To Top

Artikler

Dette er en test

Svermeriets ånd

Skriv ut
(1 Stemme)

Bibelen formaner oss som kristne til å ta vare på den sunne lære og den sunne tro. Det vil komme en tid da det vil skje et stort frafall fra troen, sier apostelen: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr» (2 Tim 4,3–4). Denne tiden er forlengst kommet, og hvor er det blitt av gangsynet og bakkekontakten til de kristne som apostelens formaning er myntet på? Denne innstilling har i større eller mindre grad gjort seg gjeldende opp gjennom historien, da den passer med menneskets naturlige, kjødelige natur, men apostelen peker til en tid da det skal skje et stort frafall fra troen: «La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn» (2 Tess 2,3). Dette frafallet refererer til endens tid umiddelbart før Antikristen dukker frem på verdensarenaen. Det dreier seg om et generelt frafall innenfor kristenheten som «programmerer» menneskene til å bøye kne for Antikrist i den tro at han er Gud. Denne «programmeringen» skjer i dag i kristenheten rett foran øynene våre!

Mens kristenledere sover blidelig og sågar ønsker denne farlige trenden velkommen i deres midte! Det er beklagelig, men kristenheten er i dag full av stumme hunder som ikke kan gjø, blinde veiledere som ikke ser forskjell på rent og urent, hellig og vanhellig, det ekte og det falske; som gjør lys til mørke og mørke til lys, som kaller det gode ondt og det onde godt, som gjør søtt til bittert og bittert til søtt! (Es 56,10; 5,20.)

Spiritualisme

Reformatorene Martin Luther og Philipp Melanchton opplevde svermeriets ånd under reformasjonstiden. Malerier av Lucas Cranach d.e.Reformatorene Martin Luther og Philipp Melanchton opplevde svermeriets ånd under reformasjonstiden. Malerier av Lucas Cranach d.e.Allerede i de førstReformatorene Martin Luther og Philipp Melanchton opplevde svermeriets ånd under reformasjonstiden. Malerier av Lucas Cranach d.e.e århundrene etter Kristus dukket det opp ekstreme retninger innenfor kristenheten, bl.a. gnostisismen, som også var preget av en overspent «overåndelighet». Disse fenomenene gjorde seg også gjeldende i Reformasjonens fotspor, og på Martin Luthers tid dukket det opp en form for «spiritualisme», som var preget av åndelige manifestasjoner, «åpenbaringer» etc., der de som tok del i dette hevdet at Den Hellige Ånd talte direkte til dem.

Luther kalte dette for svermeri. Fenomenet dukket opp i Wittenberg mens Luther selv oppholdt seg i Worms. Hans venn og medarbeider Philipp Melanchton skrev bl.a. et brev til Luther om disse «himmelske predikanter». Luther skrev tilbake til Melanchton med formaning om ikke å feste tiltro til dem eller gi dem noen støtte.

Disse fenomenene sprer seg som ild i tørt gress i våre dager, men det er heller sparsomt med kristenledere av Luthers ånd. Det er den usunne tro og lære som idag får vind i seilene, og fruktene er vill forvirring og galskap som sprer seg som koldbrann i Kristi legeme. Det er en overspent «overåndelighet» som blir kalt «Den Hellige Ånd».

Discretia

Kundalini Yoga er en meget farlig meditasjonsteknikk som åpner døren for demoniske krefter. Ifølge denne dypt hedenske læren, ligger «kundalini-  slangen» sammenkveilet nederst i ryggraden, og det gjelder å vekke den til liv gjennom «chakraene»Kundalini Yoga er en meget farlig meditasjonsteknikk som åpner døren for demoniske krefter. Ifølge denne dypt hedenske læren, ligger «kundalini- slangen» sammenkveilet nederst i ryggraden, og det gjelder å vekke den til liv gjennom «chakraene»Til den sunne lære hører også den åndelige dømmekraft. I urmenigheten ble evnen til å skjelne mellom det ekte og det falske regnet som en av de største og viktigste nådegaver. Denne spesielle nådegaven ble kalt discretia, en nådegave vi trenger å be inderlig om.

Det er altfor mye falsk glitter og kråkesølv i den kristne verden som virker ekte for den som mangler denne dømmekraften. Det gjelder visstnok de aller fleste, skal man dømme etter tilhørerskarene som fyller møtesalene til de «åndelige kremmere» som Guds Ord roper et ve over!

Den indre røst

Man skal definitivt ikke stole på alle røster som har sitt utspring i menneskets hjerte. De fleste falske religioner er opptatt av hva som befinner seg i menneskets indre bevissthet, og disse religioner hevder at det er i vårt indre vi møter Gud, og at vi bl.a. gjennom meditasjon kan trenge inn i de «dypere lag» i bevisstheten — de forskjellige «energinivåer» eller chakras, inntil man ifølge denne læren når frem til den syvende chakra øverst i ryggraden, der man finner «Gud». Det er bl.a. dette den megeDen hinduistiske guddom Shiva sitter på en sammenkveilet kobraslange. Legg merke til kobraens syv hoder over Shivas hode. De representerer de syv «chakras»   i KUndalini Yoga. Shiva sitter på kobraen, som representerer «kundalini-slangen», som etter denne hedenske læren ligger sammenkveilet nederst i ryggraden. Satan, «den   gamle slange»Den hinduistiske guddom Shiva sitter på en sammenkveilet kobraslange. Legg merke til kobraens syv hoder over Shivas hode. De representerer de syv «chakras» i KUndalini Yoga. Shiva sitter på kobraen, som representerer «kundalini-slangen», som etter denne hedenske læren ligger sammenkveilet nederst i ryggraden. Satan, «den gamle slange»t farlige kundalini yoga søker å oppnå. Men i stedet for å trenge frem til «Gud», åpner man en kanal for sataniske, okkulte krefter. Man trenger nok frem til en «gud», men det er denne verdens gud, mørkets fyrste. Dette er karakteristisk for New Age og dens opphav: Østens religioner. Der finner man begreper som «det tredje øye», som typisk nok ikke fokuserer utover, men innover i bevisstheten, der man hevder å finne «Gud».

Den kristne søker ikke etter Gud den veien. Han har Guds Ord, Bibelen. Skal man meditere, kan man heller meditere over Guds Ord. Det er der vi finner Guds tale til menneskene. Den befinner seg utenfor oss selv. Bibelens Gud befinner seg ikke i vårt eget indre, og vi kan ikke stole på vårt hjerte. Bibelen sier om vår «indre røst»: «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det?» (Jer 17,9.) De siste 25 årene har det oppstått helt nye retninger innenfor kristenheten. Grunntonen i disse retningene er at Gud møter oss direkte i vårt eget hjerte, og ikke gjennom hans Ord. De hevder å ha mottatt Den Hellige Ånd, som dermed er blitt en indre røst som hele tiden taler direkte til mennesket, og gjør Bibelen unødvendig. Disse nye retningene har antatt stadig mer ytterliggående former, og det er forstemmende at normale mennesker faller for denne svindelen. Profeten Hoseas sier at menneskene går til grunne av mangel på kunnskap om Gud og hans Ord: «Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap» (Hos 4,6). Når man tilsidesetter Guds Ord og stoler på sin «indre røst», hvor skulle man da få sin kunnskap fra? «De vise blir til skamme, de blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra?» (Jer 8,9.) «Det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det er dødens veier» (Ord 14,12).

Rodney Howard Browne

«Den Hellige Ånds bartender», Rodney Howard-Browne gjør satantegnet «mano cornuta»«Den Hellige Ånds bartender», Rodney Howard-Browne gjør satantegnet «mano cornuta»Rodney Howard Browne er en leder innenfor den såkalte «Toronto-bevegelsen», som preges av de mest bisarre «åndsmanifestasjoner». I april 2008 var RHB i Norge (Bergen), der han holdt sine møter, eller hva vi skal kalle det. Rodney Howard Browne kaller seg selv for «Guds bartender», eller «Den Hellige Ånds bartender» — uttrykk som i seg selv er dypt blasfemiske. RHB og hans likesinnede oppfatter Den Hellige Ånd som en kraft som setter mennesker i en «åndelig rus», slik at de mister alt som heter normal anstendighet, og oppfører seg som gale.

DeI «Joels bar» flyter de åndelige drikkevarer i rikt monn, og de som drikker her, blir «fulle i ånden». Men av hvilken ånd er «den åndelige herlighet?»   Det er såvisst ikke Guds Ånd!I «Joels bar» flyter de åndelige drikkevarer i rikt monn, og de som drikker her, blir «fulle i ånden». Men av hvilken ånd er «den åndelige herlighet?» Det er såvisst ikke Guds Ånd! er «drukne i Ånden», heter det. Under møtene i Bergen og andre steder der «Den Hellige Ånds bartender» utfolder seg, fant de mest vanhellige scener sted. RHB skjenker folk fulle av «Den Hellige Ånd». De blir invitert til «Joels bar» (etter Joel 3,1–3, men der snakker ikke profeten om åndelig drukkenskap og barer), der de skal komme og drikke seg skikkelig fulle av «Ånden». Enkelte er kommet i en slik åndelig «rus» under disse seansene at de ikke er i stand til å kjøre bil etter møtet, men må ta taxi hjem.

«Fulle i ånden». Fra Rodney Howard-Brownes møter der tilhørerne har fått for meget å drikke i «Joels bar»«Fulle i ånden». Fra Rodney Howard-Brownes møter der tilhørerne har fått for meget å drikke i «Joels bar»Denne vanvittige galskapen sprer om seg, og det er mildt sagt forkrekkende at norske, såkalte kristne dagsaviser lovpriser dette gudsbespottelige galimatiaset, og ikke setter noen som helst grenser. RHB skryter av at han har satt seg som mål å «frelse» 100 millioner mennesker de neste ti årene. Men frelst for hva, og for hvem? Hvor er det blitt av gangsynet til kristne ledere? De mangler alt som kalles åndelig dømmekraft, discretia — evnen til å skjelne mellom det falske og det ekte.

Eksploderer

Denn«Latterpredikanten» John Arnott har også servert for mange «åndelige drinker» i «Joels bar». Fra et av Arnotts møter, der folk ligger på   gulvet døddrukne av «den åndelige vin»«Latterpredikanten» John Arnott har også servert for mange «åndelige drinker» i «Joels bar». Fra et av Arnotts møter, der folk ligger på gulvet døddrukne av «den åndelige vin»e galskapen er i ferd med å eksplodere på verdenbasis. En annen av lederne i Toronto-bevegelsen, John Arnott, skryter av at det er mer enn 55 000 menigheter på verdensbasis som er basert på «Toronto-vekkelsen».

John Arnott forteller at Gud samtaler direkte til ham i «Ånden». Arnott forteller videre at han alltid hadde trodd at Guds mål var å frelse de fortapte, lege de syke og la sitt rike vokse. Men nei, sier John Arnott, slik er det ikke. Det Gud vil, er å stelle i stand en stor fest der folk kan komme og drikke seg gode og fulle av «Den Hellige Ånd». De skal komme til «Joels bar» og få masser av gratisdrinker og drikke seg så fulle av «Ånden» at de faller omkull på gulvet av «åndelig drukkenskap». De kan bli liggende på gulvet i timesvis, klistret til gulvet av det som Rodney Howard Browne kaller «Den Hellige Ånds lim», som «limer» folk til gulvet så de ikke er i stand til å reise seg.

Un«Latterpredikanten» John Arnott har også servert for mange «åndelige drinker» i «Joels bar». Fra et av Arnotts møter, der folk ligger på   gulvet døddrukne av «den åndelige vin»der disse «drikkeseansene» til Rodney Howard Browne, John Arnott og andre, oppfører folk seg som gale når de har fått for mange «drinker» innabords i «Joels bar». De gjør de mest groteske, ukontrollerte bevegelser. De som ikke er «limt» fast til gulvet av «Den Hellige Ånds lim», hopper rundt på gulvet som apekatter, hyler som ulver, bjeffer som hunder, skriker som griser på vei til slaktehuset, åler seg rundt på gulvet og visler som slanger, etc. Det er et veritabelt «fyllekalas» og galehus i «Joels bar» der «Den Hellige Ånds bartender» ikke er snau med «drikkevarene». Hvor i Bibelen leser vi at mennesker som er fylt av Den Hellige Ånd oppfører seg på dette viset? Var det slikt gudsbespottelig sirkus apostlene deltok i? Definitivt nei! Ingen steder! Dette er ikke Den Hellige Ånd, men en helt annen ånd som ubefestede kristne tror er DHÅ. Kan et bedrag bli større?

Det er Den karismatiske bevegelsen programmerte store deler av kristenheten til det bisarre svermeriet vi opplever i dag. Det er den samme ånd som står bak,   men definitivt ikke Den Hellige ÅndDen karismatiske bevegelsen programmerte store deler av kristenheten til det bisarre svermeriet vi opplever i dag. Det er den samme ånd som står bak, men definitivt ikke Den Hellige Åndden samme ånd som står bak New Age, Østens mystikk og -religioner, kundalini yoga, spiritisme, voodoo etc. Denne religiøse galskapen er ikke annet enn demonbesettelser og spiritisme i kristen drakt. Manifestasjonene fra «Joels bar» og andre seanser av lignende kaliber vil du også finne i disse okkulte grenene. Det er livsnødvendig i denne tid at den kristne kjenner Guds Ord og Guds kraft, og har den nødvendige discretia, ellers vil man bli drevet ut i villfarelsen.

Ingen bønn, ingen omvendelse

Under disse seansene, og andre møter av lignende art, blir det ikke forkynt omvendelse fra synd, slik Døperen Johannes og Jesus selv gjorde: «Han sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matt 3,2; 4,17.) Slik forkynnelse er bannlyst på disse møtene. Folk skal jo på «fest», og må ikke plages med forkynnelse som skaper «frykt», «uro», og som rører ved samvittigheten. De skal heller «drikke seg fulle» av «ånden» så de faller om.

Limt fast til gulvet av «limet» til Rodney Howard-Browne, som han kaller «Den Hellige Ånds lim»Limt fast til gulvet av «limet» til Rodney Howard-Browne, som han kaller «Den Hellige Ånds lim»Rodney Howard Browne pleier å si til mennesker som ber på egen hånd, men som ikke merker noen kraft: «Ber du? Det må du aldeles ikke gjøre. Du må ikke be når du kommer til disse møtene, for da hindrer du at Åndens fylde kommer over deg!» Dette er godt dokumentert fra deres egne skrifter og taler. Disse «predikanter» vinner terreng, og det er mildt sagt begredelig at de blir ønsket velkommen i kristen sammenheng, også i Norge. Den åndelige dømmekraft — discretia — er sørgelig mangelvare i dagens kristenhet. Denne virksomheten er definitivt ikke av Gud, men er drevet av en helt annen ånd. Apostelen Paulus advarer på det sterkeste mot å vende seg vekk fra det sanne evangelium: «Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!» (Gal 1,9.) Frukten av slike seanser og åndsmanifestasjoner er at Guds Ord, Bibelen, blir unødvendig. Parolen blir «Hva skal vi med Guds Ord når Gud taler direkte til oss?» Trenden i det religiøse sirkuset er at folk er at Bibelen mister sin aktualitet. I stedet er det følelser og «åndelig drukkenskap» som overtar.

Mangel på bibelkunnskap

Den liberale teologi har overtatt store deler av kristenheten, og igjen blir spørsmålet stilt: «Har Gud virkelig sagt?» (1 Mos 3,1.) Avkristningen går sin gang, ikke minst i vårt eget land. De bibeltroende kristne kan nok avvise insinuasjonene til den liberale teologi, men så faller de i en annen snare: De er ikke på vakt mot snedige åndelige forførelser og svermerier som fører den ubefestede bort fra Guds Ord. Årsaken er bl.a. at bibelkunnskapen har avtatt i forferdelig grad hos mange kristne, og da blir det som Jesus sier: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft» (Matt 22,29). Da blir kroppens åndelige immunforsvar svekket så det ikke kan motstå den usunne lære. Man blir da mer påvirkelig for svermerier og falsk forkynnelse. Bibelkunnskap og grunnleggende undervisning i Guds Ord er absolutt nødvendig for den kristne.

Den post-moderne tid

Vi lever i den såkalte post-moderne tid, som kjennetegnes av en omfattende underholdningsbransje. Dette fenomenet har også inntatt kristenheten. Det er «in» med underholdning i større eller mindre grad både i forkynnelsen og i den kristne musikk. Hvis underholdnings-aspektet mangler, blir de religiøse møtene oppfattet som kjedelige. Men når man bruker uttrykket «kjedelig» i forbindelse med kristen forkynnelse, er det et tegn på at man har gjort underholdningsbransjen til målestokk i kristen sammenheng. Slik må det absolutt ikke være. Gud er ikke engasjert i underholdnings-business, og det er ikke menneskene som skal diktere Gud hva slags budskap han skal sende dem. Men det naturlige hjerte vil gjerne ha det slik profeten Esaias sier: «For det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov. De sier til seerne: Dere skal ikke se! — og til profetene: Dere skal ikke skue for oss det som rett er! Tal smigrende ord til oss, se synkvervinger!» (Es 30,9–10.) Og smigrende ord og synkvervinger blir fallbudt til utsalgspriser av en horde med frafalne, religiøse ledere. Disse falske forkynnere hadde ikke fått gjennomslag hvis den kristne hadde gjort Guds Ord til sitt studium og sørget for å bygge sitt hus på fjellgrunn. Men som profeten sier — Guds folk går til grunne av mangel på kunnskap, og da blir de et lett bytte for de glupende ulver som ikke vil skåne hjorden, men dra dem med seg i fortapelsen!

Profeten Jeremias, kap. 23 forteller at de falske profeter kjennetegnes av en lett forkynnelse. Den klør i øret, den er lett å svelge, den skaper ikke ubehag eller uro, og den rører ikke ved samvittigheten. Den sanne forkynnelse, «Herrens byrde» blir derimot av det kjødelige hjerte oppfattet som «tung». Man vil heller ha det som er lett å svelge, det som er «hyggelig», ufarlig, «det som ikke er kjedelig». Det er alt dette som horder av falske profeter fallbyr til naive og kunnskapsløse kristne, og disse fløytespillere fra Hameln drar skarer etter seg i fortapelsen. Der denne falske forkynnelse og svermeriske ånd vinner innpass, blir det gradvis skapt en aversjon mot det som har Guds tyngde i seg. Man blir fremmedgjort for tyngden (som også kan oversettes med «herlighet») i Guds Ord. Vi må ikke bli så åndelig sløve at vi lar oss drive hit og dit av alle slags vinder av menneskelig og satanisk opphav. Når stormen kommer og skyller vekk alt det falske, må vi ha bygd vårt hus på fjellgrunn, slik at det blir stående når stormværet kommer. Og det virkelige stormværet er ikke langt unna! Har vi gjort de nødvendige forberedelser til den ødeleggende stormen?

Kathryn Kuhlman

Kathryn Kuhlman under et av hennes mange «healermøter»Kathryn Kuhlman under et av hennes mange «healermøter»Kathryn Johanna Kuhlman (1907–1976) var en velkjent «healer-forkynner» som reiste verden rundt og holdt sine healermøter. Det er imidlertid ikke dokumentert ett eneste tilfelle av sann helbredelse fra disse møtene. Men hun hadde en «ånd» med seg, som bl.a en tilstedeværende under et av Kathryn Kuhlmans møter i Sverige (i «trosmenighetene») kunne fortelle om. Dette må ha vært sent på 60-tallet eller tidlig på 1970-tallet. Under disse møtene merket de tilstedeværende en «stormvind» som feide inn i møtesalen og fylte den. Folk løftet hendene over hodet, og det skjedde «helbredelser». Denne «stormvinden» var definitivt ikke Den Hellige Ånd, men en helt annen ånd.

Kathryn Kuhlman var en stor inspirasjonskilde til en annen «predikant» i det religiøse sirkuset: Benny Hinn. Han adopterte noen av Kathryn Kuhlmans «healing-teknikker», og har også skrevet en lovprisningsbok om KK. Det er også andre «healere» i samme fløyen som har Kathryn Kuhlman til forbilde. En av dem er den bisarre Todd Bentley, «pang-pang-Bentley», som av og til besøker Kathryn Kuhlmans grav for å hente inspirasjon. Todd Bentley er trolig den mest ekstreme og også voldelige «healer-forkynner» i det religiøse sirkuset.

Demoner

En magiker, eller trollmann, står midt i et pentagram, omgitt av «beskyttende» konsentriske sirkler og påkaller «naturvesener» som minner   påfallende om mytologiens alver. De er ikke annet enn demoner. Men de kan også påkalles i «kristen» sammenheng under seansene til Rodney Howard-Browne og andre av   lignende kaliber. De fleste kristne vet ikke hva de begir seg ut på når de går på slike møter! Dette er ikke overspenthet; det er den nakne, kalde virkelighet i den   verden der Satan rår grunnenEn magiker, eller trollmann, står midt i et pentagram, omgitt av «beskyttende» konsentriske sirkler og påkaller «naturvesener» som minner påfallende om mytologiens alver. De er ikke annet enn demoner. Men de kan også påkalles i «kristen» sammenheng under seansene til Rodney Howard-Browne og andre av lignende kaliber. De fleste kristne vet ikke hva de begir seg ut på når de går på slike møter! Dette er ikke overspenthet; det er den nakne, kalde virkelighet i den verden der Satan rår grunnenEn person som hadde vært til stede ved noen religiøse møter i en bestemt forsamling i en by på Østlandet, fortalte at tilhørerne «pisket», eller «gearet» seg opp i ekstase, og så dukket det opp små, ekle skikkelser fra alle kanter i møtesalen. Man kunne se små demoner sitte på skuldrene til flere av de tilstedeværende. De små skikkelsene var plagsomme, og bet folk i leggen og i hælen. Disse små skikkelsene minner sterkt om alvene i norrøn mytologi. Det dreide seg rett og slett om onde ånder, demoner, som ble påkalt under disse møtene, som ikke kan karakteriseres som annet enn spiritistiske seanser i kristen drakt.

Til slutt

D«Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver» (Matt 7,15)«Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver» (Matt 7,15)et er ingen grunn til å ta med silkehansker på de falske forkynnere som river millioner av ubefestede sjeler med seg i fortapelsen. De er ulver i fåreklær, glupende ulver som løper Satans ærend! Jesus advarer i sterke ordelag mot slike «forkynnere», og det gjør også apostelen Paulus: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver» (Matt 7,15). «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden» (Ap gj 20,29).

Så vitner vi i Jesu Kristi navn at «forkynnere» som Rodney Howard Browne, Todd Bentley og andre likesinnede i det vi må karakterisere som «det religiøse sirkuset», «profetinner» som Mary Kathryn Baxter (avdød) og andre som farer med villfarende, ubibelsk lære, ikke er drevet av Den Hellige Ånd, men av en helt annen ånd. De er falske lærere, falske profeter i fåreham, som vi skal vokte oss for. Det er på høy tid å be Gud om den nødvendige discretia for å kunne skjelne det ekte fra det falske. Det er maktpåliggende å kjenne Skriften og Guds kraft, samt de ekte Åndens frukter i denne galskapens verden — ikke minst den religiøse verden! «Vokt dere for de falske profeter!»

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2010 ...
Sist redigert mandag, 02 november 2020 22:33

Beslektede artikler

Mer i denne kategorien « Prestinner Chrislam »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: S.K

Magasinet innsyn © 2001-2022

Min konto