mer (Jer 46,27; Jer 30,10). Noe å tenke på for de «israelfrelste» som tydeligvis ikke kjenner sin Bibel, eller mistolker den.

Forfølgelse

Åpenbaringboken forteller om to vitner som står foran «all jordens herre» der han sitter som «Messias» i Jerusalem («den store by, der deres herre ble korsfestet»), og de vitner trolig at han er en bedrager:

«Og når de [de to vitner] har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. . . .Og de som bor på jorden, skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre, fordi disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden» (Åp 11,7.10). Menneskene på jorden som har bøyd seg for Antikristen der han sitter som «jordens herre» i Jerusalem irriterer seg grenseløst over dem som ikke vil bøye seg for «verdensfrelseren», og som faktisk drister seg til å kalle ham en bedrager og en svindler, hvilket han jo er. Man kan selv tenke seg hvilken forfølgelse de som ikke vil bøye kne for bedrageren blir utsatt for av de forførte, ekstatiske horder.

Avslutningen

FKan det tenkes at en UFO-lignende farkost som skinner i alle regnbuens farger henger over Oljeberget i Jerusalem som en slags etterligning av Det nye Jerusalem, og at «Messias» og «hellige menn» stiger ut fra den gigantiske, skinnende farkosten og ned på Oljeberget? Kan man forestille seg et større bedrag?Kan det tenkes at en UFO-lignende farkost som skinner i alle regnbuens farger henger over Oljeberget i Jerusalem som en slags etterligning av Det nye Jerusalem, og at «Messias» og «hellige menn» stiger ut fra den gigantiske, skinnende farkosten og ned på Oljeberget? Kan man forestille seg et større bedrag?ra nå av må vi forvente en kraftig økning av UFO-aktivitet over hele verden, og det er nettopp det som skjer, men mediene fortier det hele. Om ikke så lenge vil millioner, for ikke å si milliarder av mennesker se disse fremmede UFOene med sine egne øyne. Mediene kan ikke lenger fortie det, og enda flere vil se og høre om det gjennom TV-kanalene. Kan hende vil disse «fremmede» tale varmt om Bibelen, Koranen, Jesus, Muhammed og Buddha. Ut fra UFOene vil det stige forskjellige skikkelser — døde mennesker, kjente personligheter, som vil tale varmt om «den universelle Kristus», og forkynne at nå er hans komme rett rundt hjørnet.

For kristenheten vil han opptre som «Jesus», for jødene vil han være «Messias», for muslimene vil han være «Imam Mahdi», og for buddhistene vil han være »Den femte Buddha». Men disse skikkelsene er ikke annet enn forførende djevleånder i menneskelig skikkelse — falske messiaser. Glem ikke hva Jesus advarte mot i Matt 24.

Suksessfilmer som «ET» og «Close Encounter» programmerer menneskene til å tro at «UFO-nautene» er vennligsinnede vesener fra andre stjernesystemer. Det er et stort bedrag!Suksessfilmer som «ET» og «Close Encounter» programmerer menneskene til å tro at «UFO-nautene» er vennligsinnede vesener fra andre stjernesystemer. Det er et stort bedrag!Det er slett ikke utenkelig at kjente skikkelser fra Bibelen, både profeter og apostler, vil komme ut av disse UFOene og vise seg for menneskene mens de gjør store tegn og under. Men de er forførende djevleånder. Det blir et sanseberusende bedrag, og endog de utvalgte skal kunne føres vill.

Dette er et forslag til scenario etter at konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken i Daniel 8 har funnet sted, og «den til enden fastsatte tid» er kommet:

1. Et stort jordskjelv i Jerusalem får Klippemoskeen på Tempelplassen i Jerusalem til å kollapse, og baner dermed veien for Det tredje tempel, der Antikristen skal sitte.

2. Det blir en strid i Jerusalem (falsk Harmageddon) om Tempelplassen.

3. En global økonomisk kollaps finner sted. Denne prosessen er allerede begynt.

4. Falske profeter, falske apostler, UFoer og «aliens» begynner å vise seg over hele verden som «utenomjordiske venner» som skal «frelse verden fra ødeleggelse». De utfører store tegn og under, og verden blir bedratt.

5. De to vitner i Åp 11 viser seg i Jerusalem, der de vitner om bedragene som finner sted, og deres sanne natur. De blir hatet av en bedratt menneskehet.

6. Et passerende himmellegeme forårsaker store ødeleggelser, jordskjelv, vulkanisme, tegn i sol og måne, samt store endringer i værmønstret over hele jorden. Alle Bibelens profetier møter sin oppfyllelse i denne tiden.

Stjernekrig

Selve høydepunktet i det store bedraget er at menneskene på jorden og deres «konger», anført av «djevleånder», vil gå til krig mot Jesus og hans hellige når han kommer. Det er det såkalte «slaget ved Harmageddon»:

«Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. . . . Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.» (Åp 16,13–14.16).

Dette er forFilmer som «Independence Day» programmerer menneskene til å tro at en invasjon av ondsinnede vesener fra verdensrommet er på vei mot jorden. Dette baner veien for krigen mot Jesus når han kommer med sine hellige. Jesus og hans hellige blir skildret som ondsinnede, mens Satan og hans åndehær blir skildret som vennligsinnede. Kan et bedrag bli større!Filmer som «Independence Day» programmerer menneskene til å tro at en invasjon av ondsinnede vesener fra verdensrommet er på vei mot jorden. Dette baner veien for krigen mot Jesus når han kommer med sine hellige. Jesus og hans hellige blir skildret som ondsinnede, mens Satan og hans åndehær blir skildret som vennligsinnede. Kan et bedrag bli større!beredelsene under den sjette plage, da «de fremmede» ved store tegn og under forfører jordens styresmakter til å tro at en ondsinnet invasjon fra verdensrommet er nær forestående, og at det må gjøres drastiske forberedelser. Menneskene som er blitt bedratt av tidenes største forførelser til å akseptere «ondskapens åndehær i himmelrommet» og deres UFOer som vennligsinnede vesener fra andre stjernesystemer som skal «frelse» menneskeheten, blir bedratt av disse sataniske vesener og deres løgner.

Suksessfilmer som Independence Day baner veien for slike bedrag. Satan og hans materialiserte åndehær etc. innbiller menneskene at Jesu annet komme er en invasjon av ondsinnede entiteter fra andre kloder! Det er det som er hensikten med at djevleåndene som gjør store tegn, samler jordens styresmakter til et toppmøte i Jerusalem, som «Harmageddon» i virkeligheten er. De karismatiske djevleånder forfører verden med store tegn og under, og hevder at en ondsinnet invasjon fra verdensrommet er i anmarsj, og at styresmaktene må ruste seg til krig mot denne overhengende faren.

ReJesu annet komme blir av en bedratt menneskehet oppfattet som en invasjon av ondsinnede vesener fra andre stjernesystemer, og verdenshistoriens største krig finner sted - en stjernekrig av format, men Jesus blir seierherre over ondskapens makterJesu annet komme blir av en bedratt menneskehet oppfattet som en invasjon av ondsinnede vesener fra andre stjernesystemer, og verdenshistoriens største krig finner sted - en stjernekrig av format, men Jesus blir seierherre over ondskapens maktersultatet blir den største krig i menneskehetens historie. Det blir en «stjernekrig» av format! Satan, som gjentatte ganger gjennom verdenshistorien har prøvd å ødelegge sin store erkefiende, Jesus, Guds Sønn, er klar over at dette er hans siste sjanse — nå eller aldri — og han har forberedt seg grundig. Det er det som er den ultimate hensikt med militariseringen og opprustningen av verdensrommet, der Satan vil plassere de mest djevelske masseødeleggelsesvåpen han har inspirert menneskene til å utvikle, i tillegg til arsenaler av bakkevåpen. Alt dette vil «jordens konger», anført av mørkets makter, djevleånder, hybrider og hva det måtte være, rette mot Jesus og hans hellige i et siste desperat forsøk på å ødelegge ham.

Litt senere kommer «invasjonen» —Jesus og hans hellige, og tidenes største krig begynner, kulminasjonspunktet i den årtusenlange striden mellom Kristus og Satan: «Og jeg så himmelen åpnet — og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. . . .Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. . . .På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre. . . .Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær» (Åp 19,11.14.16.19). Men forsøket er dømt til å mislykkes, og Jesus og hans folk overtar makten på denne jord etter at «denne verdens fyrste» er dømt, fratatt sin makt og beseiret. Jesus oppretter sitt fredsrike, og den sanne oppfyllelsen av profetiene om Israels samling finner sted. Til slutt en advarsel og formaning mot å befatte seg med de okkulte kunster, New Age, litteratur av Harry Potter-typen (som ikke er annet enn innfallsporter til det okkulte) og det som verre er, samt en altfor sterk interesse/befatning med UFO-fenomener. Det ligger en snare i alt dette, og kan åpne en vei for demonisk besettelse. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke» (1 Pet 5,8).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2/3, 2008 ...
Sist redigert lørdag, 07 november 2020 19:54

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto