To Top

Artikler

Dette er en test
Israel

Israel

Bibelen forteller at ti av stammene i det gammeltestamentlige Israel til slutt ble tatt til fange av assyrerkongene rundt 722-721 f.Kr., og at de derfor forsvant fra historien. Men er dette riktig? Er det mulig å spore dem videre gjennom historien og fram til i dag?

Hva er antisemittisme?

Hva er antisemittisme?

Hver gang det blir rettet en pekefinger mot Sioniststaten Israel eller mot ett eller annet som har med jøder å gjøre, lyder straks ropet «antisemittisme!» Men hva er egentlig antisemittisme?
Les mer
Hvem oppdaget Amerika?

Hvem oppdaget Amerika?

Var de gamle hebreere kommet til det nord- og sydamerikanske kontinent flere tusen år før Kristoffer Colombus? Hvilke beviser finner vi for en hebraisk/israelittisk kolonisering av den vestlige halvkule tusen år før Kristus? Var transatlantiske oppdagelsesreiser og handelsferder ganske vanlig på kong Salomos tid? Les her den interessante sagaen om Amerikas virkelige oppdagere!
Les mer
Israels ti tapte stammer Del 1

Israels ti tapte stammer Del 1

Har Gud en plan med Bibelens Israel i de siste dager? Den kristne verden er for tiden sterkt opptatt av dette spørsmålet. Jødene vender tilbake til sitt land, heter det, og de forventer Messias’ komme i nær framtid. Det letes etter paktens ark, og fra enkelte hold meldes det om at den er funnet. Grunnsteinen ligger klar for byggingen av det tredje tempelet, og en ny storhetstid for jødene er nær forestående — heter det i den kristne verden. La oss gjøre et forsøk på å oppklare en del misforståelser i forbindelse med Israel og jødene. Hva er en "jøde", og hva mener Bibelen med "Israel", "Jakobs hus", "Israels hus" og "Judas hus"? Her er det åpenbart mange misforståelser ute og går.
Les mer
Israels ti tapte stammer Del 3

Israels ti tapte stammer Del 3

Interessante arkeologiske funn tyder på at israelittene i sin utferdstrang også var nådd fram til Det amerikanske fastland, der de etter alt å dømme anla handelskolonier og drev gruvedrift, spesielt utvinning av kopper ved nordbreddene av Lake Superior. Israelittene seilte sammen med fønikerne, som var betydelige sjøfarere (1 Kong 9,26–28. Hiram fra Tyrus var føniker fra den gamle fønikiske byen Tyrus), og vi vet at også Dans stamme hadde skip (Dom 5,17). De første koloniene i Amerika ble grunnlagt ved elvemunningene i det som nå er Ny-England. Den israelittisk/fønikiske påvirkning blir bekreftet av hundrevis av steininskripsjoner og andre arkeologiske funn i Amerika. Inskripsjonene er på flere språk, bl.a. fønikisk og iberisk/punisk.
Les mer
Jomfru Israel

Jomfru Israel

Åpenbaringen 12 skildrer en kvinne som er kledd i solen, har månen under føttene og bærer en krone av tolv stjerner. Mange tolker denne kvinnen som den kristne menighet. Men er det grunn for en slik tolkning? Hvem kan denne kvinnen representere?
Les mer
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: S.K

Magasinet innsyn © 2001-2022

Min konto