Skriv ut denne siden

Jesus eller Buddha?

(0 Stemmer)

Teori og kunnskaper om mangt og meget er nyttig å ha, men gagner lite når det gjelder det vesentligste — nemlig frelsen. Et menneske blir ikke frelst på grunnlag av sine teoretiske kunnskaper. Frelsen er utelukkende å få gjennom Jesus Kristus og ham korsfestet. Røveren på korset var i manko hva teori og kunnskaper angikk, men han ble likevel frelst, og han ble frelst ved sin tro på Jesus. Johannes 3,16–18 definerer frelsen for oss i et nøttskall. 3,16 kalles også «den lille Bibel»: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.»

Det var også det som var grunnlaget for den frelse hoffmannen fra Etiopia fikk del i: «Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!» (Ap gj 8,37.) Det er mange som mener at Jesus var en stor morallærer, og sammenligner ham med Buddha, Konfucius og Zoroaster (Zarathustra), uten at de vil gjøre ham til noe mer.

Buddha kan ikke frelse noe menneske og skjenke evig livBuddha kan ikke frelse noe menneske og skjenke evig livDet er eJesus Kristus, Guds Sønn og Ham korsfestet, død og oppstanden er den eneste Frelser og Forsoner som har betalt løsepengen for menneskehetens synd og som kan skjenke evig livJesus Kristus, Guds Sønn og Ham korsfestet, død og oppstanden er den eneste Frelser og Forsoner som har betalt løsepengen for menneskehetens synd og som kan skjenke evig livnkelte som mener at Jesus i tillegg til å være en stor lærer også var en stor Frelser. Men det er likevel én ting som mangler. Jesus var naturligvis en stor lærer som målbandt både fariseer og skriftlærd. Han var imidlertid langt mer enn både lærer og frelser. Hvis han ikke var annet en en stor morallærer, ville menneskeheten vært fortapt og Bibelen en løgn. Jesus Kristus var nøyaktig hva han selv sa han var: Guds Sønn. Han var ikke bare en frelser, han var selve Frelseren som døde for menneskenes synder i deres sted og sørget for en vei til frelse og evig liv for den som tror på ham. Dette maktet verken Buddha, Konfucius eller Zoroaster.

Jesus sammen med sin Far har skapt jorden, universet, alt liv — alt som eksisterer (Joh 1). Dette har verken Buddha, Confucius, Zoroaster eller andre gjort. De som gjør Jesus til en stor morallærer, men ikke noe mer, vikler seg inn i en selvmotsigelse fordi de gjør Jesus til en grov løgner ved å insinuere at han løy da han erklærte at han var Guds Sønn. Men løy Jesus på et så viktig spørsmål, var han heller ingen stor morallærer. De som lyver, er de som ikke vil gjøre Jesus til noe annet enn en «stor morallærer». De forteller bare en halv sannhet, men den blir til en hel løgn fordi den fornekter Jesu guddommelighet. Men Jesus løy ikke. Han var, og han er Guds egen Sønn som kom for å lide og dø i vårt sted slik at frelsens vei ble tilrettelagt for det falne menneske. Bibelen forkynner videre at Jesus også sto opp av graven etter tre dager og tre netter, og at han etter førti dager for opp til himmelen. Guds engler, som ikke farer med usannheter, erklærte dessuten at Jesus i sin tid ville komme tilbake. Dette kan verken Buddha, Konfucius eller Zoroaster skilte med. Etter sin tilmålte levetid forsvant de i sine graver og ble til støv. Bibelen gjør det helt klart at det ikke er frelse i noen annen enn Jesus Kristus, Guds Enbårne Sønn og ham korsfestet og oppstanden. Det var ingen andre enn Guds egen Sønn som kunne sone for menneskehetens synd; selv ikke en engel kunne det. Hvis Jesus ikke var den han selv og Bibelen sier han var, men bare en «stor morallærer», så var menneskeheten fortapt. Det ville ikke være noen frelse med håp om evig liv, intet soningsverk, ingen frelseplan, Bibelen blir redusert til en nyttig «moralsk rettesnor» og ikke en veiviser til frelse fordi det ikke er noen frelser. En slik lære, som bl.a. New Age-tilhengerne forfekter, er en uhyrlig vranglære som fører til fortapelse. Det kan ikke advares kraftig nok mot løgner av den kaliber! Som nevnt innledningsvis er teori og kunnskaper gavnlige og nyttige, og til tider nødvendige, men de kan ikke frelse et menneske. Det er det bare Jesus som kan — ikke selve teorien om hvem Jesus er, men troen på ham og det personlige forhold et menneske har til ham som Frelser og Guds Sønn. «Hun [Maria] skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Matt 1,21). «Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Ap gj 4,11–12).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 4, 2007 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:44

Beslektede artikler