To Top

Artikler

Dette er en test

Aspartam – den søte gift

Skriv ut
(8 Stemmer)

Et av menneskets fremste primærbehov — mat — er i dag et lukrativt marked for kjemikalieprodusentene. Det vrimler med kjemiske tilsetningsstoffer i nær sagt alle typer emballerte matvarer. Et av disse tilsetningsstoffene er søtningsmidlet Aspartam, som det er stilt mange spørsmål ved.

I helsebladet iFormDet kunstige søtningsmidlet Aspartam var engang klassifisert som et biologisk våpen, men er nå rikt representert i   dagligvareforretningene i utallige «light-drikker» og andre «matvarer»Det kunstige søtningsmidlet Aspartam var engang klassifisert som et biologisk våpen, men er nå rikt representert i dagligvareforretningene i utallige «light-drikker» og andre «matvarer» (4/2004) stiller en leser bl.a. dette spørsmålet: «. . .så jeg drikker Cola light i store mengder. Er det virkelig ikke fetende? Er det usunt for kroppen på andre måter?»

Og ernæringseksperten til iForm svarer: «. . .Cola light er søtet med Aspartam. Det er et veldokumentert søtningsmiddel uten bivirkninger, så du kan trygt drikke cola light. . .»

Men i E-nummerboken (Orion forlag AS, 2001), finner vi disse opplysningene på side 359–360 om tilsetningsstoffet E-951, Aspartam: «Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja.

. . .Det finnes også informasjon om at Aspartam kan gi hjerneskader hos spedbarn. . . .Det er ifølge beskrivelser påvist at stoffet skader hjernecellene og kan fremkalle hjernesvulster hos forsøksdyr. Det er dessuten fremmet teorier om at Aspartam kan være en utløsende faktor til epileptiske anfall. . . .Videre er det viktig å legge merke til at de personer som drikker mye light-brus, får i seg ganske store mengder av dette skadelige stoffet. . . .

Ethvert stoff som gir den minste mistanke om skadelige virkninger, enten dette er på spedbarn eller andre, bør forbys. Det er ingen mening i at forbrukeren skal, uten egentlig å få vite det, få i seg slike stoffer. Ved forespørsel og ellers vil vi på det sterkeste anbefale at produkter som inneholder denne type tilsetningsstoff, absolutt ikke kjøpes. Produkter som inneholder Aspartam, må ikke gis til barn! Uthevelser i original).» Dette er konklusjonen til E-nummerboken mht. til E-951, Aspartam, som ellers skilter med det velklingende navnet L-asparti-L-fenylalanin metylester, og bærer den kjemiske formelen C14H18O5N2. Dette stoffet finner man i forskjellige light-brus, sukkerfrie leskedrikker, tyggegummi, syltetøy, halspastiller etc. etc. Se på varedeklarasjonen og styr unna disse produktene hvis du er interessert i å bevare din helse!

Nervegift

Ifølge medisinske eksperter som har forsket på Aspartam er stoffet rett og slett en nervegift (nevrotoksin) som paraderer som søtningsmiddel. Det inneholder 50% av aminosyren fenylalanin. Dette stoffet er i isolert form en nervegift som går rett til hjernen, der det senker anfalls-terskelen og utarmer det kjemiske stoffet serotonin. Når serotonin-nivået synker, framkalles maniske depresjoner, humørsvingninger, angst, selvmordstendenser, paniske anfall, paranoia, hallusinasjoner etc. Dette er ikke grepet ut av løse luften; det er dokumentert og beskrevet i tunge medisinske verker som f.eks. Aspartame Disease: An Ignored Epidemic av dr. H.J. Roberts, en diabetes-spesialist. Ved temperaturer over +30C — godt under kroppstemperaturen på +37C — frigjør Aspartam til blodstrømmen ett molekyl metanol (tresprit) for hvert aspartammolekyl som brytes ned. Denne trespriten oksyderes videre til formaldehyd (formalin), et stoff som brukes til å konservere zoologiske preparater.

Trocho-undersøkelsen i 1998 viste at formaldehyden som dannes fra den frie metanolen i Aspartam akkumuleres i cellene og gjør skade på arvestoffet DNA, og at skaden er størst i leveren. Diabetes-spesialisten Dr. H.J. Roberts, MD, F.A.C.P, F.C.C.P., har forsket på Aspartam. På grunnlag av disse undersøkelsene skrev han boken Aspartame Disease: An Ignored Epidemic (2001), et veldokumentert verk på over 1000 sider.

Global epidemi

Dr. Roberts har erklært bivirkningene av Aspartam som en «global epidemi». Undersøkelsene har påvist at søtningsmidlet kan fremkalle diabetes (sukkersyke), forverrer og simulerer lidelser i øyets netthinne, ødelegger synsnerven (på grunn av den frie metanolen), og stoffet kan sågar framkalle diabetiske krampeanfall og får blodsukkernivået til å komme ut av kontroll. Det svekker immunforsvaret og forårsaker fosterskader pga. morens inntak av Aspartam. Videre er det dokumentert ved dyreforsøk at Aspartam framkaller svulster i hjernen, livmor, eggstokker, testikler, bukspyttkjertel og skjoldbruskkjertel.

Videre er det påvist at Aspartam framkaller uregelmessig hjerterytme, skader ledningsevnen i hjerte/karsystemet og kan forårsake plutselig død. Aspartam framkaller videre migrener, hukkommelsestap, kramper, blindhet, koma, og det framkaller også symptomer som minner om fibromyalgi, lupus, Alzheimer etc. Det er dokumentert over 92 til dels alvorlige bivirkninger av Aspartam.

Det er flere idrettsutøvere som vært stordrikkere av light-brus, som har falt døde om (Dr. Betty Martini: Anxiety, Depression and Suicide Among Children, Ms. 12. februar 2004).

«Hjerneallergi»

Dr. Miguel Baret Daniel forteller om en undersøkelse han foretok på 360 skolebarn. Svært mange av disse hadde hva han karakteriserte som «hjerneallergi» — unormal rastløshet, konsentrasjonsvansker, irritabilitet og depresjoner. Dr. Daniel oppdaget at alle de barn som hadde disse symptomene, også drakk større mengder av en leskedrikk som var søtet med Aspartam. Han kontaktet foreldrene til disse barna og henstilte til dem å stoppe barnas forbruk av denne leskedrikken. Til sin forbauselse oppdaget han at alle symptomer forsvant i løpet av 4–5 dager hos alle disse barna! (Dr. Betty Martini: Anxiety, Depression and Suicide Among Children, Ms. 12. februar 2004).

Det er påvist at en rekke personer som har fått diagnosen MS, i virkeligheten er ofre for Aspartamforgiftning. Stoffet kan nemlig framkalle MS-lignende symptomer og epileptiske anfall. Dr. Betty Martini forteller om en amerikansk kvinne som var til undersøkelse ved Mayo-klinikken i USA, der det ble påvist den største MS-skade klinikken hadde støtt på. Pasienten gjorde deretter sine egne undersøkelser, bl.a. ved å besøke linken www.dorway.com. Hun sluttet med Aspartamholdige matprodukter, og etter kort tid spaserte hun ut av rullestolen. Senere undersøkelser viste at «MS»-skadene var borte.

Aspartam og vekttap

Modell av aspartam-molekylModell av aspartam-molekylDr. Betty Martini (Anxiety, Depression and Suicide Among Children, Ms. 12. februar 2004), setter den globale aspartam-epidemi i sammenheng med den påfallende økning av overvektige personer i Vesten, spesielt blant barn. I følge Agente France Presse (AFP, 28. mai 2004) er engelske barn i ferd «med å kveles i sitt eget fett». Antall overvektige personer i England har økt med 400% på 25 år, og antall overvektige barn er tredoblet på 20 år. Det står ikke bedre til i USA. 34% av den amerikanske befolkning er overvektig, av disse utgjør 15% barn og unge mellom 6–19 år. Dette er en tredobling på 20 år.

Dr. Eric Topol uttaler følgende om disse forholdene: «Ordet 'epidemi' er ikke tilstrekkelig dekkende. Det er faktisk en av de verste helsemessige kriser vi har opplevd på generasjoner» (dr. Eric Topol, sjefskardiolog ved Cleveland-klinikken, www.weight-loss-i.com/weight-loss-data/obesity-overweight-usa.htm).

Påfallende nok er denne enorme forandringen i England og USA skjedd på 20–25 år, som er det samme tidsrommet Aspartam har vært i bruk i bl.a. leskedrikker. Det er selvsagt også andre faktorer som spiller inn, men bruken av Aspartam skal ikke utelukkes som en sterkt medvirkende faktor. Stoffet forgifter leveren, og en forgiftet lever blokkerer vekttap og bidrar faktisk til vektøkning. Dette er hva medisinske eksperter som har forsket på Aspartam hevder.

Carcinogen

Dr. Adrian Gross, som er giftstoffekspert i det amerikanske helsedirektoratet, sto fram i Den amerikanske kongress i 1985 og erklærte at Aspartam er et kreftfrembringende middel (carcinogen) i klasse A, og at bruken av slike stoffer er forbudt ved amerikansk lov. Likevel brukes det mer enn noen gang.

Forby bruken av denne uhyggelige nervegiften!

Det er absolutt hårreisende at helsemyndighetene tillater bruken av et produkt som produserer fri metanol — tresprit — i kroppen. Men så er det jo big business, der den enes brød er den annens død.

Kjære leser: har du omsorg for din egen helse? Hvis svaret er ja, bør du som ledd i denne omsorgen ta en kikk på varedeklarasjonene på de matprodukter du kjøper i dagligvareforretningene og holde deg langt unna produkter som inneholder nervegiften Aspartam, som paraderer under betegnelsen søtningsmiddel.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 4, 2004 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 12:42

Mer i denne kategorien Den sure tilværelse »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto