To Top

Artikler

Dette er en test

Frimureriet Del 2

Skriv ut
(2 Stemmer)
Dobbeltørnen

Nest etter passeren oDen mytiske føniksfuglen brant seg selv til aske hvert 500. år, og steg gjenfødt opp av asken. Den blir regnet som et symbol på Lucifer (Satan), og var den opprinnelige ørn i så vel frimurerørnen som det amerikanske seglDen mytiske føniksfuglen brant seg selv til aske hvert 500. år, og steg gjenfødt opp av asken. Den blir regnet som et symbol på Lucifer (Satan), og var den opprinnelige ørn i så vel frimurerørnen som det amerikanske seglg vinkelen, er dobbeltørnen det mest kjente frimurersymbol; den er faktisk selve logoen til Scottish-Rite-frimureriet. Opprinnelig var denne dobbeltørnen en dobbeltføniks. Føniksfuglen er et okkult symbol som stammer fra oldtidens Egypt. Føniksfuglen er faktisk et symbol på Lucifer. De fleste okkultister tror at denne mytiske fuglen er et symbol på Lucifer som ble kastet i flammene og sto opp igjen som seierherre. Med noen kosmetiske strøk endret frimureriet den opprinnelige dobbeltføniksen til en dobbeltørn, og det er slik den fremstår i dag. Det samme skjedde med det amerikanske seglet — Den amerikanske ørn var også opprinnelig en føniksfugl, men ble endret til en ørn. Frimureriets dobbeltføniks/ørn finner man bl.a. på permen til Albert Pikes bok Morals and Dogma. Under ørnen kan man lese disse ordene: DEUM MEUMQUE JUS, som betyr«Gud og min rett». Den samme logoen og de samme ordene finner man også på det broderte frimurerflagget astronaut Edwin Aldrin tok med seg til månen (?) i 1969. Edwin Aldrin var høygradsfrimurer av 33. grad.Frimureriets logo er dobbeltørnen - oprinnelig en dobbeltføniks. På toppen av kronen ser vi en pyramide som utstråler lys, samt det okkulte tallet 33 (11+11+11. Tallet 11 er også et meget okkult tall). Setningen under er behandlet i artikkeltekstenFrimureriets logo er dobbeltørnen - oprinnelig en dobbeltføniks. På toppen av kronen ser vi en pyramide som utstråler lys, samt det okkulte tallet 33 (11+11+11. Tallet 11 er også et meget okkult tall). Setningen under er behandlet i artikkelteksten

Den tidligere illuminist/satanist Doc Marquis forklarer at ordene Deus Meumque Jus er svært typisk innen satanismen. Setningen har to betydninger, sier han. Den betyr at frimureren kan stole på sin gud for å bestemme sin rett og sin rettferdighet. Og fordi frimureriets gud er Lucifer, betyr det at de benytter okkulte metoder gjennom Lucifer for å nå sin rett og rettferdighet. Doc Marquis sier at innen satanismen er denne setningen meget sterk og meget farlig. Når satanisten ser en bok med denne latinske setningen, vet han uten å ha lest boken at stoffet i den er av satanisk natur. (David Bay: Masonry Proven Conclusively to be Worship of Lucifer, Satan.)

Baphomet/Pike/Eliphas Levi

Baphomet, eller Mendes' geit har i lang tid vært regnet som et symbol på Lucifer — den onde, «guden med horn». Baphomet er også «vellystens gud». Ifølge Manly Palmer Hall, 33°, er Mendes' geit identisk med det hermafrodittiske (tvekjønnete) vesen Baphomet, som trolig er det mest velkjente symbol på Lucifer i all okkultisme. (Manly P. Hall: The Secret Teachings of All Ages (1988), s. CI).Dette forferdelige monstret er Baphomet, slik okkultisten Eliphas Levi skildrer det - et androgynt (tvekjønnet) vesen som er ingen ringere enn Satan selv. Legg merke til at uhyret er skildret med kvinnebryster, samt en oppreist fallos med to snodde slanger rundt (Caduceus-stav), samt et pentagram i pannenDette forferdelige monstret er Baphomet, slik okkultisten Eliphas Levi skildrer det - et androgynt (tvekjønnet) vesen som er ingen ringere enn Satan selv. Legg merke til at uhyret er skildret med kvinnebryster, samt en oppreist fallos med to snodde slanger rundt (Caduceus-stav), samt et pentagram i pannen

Frimurerriten Eastern Star (som er for kvinner) har et pentagram som er stilt på hodet som sin logo. På illustrasjonen ser vi symbolene for Lucifer og Satan. Symbolet for «det gode», som i frimurerfilosofi er Lucifer, Lysbæreren, er et pentagram i sin normale posisjon, med en spiss pekende oppover. Symbolet for «det onde», som i frimurerfilosofi er representert ved «Typhon», er et pentagram stilt på hodet. Det er viktig å merke seg at frimurerfilosofien diskriminerer mellom Lucifer og Satan. Lucifer og Gud er i deres filosofi bare to sider av samme sak, mens «det onde» er en helt annen kraft. Det er påfallende at frimurerriten Eastern Star har valgt som sin logo et pentagram stilt på hodet, et symbol på det onde, og et utstrakt symbol innen satanismen. Det er i dette pentagrammet at satanistene innskriver hodet til Baphomet eller Mendes' geit. Se illustrasjonen.

Logoen til frimurerriten Eastern Star, et omvendt pentagram med en femkant (pentagon) i midtenLogoen til frimurerriten Eastern Star, et omvendt pentagram med en femkant (pentagon) i midtenInnDet beryktede satanistsymbolet Et omvendt pentagram med et innskrevet baphomethode og navnene på to demonerDet beryktede satanistsymbolet Et omvendt pentagram med et innskrevet baphomethode og navnene på to demoneren satanismen og den okkulte verden blir Eliphas Levi (Alphonse-Louis Constant, 1810–1875) regnet som en av tidenes største okkultister, den sorte magis Michelangelo i Den vestlige verden. Eliphas Levi hadde også sin bakgrunn i frimureriet. Trollmannen, magikeren og kabbalisten Eliphas Levi hadde enorm innflytelse på Aleister Crowley, som blir regnet som den moderne satanismens far, og en av de betydeligste satanister i nyere tid. Eliphas Levi hadde faktisk så stor innflytelse på Crowley at denne trodde han var reinkarnasjonen av Levi. Crowley var også høygradsfrimurer av 33. grad (The Confessions of Aleister Crowley, red. John Symonds, Kenneth Grant (1979), s. 628). Eliphas Levi øvde også stor innflytelse over den betydeligste frimurer på 1800-tallet, Albert Pike. Pike blir lovprist i høye toner innen Scottish-Rite-frimureriet, og han har et eget minnerom i frimurertemplet i Washington, D.C. (se innsyn 2-04). I en traktat som Det Høyeste Råd for Scottish Rite utga i 1988, står det bl.a.: «Albert Pike Eliphas Levi øvde stor innflytelse over så vel den moderne satanismens far Aleister Crowley, som som den berømte frimurerlederen Albert PikeEliphas Levi øvde stor innflytelse over så vel den moderne satanismens far Aleister Crowley, som som den berømte frimurerlederen Albert Pikeer den dag i dag en inspirasjon for frimurSatanisten Aleister Crowley, DyretSatanisten Aleister Crowley, Dyretere overalt. Hans store bok Morals and Dogma står som den mest fullstendige utleggelse av Scottish Rite-filosofi. Han vil alltid bli husket og æret som Mesterbyggeren av Scottish Rite» (The House of the Temple of The Supreme Council, 1988, s. 23. Uthevelser tilføyd). I en annen traktat som Det Høyeste Råd for Scottish Rite utga i 1976, kan vi lese om Albert Pike: «General Pike blir regnet som en av de lærdeste frimurere, en av de største frimurerfilosofer og frimurerhistorikere gjennom alle tider. Blant hans største bragder er den rituelle utvikling av Scottish Rite-frimureriet» (Headquarters of the Mother Supreme Council of the World, The Supreme Council of the Thirty-Third and Last Degree of Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (1976), s. 29. Uthevelser tilføyd). I tillegg til at Albert Pike blir regnet som en av de mest ærede frimurerledere i moderne tid, var han også spiritist, satanist (han var leder for Det nypalladinske ritual, den indre kjerne av frimureriet, som tilba Lucifer/Satan), han praktiserte trolldomskunst og magi, og han ble også kalt «Lucifers øverste biskop». Men dette er mindre kjente sider ved frimurerguruen Albert Pike.

I sin stoDen beærede frimurerleder i Scottish Rite, Albert Pike, var meget sterkt påvirket av Eliphas LeviDen beærede frimurerleder i Scottish Rite, Albert Pike, var meget sterkt påvirket av Eliphas Levire bok på 861 sider, Morals and Dogma, har Albert Pike i stor grad hentet stoff fra den jødiske, okkulte Kabbala, og i enda større grad fra Eliphas Levi — til de grader at man er fristet til å kalle det plagiat. I denne boken identifiserer også Pike Lucifer som frimurernes lysbærer (s. 321). Og som vi har sett, er Baphomet det mest prominente symbol på Lucifer.

Frimureriets egne skrifter innrømmer at Eliphas Levi øvde en enorm innflytelse over Albert Pike da denne utviklet dogmesystemet til Scottish Rite-frimureriet. (F.eks. Bucks Symbolism in Mystic Masonry, Waites A New Encyclopaedia of Freemasonry, Halls The Phoenix, etc.)

Skriftene til Eliphas Levi øvde ikke bare enorm innflytelse over Albert Pike og utviklingen av Scottish Rite, men som nevnt også over den moderne satanismens far Aleister Crowley (Crowley hadde også sine røtter i frimureriet). Den kjente satanist og forfatter av Satanbibelen, Anton Szandor LaVey har uttalt: «Frimurerordenene har omfattet de mest innflytelserike menn i mange regjeringer, og praktisk talt enhver okkult orden har sine røtter i frimureriet» (LaVey: The Satanic Rituals, s. 78. Uthevelser tilføyd). Dette harmonerer jo med hva New Age-bevegelsens mor, Alice Bailey har uttalt: «Det [frimureriet] er en langt mer okkult organisasjon enn man forstår, og hensikten med det er å være en læreanstalt for vordende okkkultister på høyt plan» (Alice Bailey:The Externalisation of the Hierarchy (utgitt 1957), s. 511.

UthevDen beryktede satanist Anton Szandor LaVey (1930-1997) som forfattet den like beryktede Satanbibel, var påvirket av Albert Pikes' bok Morals and DogmaDen beryktede satanist Anton Szandor LaVey (1930-1997) som forfattet den like beryktede Satanbibel, var påvirket av Albert Pikes' bok Morals and Dogmaelser tilføyd). Og Hoëné Wronski sier det samme: «Det rene eller spekulative frimureri er korrekt sett den store barnepark der alle hemmelige, okkulte selskaper henter sine ledere» (Hoëné Wronski: L'Apodictique Messianique, sitert i «Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 2. Uthevelser tilføyd).

Da er det ikke så merkelig at en sammenligning mellom skriftene til den beryktede satanist Anton Szandor LaVey (f. eks The Satanic Bible og Satanic Rituals) og boken Morals and Dogma av den beærede frimurerleder Albert Pike viser påfallende likheter på flere punkter. Dette gir stoff til ettertanke.

Frimureriets enhet

Frimureriet er knyttet sammen i et internasjonalt broderskap som går på tvers av de ulike systemene, som bare er av kosmetisk natur. Frimureriet er ett — det arbeider for et felles mål på tvers av nasjonale ulikheter.

«Det fiInteriør fra en fransk frimurerlosje. Det som slår en i øynene, er det store altseende øye (Horus'Satans øye) i bakgrunnen, samt den store sirkelen med Dyrekretsen langs periferien, og i midten av sirkelen finner vi en trekantpyramide med et innskrevet pentagram. I den okkulte verden er så vel pentagrammet som heksagrammet sterke okkulte symboler, og virkningen forsterkes ved å trekke en sirkel rundt dem. Når okkultistenesatanistene skal påkalle en demon, må de trekke opp et pentagram i midten av en sirkel med en radius på tre meter. Innsiden av sirkelen kalles en demonfelle. Okkultistensatanisten står i midten av sirkelen, og demonen kan ikke komme innenfor sirkelen, blir det hevdet i satanistkretser. Disse okkulte symbolene figurerer prominent i frimurerlosjeneInteriør fra en fransk frimurerlosje. Det som slår en i øynene, er det store altseende øye (Horus'Satans øye) i bakgrunnen, samt den store sirkelen med Dyrekretsen langs periferien, og i midten av sirkelen finner vi en trekantpyramide med et innskrevet pentagram. I den okkulte verden er så vel pentagrammet som heksagrammet sterke okkulte symboler, og virkningen forsterkes ved å trekke en sirkel rundt dem. Når okkultistenesatanistene skal påkalle en demon, må de trekke opp et pentagram i midten av en sirkel med en radius på tre meter. Innsiden av sirkelen kalles en demonfelle. Okkultistensatanisten står i midten av sirkelen, og demonen kan ikke komme innenfor sirkelen, blir det hevdet i satanistkretser. Disse okkulte symbolene figurerer prominent i frimurerlosjenennes ikke noe nasjonalt eller konfesjonelt frimureri — kun ett eneste og udelelig. Den som påstår noe annet er overflatisk, slått av blindhet og fullstendig på villspor» (frimurerbladet Auf der Warte, nr. 5, 1925. Ørnulf Myklestad: Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 79. Uthevelser tilføyd).

«Hva som enn måtte komme, så vil vi alle følge de usynlige fedres parole: for frimureriet er ett like som universet» (den belgiske høygradsfrimurer lord Ampthill under en frimurerkongress i Berlin, 1913. Sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 18. Uthevelser tilføyd). «Så vidt jeg kjenner til, er tegnene og håndtrykkene til Johannesgradene (Den engelske storlosje) og alle anerkjente losjer i verden de samme» (R. Schneider (frimurer): Freimaurerei von Gericht).

«Frimureriet er et organisert, verdensomspennende broderskap. . . .Det er et mystisk bånd som — selv om det er usynlig og hemmelig for verden — knytter alle sanne frimurere sammen over hele verden» (J.S.M. Ward: Freemasonry, Its Aims and Ideals, s. 8, 36. Uthevelser tilføyd). Det skal nevnes at da frimureriet ble forbudt i Ungarn i 1920, kom det amerikanske frimureri det ungarske frimureri til hjelp. Dette viser klart at det eksisterer et broderskap og et bånd mellom frimurerlosjene på tvers av ritene og landegrensene. Dette båndet viser seg når de felles interessene til frimureriet står i fare, og når det felles mål står på spill.

Grader og ritualer

Frimureriet er delt opp i grader som er ordnet på en slik måte at frimurerbrødre i lavere grader ikke vet hva brødre i de høyere gradene foretar seg. Det finnes også en rekke såkalte «vinkellosjer», som Polarstjernen, Odd Fellow og Rotary. Den symbolske oppbygning av disse vinkellosjene samsvarer med de tre laveste gradene i hovedfrimureriet, som de ikke er annet enn forgreninger av.

Ifølge boken The Story of the Scottish Rite of Freemasonry av Harold V.B. Voorhis, 33° (1980), s. 53, samsvarer gradene 4–11 i det svenske frimurersystem som brukes i Sverige, Danmark, Norge og Island, med gradene i Scottish Rite, og disse landene har sine Storlosjer som er anerkjent av Scottish Rite. Finland Et frimurersmykke med et isishode (egyptisk avgud), samt et pentagram innskrevet i et heksagram, som skal forsterke symbolenes kraft. I midten av pentagrammet finner vi et omvendt pentagram. Dette går ikke så klart frem av bildet. Frimurersmykket er så okkult som det går an å bliEt frimurersmykke med et isishode (egyptisk avgud), samt et pentagram innskrevet i et heksagram, som skal forsterke symbolenes kraft. I midten av pentagrammet finner vi et omvendt pentagram. Dette går ikke så klart frem av bildet. Frimurersmykket er så okkult som det går an å blianFrimurerringen med med passeren og vinkelen, som ifølge ledende frimurere er et fruktbarhetssymbol - og et dypt hedensk sådantFrimurerringen med med passeren og vinkelen, som ifølge ledende frimurere er et fruktbarhetssymbol - og et dypt hedensk sådantvender Scottish Rite. Plassen tillater ikke i denne omgang å gå nærmere inn på ritualene. Det skal bare kort nevnes at edsavleggelsen i 1. grad foregår med den ene hånden på Bibelen (denne er bare et symbol — det har ingen verdens ting med respekt for kristendommen å gjøre) og den andre hånden på en dødningeskalle og to to korslagte dødningebein (for en kombinasjon!). Under innvielsesritualene til de andre gradene dominerer likkister, hodeskaller, skjeletter og dødningebein. Kandidaten skal også ligge i en likkiste og foreta en rituell «oppstandelse fra de døde». I 6. grad foregår en symbolsk hengning som en påminnelse om den straff som venter frimureren dersom har er utro mot sine eder og forpliktelser overfor frimureriet. I 9. grad foregår en bloddrikking, der litt blod tappes ut av tommelfingeren og blandes dråpevis med vin som brødrene drikker som en brorskapsed.

«Innvielsesgradene er ordFrimurerhierarkiet, grad for gradFrimurerhierarkiet, grad for gradnet på en slik måte at de aller fleste frimurere, som slett ikke betviler losjenes hensikter, bare ser på frimureriet som en slags veldedig, sosial klubb. Det er bare de som er blitt prøvd som slipper til i de høyere gradene, og det er fra disse at de forskjellige grener av det praktiske frimureri blir dannet. Deres mål er åpenbart å virkeliggjøre ved handlinger — alt etter omstendighetene — frimureriets liberale, okkulte spekulasjoner» (Hoëné Wronski: L'Apodictique Messianique, sitert i «Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 2. Uthevelser tilføyd). Alt dette er selvsagt i strid med den kristne bekjennelse, og er definitivt preget av okkultisme, mystikk og hedendom.

Eder og benektelser

Et ritual i første frimurergrad. Legg merke til heksagrammene i bakgrunnen. Heksagrammet er et av de ondeste symbolene i trolldomskunsten. Rundt halsen har kandidaten et galgetau som en passende påminnelse om hvilken skjebne som venter ham hvis han bryter sin taushetsed (symbolsk)Et ritual i første frimurergrad. Legg merke til heksagrammene i bakgrunnen. Heksagrammet er et av de ondeste symbolene i trolldomskunsten. Rundt halsen har kandidaten et galgetau som en passende påminnelse om hvilken skjebne som venter ham hvis han bryter sin taushetsed (symbolsk)Frimurere benektFra frimurernes ritual i tredje gradFra frimurernes ritual i tredje grader at de avlegger eder som inneholder meget sterke trusler hvis frimurerene røper frimureriets hemmeligheter. Riktignok kjenner de fleste frimurere ikke systemets innerste hemmeligheter, men edene er likevel reelle. Og ifølge de eder de avlegger, er de forpliktet til også å benekte at de avlegger slike eder. Her er noen eksempler.

«I Den store norske landslosjes grunnlov heter det ganske klart i artikkel 7: «'Bryter en broder den taushetsed som han svor ved sin inntredelse i ordenen, idet han lar fremmede eller brødre i lavere grader få kjennskap til hva som er betrodd ham om ordenens anliggender, er han henfallen til den straff som han selv har gitt seg under ved inntredelsen i ordenen. Nemlig at hans hals skal bli hugget over, hans hjerte, hans tunge og hans innvoller bli revet ut og kastet i havets dyp, at hans legeme må brennes til aske og strøes ut for vindene'.

I en annen ed sies noe liknende, bare med følgende forandring, nemlig: at 'hans leber skal brennes bort med glødende jern, hans hender hugges av, tungen rives ut og strupen overskjæres.' Etter at frimureren har avlagt disse forferdelige edene og underskrevet dem med sitt blod, sier den ordførende mester til ham følgende: 'Utrygg skal du være for den hevnende hånd hvor du så går på jorden overalt hvor der finnes rettskafne og ærlige brødre som kjenner sin plikt'» (sitert i Ørnulf Myklestad: Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 33–34).

Denne eden samsvarer med de eder kandidaten avlegger i Den blå losje, som er de tre første gradene i Scottish Rite:

1. grad (Entered Apprentice, E.A.): «Jeg lover meget høytidelig og alvorlig, og jeg sverger uten den minste form for tvetydighet, mental reservasjon eller noen som helst unnvikelse fra min side, at jeg binder meg til, under ingen ringere trussel enn å få min strupe skåret over, min tunge revet ut fra roten, og mitt legeme bli brent i den grove havsanden ved fjære sjø, der tidevannet kommer og går hver 24. time. Så hjelp meg Gud, og la meg stå fast i min forpliktelse overfor denne ed» (William Morgan: Illustrations of Freemasonry, (1827), s. 21–22).

2. grad (Fellow Craft, F.C.): «Jeg lover meget høytidelig og alvorlig, og jeg sverger uten betenkning, mental reservasjon noen som helst for for unnvikelse fra min side, at jeg binder meg til, under ingen ringere trussel enn å få mitt bryst revet åpent og mitt hjerte og vitale organer fjernet derfra og kastet over min venstre skulder og båret til Josafats dal, for at de der skal bli et bytte for markens ville dyr og luftens åtseletere. Hvis jeg noen gang skulle bli funnet skyldig i å overtre noen del av denne min høytidelige ed eller forpliktelser overfor en frimurerbroder, så hjelp meg Gud, og la meg stå fast i min forpliktelse overfor denne ed» (William Morgan: Illustrations of Freemasonry, s. 52–53).

3. grad (Master Mason, M.M.):

«Jeg lover meget Kandidatens bekledning i 1.-3. grads innvielsesritualer i Scottish Rite. Galgetauene er selvsagt på plassKandidatens bekledning i 1.-3. grads innvielsesritualer i Scottish Rite. Galgetauene er selvsagt på plasshøytidelig og alvorlig, og sverger med et fast og bestemt sinn om å overholde denne ed, under ingen ringere trussel enn å få mitt legeme kløyvd i to på midten og fordelt i nord og syd, og mine innvoller bli brent til aske i midten, og asken spredt for himmelens fire vinder så det ikke blir tilbake det minste spor eller minne om det blant mennesker eller frimurere, av et så elendig og falskt vrak som meg, hvis jeg noen gang skulle bli funnet bevisst skyldig i å overtre noen del av denne min høytidelige ed eller forpliktelse som en Mesterfrimurer. Så hjelp meg Gud, og la meg stå fast i min forpliktelse overfor denne ed» (William Morgan: Illustrations of Freemasonry, s. 75–76). Den tidligere frimurer Willliam Morgan måtte bøte med sitt liv — han ble druknet i Niagaraelven i 1826 for å ha avslørt frimureriets hemmeligheter i denne blottleggende boken som frimurere forståelig nok forsøker å bortforklare i samsvar med sine eder.

FrimuFrimurersmykket fra 33. grad i Scottish Rite. Det består av tre triangler som er forskjøvet i forhold til hverandre. Legg også merke til teksten Deus Meumque Jus(Gud og min rett), som er et meget sterkt uttrykk innenfor den okkulte verdensatanismen. Ordene Ordo ab chao betyr Fra kaos til orden. Legg merke til de to korslagte sverdene, der sverdspissen øverst til høyre danner et fingersymbolFrimurersmykket fra 33. grad i Scottish Rite. Det består av tre triangler som er forskjøvet i forhold til hverandre. Legg også merke til teksten Deus Meumque Jus(Gud og min rett), som er et meget sterkt uttrykk innenfor den okkulte verdensatanismen. Ordene Ordo ab chao betyr Fra kaos til orden. Legg merke til de to korslagte sverdene, der sverdspissen øverst til høyre danner et fingersymbolrere må også forplikte seg til eventuelt å lyve hvis de blir stilt spørsmål om frimureriet. Men de blir jo nærmest lovt syndsforlatelse om de kommer i en slik situasjon: «Hvis din kone, dine barn, eller dine venner skulle stille deg spørsmål om din innvielse [i frimureriet] — f.eks. om du måtte ta av deg klærne, om du fikk bind for øynene, om du fikk et tau rundt halsen etc. må du skjule det. . .selvsagt må du lyve med overlegg om dette. Det er en del av dine forpliktelser. Men du skal vite at om du holder deg strengt til disse forpliktelser, er du fri fra synd» (The Masonic Handbook, s. 74. Sitert i C.F. McQuaig (tidligere 32° frimurer): The Masonic Report, s. 9. Uthevelser tilføyd).

En innvielse i frimureriet er en alvorlig sak. Kandidaten selger seg fullstendig til frimureriet. «Det er en alvorlig sak å be om en innvielse, for man må undertegne en pakt. . . .Den forlanger at menneskets sjel må være fullstendig overgitt til handlingen. . . .Kandidaten er uløselig knyttet til sine herrer. . . .Han må sørge for absolutt taushet i nærvær av ikke-frimurere, for som innvidd vil han bli betrodd hemmeligheter som ikke må avsløres» (Oswald Wirth: L'Idéal Initiatique, s. 8–11, sitert i Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican, s. 85–86).

Dette er definitivt i strid med Bibelen, som sier: «Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre» (Matt 6,24). Slike edsavleggelser er i strid med den kristne tro, og har ingen verdens ting å gjøre med sann kristendom.Fra en frimurerlosje. Legg merke til gulvet med sjakkbrettmønster (det gode og det onde), de to søylene Jakin og Boas, frimurersymboler etc.Fra en frimurerlosje. Legg merke til gulvet med sjakkbrettmønster (det gode og det onde), de to søylene Jakin og Boas, frimurersymboler etc.

Det er forståelig at frimurere som blir konfrontert med nærgående spørsmål om frimureriets hemmeligheter føler seg tvunget til å lyve og/eller bortforklare avsløringene. En gjennomgang av frimureriets websider på Internett viser tydelig denne type desinformasjon som tar sikte på å «hvitvaske» frimureriet og sverte dets kritikere. Som Leon de Poncins sier i sin bok Freemasonry and the Vatican om frimureriets benektelser på tvers av den mest åpenbare dokumentasjon: «Det er derfor helt innlysende at frimureriet lyver» (s. 56). Det er bare den som ikke har rent mel i posen som må ty til løgn for å «forsvare» sitt renommé.

Washington, D.C.

Washington. D.C. er USAs hovedstad. Planene om å bygge denne byen ble fattet i 1783, og grunnsteinen for Capitol-bygningen ble lagt i 1793. Byen har derfor ingen lang historie bak seg, sammenlignet med mange andre byer, men den er meget interessant av andre årsaker enn nettopp historie.

Frimureren Pierre Charles L'Enfant var arkitekten bak USAs hovedstad Washington D.C.Frimureren Pierre Charles L'Enfant var arkitekten bak USAs hovedstad Washington D.C.Gatemønstret og plasseringen av sentrale bygninger i denne byen er nemlig lagt ut etter en bestemt plan — et design som gjenspeiler okkultismens og frimureriets symbolikk. Så var da også USAs konstitusjonsfedre frimurere. Det var 56 menn som undertegnet Den amerikanske uavhengighetserklæring, og av disse var 50 frimurere!

I 1791 (nUSAs hovedstad Washington D.C. ble designet i samsvar med frimureriets okkulte symbolikk. Både arkitekten og designeren Pierre Charles L'Enfant, så vel som USAs første president George Washington, var høygradsfrimurereUSAs hovedstad Washington D.C. ble designet i samsvar med frimureriets okkulte symbolikk. Både arkitekten og designeren Pierre Charles L'Enfant, så vel som USAs første president George Washington, var høygradsfrimurerei år etter at Weishaupts Illuminati overtok frimurerlosjene i 1782) utarbeidet den franske arkitekt, ingeniør og frimurer Pierre Charles L'Enfant (1754–1825) gateplanene og plasseringen av hovedbygningene i byen Washington. Men det var ikke bare gater og bygninger han trakk opp, det var langt mer. I selve designet inngår okkulte og magiske symboler som frimureriet benytter — et stort okkult, luciferiansk symbol som blir representert ved et omvendt pentagram.

Dette omvendte pentagrammet symboliserer også «Mendes' geit», eller Baphomet, som representerer ingen ringere enn Satan selv. De fire øvre punktene i det omvendte pentagram symboliserer de fire verdenselementer: ild, vann, luft og jord. Det nederste punktet representerer Lucifers ånd. Okkultister og satanister pleier å innskrive Baphomet i dette omvendte pentagrammet. Dette designet er på ingen måte tilfeldig, men er nøye planlagt. Dupont/Logan/Scott-sirkelen ligger i midten og er utgangspunktet for de fire øverste punktene i det omvendte pentagrammet. Washingtonsirkelen danner det ytterste venstre punktet i dette pentagrammet. Mount Vernon Square danner det ytterste høyre punktet , og Det hvite hus danner det nederste punktet, eller Lucifers/Satans ånd.

Det er også karakteristisk at tallet 666 ligger innkodet i dette frimurerdesignet. Hver enkelt gate har nemlig seks større gater som utgår i alle vinkler fra sirkelen. Slikt er ikke uvanlig i den okkulte verden.

Det er heller ikke så merkelig at frimureren L'Enfant valgte å bruke sirkelen som basis for fire av punktene i det omvendte pentagrammet. Sirkelen er nemlig det viktigste av alle symboler innen magien og okkultismen. Den representerer åndskreftene, som i denne sammenhengen er Lucifers krefter, dvs. Satan selv.

Frimurertempelet i Washington D.C. er hovedkvarteret til Scottish Rite-frimureriet. Det ligger nøyaktig 13 kvartaler (okkult tall) rett nord for Det hvite husFrimurertempelet i Washington D.C. er hovedkvarteret til Scottish Rite-frimureriet. Det ligger nøyaktig 13 kvartaler (okkult tall) rett nord for Det hvite husDet hvite hus i Washington, D.C.Det hvite hus i Washington, D.C.yaktig 13 kvartaler nord for Det hvite hus ligger det store frimurertempelet, hovedkvarteret til Scottish Rite-frimureriet. Dette er heller ikke tilfeldig, og den okkulte betydning er at kontrollen over Det hvite hus utgår fra dette frimurertempelet, dvs. at USAs president skal styres av frimureriet. Dette er behørig dokumentert i Ralph Eppersons glimrende bok The New World Order, s. 171. Epperson dokumenterer bl.a. at USAs tidligere president Andrew Johnson (president 1865–1869), som var frimurer, regnet seg som underordnet under frimurerlederen Albert Pike, som var blitt Øverste Stormester for Scottish Rite i 1859.

Med andre ord: En president som er frimurer er ikke bundet av landets grunnlov, men av sin frimurermester: «Frimurerens første oppgave er å adlyde befalingene til Mesteren. . . .Ordrene må adlydes øyeblikkelig. Deres karakter og konsekvenser kan bli gjenstand for granskning. Frimurernes lydighetsregel er som det nautiske krav: 'Adlyd ordrene [fra frimureriet], selv om du går imot øvrigheten» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopedia of Freemasonry, bd. 2, s. 525).

Det er selvsagt betenkelig at en statsleder som er frimurer primært erUSAs 17. president Andrew Johnson (1865-69) regnet seg som underordnet under frimurerlederen Albert PikeUSAs 17. president Andrew Johnson (1865-69) regnet seg som underordnet under frimurerlederen Albert Pike bundet av sine eder og forpliktelser til en stat i staten, et «hemmelig» selskap som styrer storpolitikken i samsvar med sine egne mål og hensikter, som er verdensherredømmet. Det er som den tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli lot «Sidonia» (Lord Rothschild) si i sin bok fra 1844, Coningsby: «Verden blir styrt av ganske andre personer enn de som ikke befinner seg bak kulissene innbiller seg.»

Det skal også nevnes at Washington-monumentet ligger i en rett linje vest for Capitol-bygningen, og i rett linje med frimurertemplet for Scottish Rite. Washington-monumentet er en obelisk som står midt inne i en sirkel, på samme måte som obelisken på Petersplassen i Vatikanet. Dette er et viktig okkult symbol, og representerer et hedensk fruktbarhetsritual og fallosdyrkelse.

Denne dyrekretsen befinner seg i taket på USAs sentralbank Federal Reserve i Washington, D.C. Det er 30 dyrekretser til i denne frimurerbyenDenne dyrekretsen befinner seg i taket på USAs sentralbank Federal Reserve i Washington, D.C. Det er 30 dyrekretser til i denne frimurerbyenI tillegg er hele regjeringsstrøket lagt opp i form av et «sefirot», eller kabbalistisk/okkult «livstre». I designet kan man også finne frimurersymbolene passeren og vinkelen. I sin glimrende og veldokumenterte bok The Secret Architecture of Our Nation's Capital: The Masons and the Building of Washington, D.C., (1999), forklarer David Ovason at byen er en «stjernenes by». Det er over 30 dyrekretser i byen, og de fleste av dem er orientert på en bestemt og planmessig måte for å symbolisere en ekteskapelig forening mellom byen og stjernehimmelen. Faktisk peker de til hundestjernen Sirius, som er et symbol på Satan. Et lignende design fant man også i det gamle Egypt. Allerede på 1500-tallet drømte tydeligvis frimurere og okkultister om at Den nye verden (Amerika) skulle bli et nytt Atlantis. Francis Bacon (1561–1626), som var frimurer (øverste leder for Rosenkreuzerne), skrev en ufullendt bok i 1626 med tittelen New Atlantis, der han skildrer idealstaten, og at Amerika skulle bli det nye Atlantis, og hvordan nasjonen skulle koloniseres. Også Manly P. Hall, 33°, skrev en bok med tittelen The Secret Destiny of America, der han også går inn på disse tingene. Tittelen på boken er i seg selv ganske avslørende.Sir Francis BaconSir Francis Bacon

I sinWashington-monumentet i Washington D.C. (i  bakgrunnen) tårner seg mot himmelen. Det er et hedensk fallos-symbol. Her finner vi igjen det hedenske symbol sirkelen med et punkt i midtenWashington-monumentet i Washington D.C. (i bakgrunnen) tårner seg mot himmelen. Det er et hedensk fallos-symbol. Her finner vi igjen det hedenske symbol sirkelen med et punkt i midten bok Bacon Masonry, forteller George V. Tudhope at Francis Bacon faktisk var den som la grunnlaget for det moderne frimureri som sprang ut fra Rosenkreuzerne. I sin bok Masonry: Beyond the Light (1991) skriver den tidligere 32. grads frimurer William Schnoebelen at «andre betraktet Amerika som Det nye Atlantis, der okkultismen kunne blomstre uhindret av kristendommen. Lenge før 1776 var det grunnlagt en Rosenkreuzer-koloni i Ephrata, Pennsylvania! Kolonitidens Amerika var full av okkulte grupper, og både trolldom og frimureri kom over med båtene ganske tidlig» (s. 258. Uthevelser tilføyd).

Som nevnt var så godt som alle de amerikanske konstitusjonsfedre høygradsfrimurere, og okkulte tall og frimurersymboler figurerer prominent i organiseringen av «Det nye Atlantis» — ikke bare i gatedesignet til nasjonens hovedstad, men også på andre måter.

Den tidForsiden og baksiden av det amerikanske segl. Det er fullt av okkulte symboler og -tall. Vi ser pyramiden med det altseende øyet, og stjernene over føniksensørnens hode danner et heksagram innskrevet i en sirkel etc.Forsiden og baksiden av det amerikanske segl. Det er fullt av okkulte symboler og -tall. Vi ser pyramiden med det altseende øyet, og stjernene over føniksensørnens hode danner et heksagram innskrevet i en sirkel etc.ligere amerkanske etterretningsoffiser Milton William Cooper har merket seg dette forhold. I USA's segl vrimler det med 13-tall, som er Satans mystiske tall:

• 13 blader i olivengrenene

• 13 striper

• 13 piler

• 13 bokstaver i E Pluribus Unum

• 13 stjerner i kronen over ørnen (stjernene danner for øvrig et heksagram)

• 13 steiner i pyramiden

• 13 bokstaver i Annuit Coeptis

13-tallet forekommer her 7 ganger, og i det okkulte er 7-tallet fullkommenhetens tall.

Det skal også nevnes at på det opprinnelige seglet var ørnen en føniksfugl, som er et viktig okkult symbol. Dette ble etter hvert for innlysende, og føniksfuglen fikk noen få kosmetiske endringer og ble til en ørn. Som Milton W. Cooper sier: Alt dette er definitivt ikke tilfeldig. Den okkulte planen som de hemmelige selskaper la for «Det nye Atlantis», Amerika, var at nasjonen skulle være springbrettet for Den nye verdensorden, og hva ser vi i dagens utvikling. Hvilken nasjon er det som styrt av kreftene bak kulissene, de usynlige makthavere, leder kampen om verdenherredømmet? Det er USA, selvsagt, «Det nye Atlantis».

Skulls and Bones

YaLogoen til det okkulte selskap Skulls and Bones (hodeskaller og dødningebein). Logoen er to korslagte bein og en hodeskalleLogoen til det okkulte selskap Skulls and Bones (hodeskaller og dødningebein). Logoen er to korslagte bein og en hodeskallele-universitetet i USA har fostret en rekke av supermaktens fremtredende jurister. Mindre kjent er at Yale også har fostret en rekke av nasjonens topp-politikere, sågar presidenter. Ikke fordi de alltid har utmerket seg ved sine akademiske prestasjoner, men fordi det var her de ble plukket ut og innviet i den hemmelige ordenen «Skulls and Bones» (hodeskaller og dødningebein), som er en frimurergren og avledet av Mithra-losjene. Denne sære ordenen er grunnlagt på frimurerprinsippene. Skulls and Bones-ordenen ble grunnlagt ved Yale-universitetet i 1833 av William H. Russell og Alphonso Taft, etter at førstnevnte hadde vært på et besøk i Tyskland.

Ordenen har sitt ritual- og innvielseskvarter i en spesiell bygning på universitetsområdet, kalt «gravkammeret», med tallet 322 på døren. Skulls and Bones-ordenen er et av de mest uhyggelige hemmelige selskaper i USA. PÅ grunn av ordenens ekstreme hemmelighetsskremmeri, er det ikke mye man vet om den, men noe er i tidens løp sivet ut. Det er en påfallende likhet mellom «gravkammer 322» og hovedfrimurerlosjen i Nürnberg, Tyskland. I denne losjen er det en gang som fører inn til alterrommet. I gangen henger en rekke menneskeskjeletter fra taket, og i midten av alterrommet står en kiste der det hviler en hodeskalle og korslagte kjevebein og lårbein. Det er påfallende at Skulls and Bones-logoen er nettopp en hodeskalle og to korslagte bein — samt tallet 322. Dette er ikke tilfeldig, og vi skal huske at William H. Russell dannet Skulls and Bones-ordenen etter sitt besøk i Tyskland. Den samme hodeskallen og to korslagte bein finner vi i frimurerlosjene, der kandidaten avlegger ed med den ene hånden på hodeskallen/beina og den andre hånden på Bibelen.

Gravkammeret - bygningen ved Yale-universitetet i New Haven, Connecticut, USA, der Skulls and Bones-ordenen holder tilGravkammeret - bygningen ved Yale-universitetet i New Haven, Connecticut, USA, der Skulls and Bones-ordenen holder tilHvert år blir femten, og bare femten nye medlemmer tatt opp i Skulls and Bones-ordenen. Man søker ikke om medlemsskap, men eventuelle nye kandidater blir plukket ut og spurt om de ønsker å bli medlemmer. Denne utplukkingen skjer på lignende måte som når frimurere blir plukket ut til å bli «videre opplyst» i de høyere grader. De som blir utpekt som potensielle kandidater er alle fra rike og mektige familier i USA.

Hvis kandidaten godtar tilbudet, må han sverge absolutt og ufravikelig taushet om ordenen. Dessuten får han en gave på 15 000 dollar og garantert suksess i samfunnet og frihet fra alle økonomiske bekymringer resten av livet. De er garantert suksess innen finansverdenen, politikken, og en rekke av dem er kommet inn i Det hvite hus som amerikanske presidenter, bl.a. Bill Clinton, George Bush d.e. og George Bush d.y. Under innvielsesritualet skal kandidaten legge seg naken i en likkiste og fortelle om sine innerste seksuelle opplevelser og hemmeligheter. Alle detaljer skal med, og alt blir behørig notert av losjemesteren. Så står han naken opp igjen fra kisten og blir overrakt en kappe som er full av frimurersymboler, samt et kjevebein eller et hoftebein der «det nye menneske» er risset inn. Deretter blir kandidaten kastet ned i en mudderpøl, der han skal ta del i en brytekamp med en annen innvidd.

Ordenen trEt frimurer-forkle. Legg merke til hodeskallen og de to korslagte beina (samme som i Skulls and Bones) innskrevet i passeren og vinkelhakenEt frimurer-forkle. Legg merke til hodeskallen og de to korslagte beina (samme som i Skulls and Bones) innskrevet i passeren og vinkelhakenor også på legenden om de «ni ukjente menn». En mann ved navn Louis-Francois Jacolliot skrev om denne legenden i 1860. (Legenden om «de ni ukjente menn» stammer fra tiden rundt den indiske keiser Asoka, ca. 273 f.Kr. Asoka var sønnesønn av Chandragupta, som forente India til ett rike.) Ifølge legenden leste hver av de ni ukjente menn fra en bok de hadde med seg, og sa at alle slags våpen ville bli brukt på jorden. Av disse våpnene ville psykologisk krigføring være det viktigste. De hevdet at av den offentlige opinion ville ligge i hendene på noen få menn. Dette var i 1860, og både radio og TV etc. lå mange år inn i fremtiden. Men i dag ser vi hvordan menneskene er blitt tatt til fange av de få. Og hvem styrer mediene? Se innsyn nr. 3/4-03. De «ni ukjente menn» kom også inn på mikrobiologi og biologisk krigføring, diverse former for kommunikasjon, UFO, sosiologi etc. Alt dette skal være en del av Skulls and Bones-konstitusjonen. Med andre ord: Skulls and Bones-ordenen arbeider med sinnets kontroll via massemediene og propagandametoder for å hjernevaske befolkningen i den retning eliten ønsker. En rekke medlemmer bestemmer USAs skjebne, de er ustyrtelig rike, og har til rådighet ubegrensede midler. De arbeider for det samme målet som frimureriet generelt: Verdensherredømmet, med hovedsete i Jerusalem.

Skulls and Bones er en satanisk oEdsavleggelse i frimureriet over en bibel med to korslagte sverdEdsavleggelse i frimureriet over en bibel med to korslagte sverdrden som bare er en avart av dens modergren: Hovedfrimureriet, som også er en satanisk orden. Det som er mer enn betenkelig, er at de fleste Skulls and Bones medlemmer («Bonesmen», eller «beinmenn» som de kalles — ordenen var begrenset til menn inntil 1990) også kaller seg «kristne», og har tilhørighet til et eller annet trossamfunn, gjerne baptister eller metodister. Men dette er ikke forenlig med Skriften, som sier at man ikke kan tjene Gud og Belial på samme tid. Det er ingen samklang mellom lys og mørke, sier Bibelen (2 Kor 6,14–15). Medlemskap i hemmelige selskaper av satanisk opphav og kristne trossamfunn er antagonister. De hører ikke hjemme. Enten tjener man den ene eller den andre — det er Gud eller djevelen, og man kan ikke tjene begge på samme tid.

Frimureriet og jødedommen

I del 1 av denne artikkelen så vi at frimureriet står i stor gjeld til den jødiske, okkulte Kabbala, og til jødisk symbolikk. Derfor er det ikke overraskende at det er et nært bånd mellom jødedommen og frimureriet også på det hierarkiske plan.

I sin bok Freemasonry and Judaism — The Secret Powers Behind Revolution, sier Leon de Poncins: «Vi kan derfor si med sikkerhet: Det er en nær forbindelse mellom frimurerne og jødene, og selv om vi ikke har absolutte beviser — beviser av den art ville være vanskelig å skaffe til veie i en slik hemmelig sak, har vi likevel en samling fakta som beviser indirekte at jødene er den ledende faktor i frimureriet» (Leon de Poncins: Freemasonry and Judaism — The Secret Powers Behind Revolution, s. 106–107 (u.å.). Uthevelser tilføyd).

Faktisk ble hovedfrimurersystemet Scottish Rite organisert av jøder i begynnelsen av 1800-tallet. «Under frimurerkongressen i Philadelphia, 15. mai 1781, ble det vedtatt at det burde være flere «Øverste Fyrster av Jerusalem» pr. region. Jøden Moses Cohen, som selv hadde denne tittelen på Jamaica, ga også denne tittelen til en hollandsk jøde ved navn Hyman Isaac Long. Denne dro til Europa i 1795, og da han kom tilbake til USA i 1801, hadde han med seg en storslått idé som gikk ut på å danne et universelt frimurersystem med 33 grader. Sammen med flere andre «Øverste Fyrster av Jerusalem», hentet Long 25 grader fra Heredom-systemet, 6 grader fra Tempelridderne (i disse var også innlemmet fire grader fra Weishaupts Illuminati), samt to såkalte administrative grader. Isaac Long kalte det nye frimurersystemet «Ancient and Accepted Scottish Rites», og de første forfatninger ble undertegnet den 31. mai 1801. Dette systemet har spredt sine forgreininger over hele kloden, og regnes som et hovedsystem» (Domenico Margiotta, 33°: Adriano Lemmi, s. 86–88; Lady Queenborough: Occult Theocrasy, s. 193–195).Den jødiske Rabbi, Dr. Isaac Mayer Wise (1819-1900) Frimureriet er en jødisk innstiftelse. . . .jødisk fra ende til annenDen jødiske Rabbi, Dr. Isaac Mayer Wise (1819-1900) Frimureriet er en jødisk innstiftelse. . . .jødisk fra ende til annen

Den kjente jøde og Rabbi Dr. Isaac M. Wise bekrefter med egne ord at frimureriet er en jødisk innstiftelse: «Frimureriet er en jødisk innstiftelse. Dets historie, ordensgrader, embedsinndeling, passord og bekjennelser er jødiske fra ende til annen» (Rabbi Dr. Isaac M. Wise i The Israelite of America (3. august 1866). Gregor Schwarz Bostunitch: Die Freimaurerei (1928), sitert i Leon de Poncins: Freemasonry and Judaism — The Secret Powers Behind Revolution, s. 101 (u.å.). Uthevelser tilføyd). En annen jødisk kilde bekrefter dette: «Frimureriet er født av Israel» (Jewish Guardian, 12. april 1922. Sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 14. Uthevelser tilføyd). Men også frimurere selv bekrefter at jødedommen og frimureriet er uløselig knyttet til hverandre:

«Det Baron adolph von Knigge (1752-1796) Frimureriet er et middel til å fremme jødenes hemmelige, esoteriske rikeBaron adolph von Knigge (1752-1796) Frimureriet er et middel til å fremme jødenes hemmelige, esoteriske rikemå være frimureriets første bud å forherlige den jødiske rase som har oppbevart hemmelighetens guddommelige innhold uforandret» (frimurerbladet Le Symbolisme, mars 1928. Sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 14. Uthevelser tilføyd). «Vår rite er jødisk fra ende til annen. Av dette bør utenforstående trekke den konklusjon at vi har reelle forbindelser med jødedommen» (Rudolph Klein (frimurer) i Latomia7–8, 1928. Uthevelser tilføyd).

Weishaupts medarbeider, frimureren Baron Adolph von Knigge («Philo») uttalte i 1812: «Frimureriet er et middel til å fremme jødenes hemmelige, esoteriske rike» (Ørnulf Myklestad: Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 75. Uthevelser tilføyd).

«Det dreier seg ikke i første rekke om menneskehetens beste, men heller om jødedommens dominans og interesser. Og i denne kampen avslører jødedommen seg som den dominerende makt som frimureriet må underkaste seg. Dette er egentlig ikke så merkelig, for på en skjult og omhyggelig kamuflert måte er jødedommen allerede den dominerende makt i mang en Storlosje i Europa» (frimureren J.G. Findel: Die Juden als Freimaurer (1901). A. Rosenberg: Der Weltkampf (januar 1928, nr. 10). Leon de Poncins: Freemasonry and Judaism — The Secret Powers Behind Revolution, s. 105–106 (u.å.). Uthevelser tilføyd).

Da kan man lettere forstå at man i arkivene til Den tyske landslosje fant en protokoll fra en internasjonal frimurerkongress i Lausanne i 1909 som viste at av de 350 øverste frimurerbrødre i verden var ikke mindre enn 300 jøder — 86%! (Se Ørnulf Myklestad: Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 76.)

«Det [Grand Orient] er et jødisk/frimurersk system, både politisk og revolusjonært, som arbeider for verdensherredømmet. . . .Det er derfor et illuministisk, esoterisk frimureri, hovedsakelig dominert av jøder, og dets mål er politisk makt» («Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 15, 17. Uthevelser tilføyd). Sions Vises Protokoller sier: «På hva hviler nå den usynlige makt våre losjer har? Og hvem kunne være i stand til å styrte dem? Frimurernes ytre, 'profane' virksomhet er bare et blindt verktøy for losjene, og tjener til å skjule deres virkelige mål. Disse losjenes virkelige mål, veiene som fører dit, og hovedledelsens sete, må alltid bli skjult for folket» (Sions Vises Protokoller, IV. Uthevelser tilføyd).Fra en norsk frimurerlosje. Her råder jødedom og mystikkFra en norsk frimurerlosje. Her råder jødedom og mystikk

«Så lenge vi ennå ikke har oppnådd vårt herredømme, må vi foreløpig — i motsetning til de tidligere utviklede grunnsetninger — stadig øke tallet av frimurerlosjer omkring i verden. Vi vil forsterke losjenes innflytelse ved at vi tilfører dem personligheter som spiller en fremtredende rolle i det offentlige liv, eller i det minste kunne gjøre det. For vi ser i losjene et av hovedmidlene til å utbre vår lære og til å virkeliggjøre våre mål. . . .Alle losjer skal vi sammenfatte under en hovedledelse som bare er kjent for oss, men skjult for alle andre, nemlig under hovedledelsen til våre vise. Losjene må ha sine ledere som må forstå å dekke hovedledelsens hemmelige ordrer gjennom sin person.   . . .Det sier seg selv, at vi jøder alene og ingen andre leder frimurerlosjenes virksomhet. Bare vi vet hvilke mål de styrer mot, bare vi alene kjenner hver handlings endemål. Ikke-jødene derimot har ingen anelse om disse ting. . . .I frimurerlosjene fullbyrder vi straffene på en slik måte, at ingen unntatt trosfellene får den ringeste mistanke, ikke engang dødsofferet selv. De dør alle sammen når det er nødvendig — en tilsynelatende naturlig død» (Sions Vises Protokoller, XV. Uthevelser tilføyd).

Følgelig spilte jødedommen en stor rolle ved frimureriets vugge. «Det er helt klart at det var jøder til stede ved frimureriets vugge — kabbalistiske jøder; dette kan bevises av visse eksisterende ritualer — og det er høyst trolig at de i årene før Den franske revolusjon kom inn i landets styre og stell i enda større antall, og de selv stiftet hemmelige selskaper. Det var jøder rundt Weishaupt [som selv var av jødisk avstamning], og den portugisiske jøde Martinez de Pasqualis organiserte flere illuministgrupper i Frankrike, der han skaffet til veie mange dyktige personer som han innviet til gjenfødelsens doktrine. Martinistlosjene var okkulte, mens de andre ordenene i frimureriet var heller fornuftspregede, og det viser at hemmelige selskaper representerer de to sidene av jødens mentalitet: praktisk rasjonalisme og panteisme. . . .Jøden er også en bygger — stolt, ambisiøs, dominerende, han prøver hele tiden å mele sin egen kake. Han er ikke tilfreds med bare å avkristne. Han judaiserer, han ødelegger den katolske eller den protestantiske tro, han fremkaller likegyldighet, og han innfører sitt eget verdensbilde mht. moral og livsstil over dem han ødelegger troen for. Han arbeider på sin urgamle oppgave, nemlig å utrydde Kristi religion(Den jødiske skribent Bernard Lazare, sitert i «Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 10–11. Uthevelser tilføyd).

«ErBernard Lazare (1865-1903) [Jøden] arbeider på sin urgamle oppgave, som går ut på å utrydde Kristi religionBernard Lazare (1865-1903) [Jøden] arbeider på sin urgamle oppgave, som går ut på å utrydde Kristi religion det så merkelig at jødedommen er blitt beskyldt for å danne en gren av frimureriet? Det som er helt på det rene, er at frimureriets teologi til syvende og sist er teosofi, og samsvarer med Kabbala» (Rabbi Eliah ben Abraham Benamozegh: Israel et L'Humanite, s. 73, sitert i «Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 11. Uthevelser tilføyd).

«Frimureriets idé er egentlig et barn av den jødiske verden. . . .Ordbruken og andre betegnelser er hentet fra hebraisk» (Dr. Karpeles: Festskrift til B'nai B'rith, 1902). Der er derfor ingen tvil om at frimureriet er av jødisk opphav. Det skal likevel poengteres at det er snakk om en elitegruppe med jøder i prominente posisjoner som er drevet av en fanatisk ånd i samsvar med jødedommens bibel, Talmud, og med det mystiske, jødiske okkulte system Kabbala. Det er et system og en ideologi som er sprunget ut fra jødedommen som blir benyttet av fanatiske talmudister/sionister for å bringe fram verdensherredømmet som er selve grunntonen i disse ideologiene. De fleste jøder på grasrotplan kjenner ikke til det spill en elitegruppe av deres egen rase og deres lakeier blant «hedningene» fører.

B'nai B'rith

Vi har sett at frimureriet står i stor gjeld til den jødiske Kabbala og til jødedommen ritualer, symbolikk og ideologi (som beskrevet i Talmud og Zohar). Det er derfor ikke merkelig at den øverste frimurerlosje i verden, som angivelig har myndighet og overoppsyn over alle andre losjer, er B'nai B'rith («Paktens Sønner») som er forbeholdt jøder alene. B'nai B'rith ble opprettet i New York i 1843 av tolv tyske jøder ledet av Henry Jones, Isaac Rosenbourg, Reuben Rodacher m.fl.

Jødene selv innrømmer at rituLogoen til B'nai B'BrithLogoen til B'nai B'Brithalene i frimureriet og B'nai B'rith er svært like, og frimurerritualene ellers er stort sett identiske med de jødiske Talmudritualer. Alle disse ritualene foregår i all hemmelighet i såkalte templer. B'nai B'rith benekter i dag offisielt at det er noen forbindelse mellom denne og frimureriet. Slike benektelser er ikke annet enn man kan forvente av desinformasjon fra hemmelige selskaper. De kan framstå som «åpne» hva den ytre fasade — publikumsfronten — angår, men er ekstremt hemmelige mht. til sine ritualer og den indre kjernen.

Benektelser til tross, selve Stormesteren for det italienske frimureri, den itailenske professor Giuliano di Bernardo, uttalte i et intervju at det er «sterke bånd mellom B'nai B'rith og frimureriet» (Excecutive Intelligence Review, 3. desember 2000).

Lady Queenborough (Edith Starr Miller), som hadde tilgang til store mengder førstehånds kildematieriale, hevder at «Det er liten tvil om at B'nai B'rith ser ut til å være den øverste autoritet som for å nå sine egne mål utformer og leder politikken, uansett hva den måtte være, til hele frimureriet, og begynner med Den engelske storlosje, Grand Orient og Scottish Rite, og ender med O.T.O. [Ordo Templi Orientis], som ikke er annet enn illuminismen under et annet navn» (Lady Queenborough: Occult Theocrasy (1933), s. 466. Uthevelser tilføyd). Det er også andre indirekte beviser som peker på et bånd mellom B'nai B'rith og frimureriet. Eksempelvis kan nevnes at Frank Goldman var president for B'nai B'rith i årene 1947–53 og ærespresident fra 1953. Han var tidligere redaktør for det jødiske tidsskrift The National Jewish Monthly. I tillegg var Goldman også 32. grads frimurer i Scottish Rite. (10 000 Famous Freemasons). Rabbi Robert I. Kahn var medlem av B'nai B'rith, og var også tidligere president for denne. Rabbi Kahn var også president for verdens største Rotary-losje: Houston Rotary Club, i årene 1967–68. Han var også 33. grads frimurer i Scottish Rite og Stormester i samme. Her har vi med andre ord to prominente menn som begge har vært presidenter for B'nai B'rith på samme tid som de var høygradsfrimurere i Scottish Rite. Dette borger for ektheten i di Bernardos uttalelse om at det er sterke bånd mellom B'nai B'rith og frimureriet.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 3, 2004 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:37

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto