To Top
 

Personvernerklæring

Line

Personvern

I 2018 innføres den nye personvernlov i Norge (GDRP). Hensikten er at vi alle skal få bedre kontroll over våre egne personopplysninger.

Personvernerklæringen skal sikre at medlemmer i Magasinet innsyn er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Hva defineres som personopplysninger?

En personopplysning er noe som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, bilder og annen informasjon som er direkte relatert til deg.

Personopplysninger som lagres

Nettsiden: Magasinet innsyn benytter Google Analytics for å lagre datatrafikk fra besøkende. All data som samles inn er anonymisert og kan ikke spores til enkeltpersoner. Resultat fra innsamlet data brukes til for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innhold for å kunne tilby bedre tjenester.
Eksempler på data som samles inn fra nettsiden: Operativsystem som benyttes, trender og bruksmønster på siden

Cookies
Google Analytics-cookien er en type som slettes automatisk etter 30 dager hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all Google Analytics registrering ved å innstallere et tillegg til nettleseren. Tillegget kan lastes ned her

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger

Lagring av personopplysninger

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Magasinet innsyn utleverer ikke personopplysninger til andre aktører uten å orientere om dette i forkant.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med medlemsskap i Magasinet innsyn blir lagret i vårt medlemsregister så lenge brukeren er aktivt medlem. Ved utmelding blir opplysninger slettet.

Rettigheter

Magasinet innsyn håndterer personopplysninger ihht personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, i tillegg til å kreve retting eller sletting av opplysninger. Dersom man mener at Magasinet innsyn håndterer opplysninger i strid med reglene, kan det klages til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Vi tar digital sikkerhet på alvor og benytter Secure Socket Layer (SSL) på nettsiden for kryptering av innhold.

Har
du
spørsmål?

Vedrørende henvendelser til innhold på denne nettsiden

Kontakt

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: S.K

Magasinet innsyn © 2001-2022