To Top

Artikler

Dette er en test

Vann

Skriv ut
(2 Stemmer)

Vann er trolig den merkeligste kjemiske forbindelse i hele universet, med fysiske egenskaper vi knapt hadde forestilt oss. Den geniale serbisk/amerikanske oppfinner og supergeni Nikola Tesla (1856–1943) uttalte i sin tid at hvis man vil forstå universets hemmeligheter, skal man tenke i vibrasjoner, frekvenser og energi. Og det er både sant og riktig. Alt i hele universet består av disse usynlige elementene. Det er slik Gud har ordnet sitt skaperverk, og menneskene har hittil bare fått et lite innblikk i skaperverkets hemmeligheter — som de fleste forskere ikke tror er noe skaperverk, men resultatet av en langvarig utviklingsprosess. Det er mange naturlover og naturkrefter vi ikke har særlig innblikk i, men som vi likevel kan se virkningene av. En av disse lite utforskede naturkreftene er knyttet til en kjemisk forbindelse alle kjenner meget godt: Vann.

Vann, som består av to atomer hydrogen og ett atom oksygen — H2O — er, til tross for sin enkle kjemiske formel, utvilsomt den mest forunderlige kjemiske forbindelse i hele universet. Uten dette velkjente fluidum Vannmolekylet er enkelt, og består av to gasser, men i dette enkle molekylet har Gud nedlagt forunderlige egenskaperVannmolekylet er enkelt, og består av to gasser, men i dette enkle molekylet har Gud nedlagt forunderlige egenskaperkunne livet, slik vi kjenner det, ikke kunne eksistere, og det er Skaperen selv som har forordnet det slik og gitt denne væsken de merkverdige fysisk/kjemiske egenskaper som kan opprettholde det liv han skapte.

Vann er den kjemiske forbindelse som forekommer i størst grad på jordens overflate og i det levende liv, men er merkelig nok det minst utforskede av alle kjemiske forbindelser. Vann sender også ut et energifelt, elektromagnetisk stråling eller hva man nå vil kalle det. Det kan bl.a. de bevitne som får plager av å sove over en vannåre som løper under soveværelset. Dette vannet sender ut et energifelt med en frekvens eller hva det måtte være, som har en negativ virkning på kroppen. Ikke alle merker denne strålingen, men de som er el-følsomme merker den godt, og må treffe tiltak for å redusere plagene fra vann- og jordstråling. Sistnevnte er det for øvrig praktisk talt umulig å skjerme seg mot.

Vann og hukommelse

Den franske forsker Jaques Benveniste (1935–2004) har påvist at vann både kan oppta og utsende elektromagnetiske vibrasjoner eller frekvenser. Det viser seg at vann kan ta et slags «avtrykk» eller kopi av et molekyl, en molekylkonfigurasjon eller en bestemt frekvens det har vært i kontakt med, og «huske» denne informasjonen. Vann vibrerer med en egenfrekvens som kan programmeres, og kan derfor overføre informasjon i langt større grad enn vi har forstått.

Grander

Den østerrikske oppfinner Johann Grander oppfant i 1982 en spesiell magnetmotor. Han oppdaget at de høye frekvensene motoren produserte — rundt 100 kHz — kunne overføres til vann, og at vannet dermed ble «levende» — et «høyfrekvent» vann. Det fikk en ny molekylstruktur, og dette vannet kunne via et energifelt kopiere sine egenskaper til alt annet vann i dets nærhet — inklusive vann i levende celler — og overføre informasjonen, derfor blir dette vannet også kalt «informasjonsvann». Dette er ikke oppspinn. Det er forskere fra hele verden som har gjort forsøk med slikt vann og dokumentert de unike og meget velgjørende egenskapene for det levende liv dette informasjonsvannet har. Blant annet har Det russiske vitenskapsakademi gjort omfattende forsøk med dette vitaliserte («levendegjorte») vannet, og på grunnlag av sine undersøkelser og konklusjoner tildelte Akademiet i 2001 sin høyeste æresmedalje til Johann Grander. De russiske forskerne mener at det vitaliserte vannet er i stand til å oppta de svake elektromagnetiske feltene fra jordens magnetfelt, og at det er i stand til å sende ut et meget spesifikt energispektrum til alt annet vann som er i dets nærhet. Vann har en merkelig evne til både å motta og utsende naturenergi. Det er Skaperen, Gud selv, som har skapt vannet og gitt det disse forunderlige egenskapene som er så lite utforsket, så æren for alt dette tilkommer Gud, og ham alene. Han er både Skaper og naturens Herre.

Endret molekylstruktur

Dødt vann som blir revitalisert eller «levendegjort» får tilført informasjon via naturlig energi. Denne informasjonen endrer vannets molekylkonfigurasjon, og det blir dermed i stand til å gjenoppbygge sin evne til å rense seg selv. Så lenge strømmen av informasjon er konstant, vil det «levende» vann beholde sin nye molekylstruktur. Det nye vannet er såkalt høyenergetisk, dvs. det har et høyere energinivå enn vanlig, «dødt» vann, og har en meget gunstig virkning på det levende liv, enten det gjelder mennesker, dyr eller planter.

Vann kan anta en rekke forskjellige former fra vann i seg selv, skyer (kondensert vanndamp), is, tåke, dugg, regn og vanndampVann kan anta en rekke forskjellige former fra vann i seg selv, skyer (kondensert vanndamp), is, tåke, dugg, regn og vanndamp

Det er jo rimelig at Gud — Skaperen — sørget for at vann, «levende vann», som alt liv er avhengig av, fikk evnen til å rense seg selv fra alt som var uønsket for å opprettholde den levende balanse. Det vann Gud skapte, var ikke dødt, men levende og klart som krystall med alle de utrolige egenskaper Gud nedla i denne livsviktige væsken — egenskaper vi nå bare så vidt begynner å ane konturene av! Hele skaperverket — også vann — begynte en dødsprosess ved syndefallet, og vannet, som hele skaperverket er avhengig av, mistet etter hvert sitt «liv». Forskerne mener at det tilsynelatende enkle vannmolekyl H2O er knyttet sammen i meget kompliserte krystallstrukturer som kan endre seg ved påvirkning av temperatur, lydbølger, lys og elektromagnetiske svingninger. Vannet er også i stand til å lagre og «huske» den nye molekylstrukturen.

Snekrystaller er også vann i frosset form, men er alltid sekskantede (heksagonale), i uendelige variasjonerSnekrystaller er også vann i frosset form, men er alltid sekskantede (heksagonale), i uendelige variasjoner

Et stadig økende problem med denne forunderlige egenskapen til vann, er at det også blir påvirket av all den kunstige elektromagnetiske smog jorden er badet i. Det gjelder mobillinker, radio- og TV-sendere, WiFi utstyr etc. Disse kunstige elektromagnetiske strålene, samt en hel rekke andre ytre påvirkninger ødelegger vannets indre struktur. Derfor må vannet «revitaliseres» og bringes tilbake til sin opprinnelige, levende struktur — og beholde denne i lengre tid. Et evigvarende levende vann blir først en realitet på Den nye jord, med «Livets vann» som renner ut fra Guds trone (Åp 22,1–2) — og dets vitale egenskaper vil nok langt overgå hva man kan oppnå på denne syndbefengte jord. I vanlig, «dødt» vann fra springen henger vannmolekylene sammen i klaser med 500 eller flere molekyler i hver klase. Molekylstrukturen er på en måte «klebrig», omtrent som sykt blod, der de røde blodlegemer også henger sammen i klaser. Det er påvist at vannet kan få ulik molekylstruktur etter hvordan det blir behandlet. I revitalisert, eller «levende» vann er molekylstrukturen i vannet blitt endret radikalt, der molekylklasene faktisk er reorganisert ned til 50–100, omtrent som friskt blod, der de røde blodlegemer flyter individuelt i blodvæsken, uten å klumpe seg sammen. Blod, som er livsviktig for den levende kropp, består for øvrig av over 90% vann, og det er selvinnlysende at vannkvaliteten i blodet også er avgjørende for blodets kvalitet. Levende vann for det levende blod!

Jordkloden består av 70% vann - grovt regnet det samme som menneskekroppenJordkloden består av 70% vann - grovt regnet det samme som menneskekroppenRevitaliseringen medfører at det «levende» vann er langt mer tyntflytende og har mindre viskositet. Følgelig er dette vannet i stand til å løse opp mineraler og andre viktige stoffer som kroppen trenger i langt større grad enn tidligere. Denne nye egenskapen medfører også at vannet kan trenge lettere inn i kroppscellene og flyte lettere gjennom de minste kapillærårer. «Levende» vann er faktisk en ytterst viktig forutsetning for velvære og helbred både for mennesker, dyr og planter — og ikke minst for sjøer og dammer som får nytt liv med evne til å rense seg selv fra uønsket alge- og bakterievekst.

Det revitaliserte vannet har nemlig en merkelig evne til å rense seg selv fra sykdomsfrembringende kim, algevekst etc. Den østerrikske kjemiker Dr. Horst Felsch har gjort omfattende undersøkelser med revitalisert vann, og dokumentert at det faktisk har sitt eget «immunsystem» som på samme måten som immunforsvaret i en menneskekropp kan uskadeliggjøre uønskede smittestoffer. Forunderlig er Guds skaperverk!

Hva kan «levende» vann utrette?

Det er utallige tilbakemeldinger fra folk som har benyttet seg av revitalisert vann, «levende vann», og som har oppnådd både lindring og helbredelse fra en rekke kroniske plager. Det samme gjelder bedrifter etc. som kan vise til fremragende resultater når det gjelder å fjerne og forebygge kalkavleiringer, redusere eller faktisk eliminere bruken av kjemikalier for å hindre bakterie- og algevekst etc. Alt dette er meget godt dokumentert, eksempelvis i «Grander Journal» 1–4.

• Folk med hudsykdommer av ymse slag er faktisk blitt friske ved å drikke det «levende vann». Årelangt bruk av salver og andre preparater var virkningsløse, men det revitaliserte vann kurerte lidelsene. Barn som har hatt astmaplager og leie eksemer som ikke lot seg behandle med skolemedisin, ble fullstendig friske etter behandling med «levende vann». Dette er til og med dokumentert gjennom norske medier, eksempelvis «Hjemmet», 40/01. Også folk med gikt og betente ledd, reumatisme, ryggsmerter, stive muskler og diabetes er blitt merkbart bedre eller helt friske med det «levende» vann.

• Planter som blir vannet med «levende vann» holder seg meget lenger og har langt mindre behov for gjødsel. Selv gamle planter som normalt sett ville blitt kastet, fikk nytt liv og begynte å blomstre igjen.

• Det revitaliserte, «levende» vannet har en tendens til å løsne og fjerne kalkavleiringer i vannrørene og for øvrig hindre kalken i vannet i å sette seg fast. Dette har en rekke større og mindre industrier merket seg, og har derfor investert i revitaliseringsanlegg med forbløffende resultater. Dette er godt dokumentert i «Grander Journal» 1–4.

På grunn av den økte cellegjennomtrengeligheten til det revitaliserte vannet, får cellene et bedre næringsopptak, og både dyr og planter føler seg bedre.

• Revitalisert vann er både bløtere og smaker bedre.

• Matvarer som frukt, grønnsaker, fisk etc. holder seg bedre og blir mer velsmakende etter behandling med revitalisert vann.

• Kontrollforsøk viser at dyr alltid velger å drikke revitalisert vann fremfor vanlig vann. Dyr har en forunderlig måte å skjelne mellom «levende» vann og vanlig vann.

• Revitalisert, «levende» vann har en betydelig forsterket selvrensningskraft, samtidig som det har en større evne til å løse opp forurensninger og fjerne dem. Det har også en forunderlig evne til å ødelegge alge- og bakterievekst, og konvensjonelt vann med relativt høyt bakterieinnhold har etter kort tid fått et bakterienivå på praktisk talt null etter å ha blitt behandlet med «levende vann».

• Dammer som er blitt tilført revitalisert vann, har fått en sterkt forbedret selvrensningsevne, og selv dammer med sterkt forurenset vann har etter kort tid renset seg selv.

• En rekke større svømmehaller og badeland både i Norge, Danmark og andre steder har installert revitaliseringsanlegg for vannet med forbløffende resultater. Tidligere klaget barna over såre øyne på grunn av klortilsetningen i vannet, men med det «levende» vann er disse plagene borte, og gjestene kan fortelle at vannet har fått en ny struktur — det føles både bløtere, friskere, og langt mer behagelig mot huden. Det føles nærmest som myk olje på kroppen har noen sagt, og de føler en sterk velvære ved å oppholde seg i dette vannet. Dette er godt dokumentert i «Grander Journal» 1–4.

• Det er mange større bedrifter rundt omkring i Europa og resten av verden som etter omfattende forsøk har installert revitaliseringsanlegg for inntaksvannet. En større fiskeforedlingsbedrift i Sunnmøre, Norge, gjorde forsøk med «levende» vann, og resultatene var så overbevisende at bedriften innstallerte et slikt anlegg. Forsøkene viste at bakterieinnholdet i fisken ble redusert 1000 ganger med det revitaliserte vannet, og fiskens holdbarhet ble økt i betydelig grad. Også bakerier, vinprodusenter, bryggerier, maskinfabrikker, meierier, pleiehjem, hoteller, kursteder, fiskeoppdretterier og en rekke andre bedrifter/institusjoner i Europa og resten av verden har oppdaget de velgjørende egenskapene til det «levende» vann, og har investert i revitaliseringsanlegg med fremragende resultater. Til og med vaskehaller for bilprodusenten Mercedes har installert slike anlegg, med en besparelse på opptil 50% av de kjemikalier vannet opprinnelig ble tilsatt. Det «levende» vann har også fått større vaskeevne. Gigantbedriften AT&S i Østerrike, med store forgreninger i Østen, er en av verdens største produsenter av printplater til bl.a. mobiltelefoner og annen elektronikk. AT&S har montert revitaliseringsanlegg til vannet, og kan melde om en drastisk reduksjon av bakterievekst og en stor besparelse i kjemikalietilsetningen. Alle disse bedriftene måtte tidligere fjerne kalkbeleggene mekanisk, men etter monteringen av revitaliseringsanlegg, kan kalken faktisk spyles vekk med høytrykkspylere.

• En sangpedagog i Berlin klaget over den dårlige vannkvaliteten i byen. Men etter å ha installert et revitaliseringsanlegg i sitt private vanninntak kan han fortelle at vannet har fått en helt ny og frisk smak, og haven hans, som han vannet med dette vannet, «eksploderte» og vokste som den den aldri før hadde gjort. Fiskene i dammen hans hadde fått nytt liv, og selv følte han seg full av energi i en grad han aldri hadde gjort tidligere. Se Esekiel 47,8–9. «Livsvannet» gjorde underverker.

• En rekke større gartnerier bl.a. i Finland og andre steder i verden har installert revitaliseringsanlegg for vannet, og etter at plantene er vannet med «levende» vann, blir det meldt om hurtigere og kraftigere vekst, og mer enn 10% større avling.

Alt dette høres merkelig ut, men viser at vann er et av de merkeligste stoffer i hele skaperverket. Det er designet av Skaperen selv, og det er betegnende at da Gud skapte mennesket, lot han dette vannet — som selvsagt var levende — utgjøre hovedparten av menneskekroppen som en absolutt vesentlig komponent for å opprettholde livsprosessene. Uten vann, intet liv i den form vi kjenner det. Det er også logisk nok at Skaperen nedla spesielle egenskaper i strukturen til dette merkelige stoffet som man nå begynner å ane konturene av.

Det levende vann

Det er Gud selv — Skaperen — som har skapt vannet og gitt det disse forunderlige egenskapene. Det er min personlige oppfatning at før syndefallet var vannet på jorden «levende», og hadde en velgjørende, livgivende virkning på hele skaperverket, men syndefallet bevirket en negativ virkning på alt Gud hadde skapt. Det levende ble døende. «Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø» (1 Mos 2,16–17). Dette gjaldt ikke bare mennesket, men hele skaperverket ble på det tidspunkt underlagt dødens lov, som begynte ved syndefallet. I det minste på denne jord, men forfallet for resten av universet begynte tidligere da «den salvede kjerub» som ble til Satan, falt i synd. Men dette er en annen historie. Som nevnt er vann faktisk det viktigste stoffet i en levende organisme, enten det gjelder mennesker, dyre- eller planteriket, Plantene dør uten vann, det samme gjør dyr og mennesker. Menneskekroppen består av mellom 60–70% vann, og dette vannet sørger for at alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer som kroppen trenger for å opprettholde en optimal funksjon, blir ført rundt til hver av de ca. 12 billioner Vannfall kan være vakre naturinnslag, men kommer ikke opp mot skjønnheten på Den nye jord og det «levende vann» som da skal strømme ut fra Guds troneVannfall kan være vakre naturinnslag, men kommer ikke opp mot skjønnheten på Den nye jord og det «levende vann» som da skal strømme ut fra Guds troneceller i kroppen. Det sier seg selv at dette vannet bør være av aller beste kvalitet — levende vann, med den aller største gjennomtrengningsevne til kroppscellene. I tillegg sørger vannet for å rense kroppen innenfra fra alle avfallsstoffer, og må da ha den aller største grad av selvrensingsevne.

Men vanlig vann i dag har mistet de levende egenskapene som kunne brakt underverker til det levende liv — ikke minst mennesket skapt i Guds bilde. Vann er forurenset, bestrålt, tilsatt kjemikalier, og utretter ikke på langt nær det det kunne gjort hvis det hadde vært «levendegjort». Et lite frø kan spire og vokse til et enormt tre, men uten vann spirer ikke frøet. Et foster hos mennesker og pattedyr ligger badet i vann — fostervæsken — og uten dette vannet ville ikke fosteret kunne leve. I tillegg sirkulerer morens blod, som består av rundt 91% vann, gjennom fosteret og tilfører dette de nødvendige næringsstoffer. Blod i en eller annen form er en livsnødvendighet for dyreriket, men uten vann ville det ikke være noe blod og følgelig ikke noe liv. Både eggceller, sædceller og alle andre celler består også i hovedsak av vann. Uten vann ville ikke cellene kunne eksistere.

Fra Colorado-elven i USA. Men «Livets flod» med levende vann vil stille den helt i skyggenFra Colorado-elven i USA. Men «Livets flod» med levende vann vil stille den helt i skyggenVann er en hovedkomponent i planteriket, men uten vann ville det heller ikke være noe liv der. Vann er med andre ord en absolutt livsviktig komponent i Guds skaperverk. Det er slik Gud har designet det, og uten vann er der intet liv. Rundt regnet 70% av jordens overflate består av vann. Pussig nok består også menneskekroppen av ca. 70% vann. Størsteparten av kroppen og jordkloden består med andre ord av den merkeligste kjemiske forbindelse i universet.

Livsens vann

Bibelen nevner ved flere anledninger et såkalt levende vann som vitaliserer, eller levendegjør alt vann og alt liv det kommer i berøring med. Profeten Esekiel nevner f.eks. en bekk som renner ut fra det såkalte «tusenårstempelet». Engelen med målestangen sier til profeten: «Og han sa til meg: Dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet [Dødehavet]. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger, som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer» (Esek 47,8–9). Og profeten Sakarias sier det samme, idet han nevner det «levende vann» som skal strømme ut fra Jerusalem på den tiden: «På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik» (Sak 14,8).

På den nyskapte jord omtales «Livets vann» som strømmer ut fra Guds trone, og åpenbart vanner «Livets tre» som skal tjene til helse for Guds frelste folk: «Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone, midt i byens gate. På begge sider av elven stod livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene» (Åp 22,1–2). Guds Stad Det nye Jerusalem der «Livets tre» og «Livets elv» befinner seg, er den store, evige, motbilledlige oppfyllelse av hva Edens hage var da Gud avslutte sitt skaperverk her på jorden. Midt i hagen var «livets tre», og ut fra hagen rant en elv: «Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. En elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden delte den seg i fire hovedstrømmer» (1 Mos 2,9–10). Så har Gud ved skaperverket gjort vannet levende, slik at det skulle ha den aller beste virkning på det levende liv — levende vann til det levende liv som i Guds øyne var «overmåte godt» ved skapelsen (1 Mos 1,31), dvs. fullkomment, fordi Gud ikke gjør halve jobber og ikke skaper noe ufullkomment: «Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen» (1 Mos 1,31). Men synden ødela det hele, og også selve livsvæsken —vannet— som alt liv avhenger av, ble sammen med resten av skaperverket underlagt syndens og dødens lov, og dermed forsvant vannets livgivende kraft — det opprinnelige livgivende vann som ca. 70% av mennesket som ble skapt i Guds bilde består av. Men nå begynner uavhengige forskere å gjenoppdage vannets forunderlige, livgivende egenskaper når det får programmert inn den riktige molekylstrukturen. Gud vil til sin tid gjenopprette alt som gikk tapt ved syndefallet — også vannets livgivende egenskaper. Det nyskapte vann blir «Livets vann» med en livskraft og molekylstruktur som var innbefattet i hva Gud i begynnelsen, før syndefallet, kalte «overmåte godt», dvs. fullkomment. Det er Skaperen selv, Gud som «programmerer» dette vannet til absolutt optimal virkning på det liv Gud har skapt. Alt som gikk tapt ved syndefallet blir gjenopprettet til evig tid. «Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne» (Åp 21,5).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2011 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:19

Mer i denne kategorien « Tall i naturen
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto